Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Gang van zaken

Voorbereiding

Voor sommige onderzoeken is een bepaalde voorbereiding nodig. U krijgt hier bij het maken van de afspraak informatie over. Het is belangrijk dat u zich aan de instructies houdt om. Zo kunnen wij de kwaliteit van het onderzoek waarborgen.

 

Wilt u bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs meenemen? Het is altijd verstandig om ook uw medicijnenlijst mee te brengen.

 

Belangrijk

Als u zwanger bent of dit denkt te zijn, of als u borstvoeding geeft, moet u dat tijdig melden bij de aanvragend arts. U krijgt dan mogelijk een ander soort voorbereiding.

 

Als u een pacemaker draagt, moet u dit melden bij het maken van de afspraak.

 

De dag van het onderzoek

Bij sommige onderzoeken is een (dag)opname noodzakelijk. In de patiëntenfolder leest u op welke afdeling u zich hiervoor dient te melden. Algemene informatie rondom uw opname kunt u hier lezen.


Als er geen (dag)opname met u is afgesproken, meldt u zich aan de balie van het Endoscopiecentrum. Aan de balie melden zich bezoekers voor verschillende onderzoeken. Het kan voorkomen dat iemand die later binnenkomt eerder aan de beurt is, omdat hij voor een ander onderzoek komt.

 

Het onderzoek

De onderzoeken worden uitgevoerd door een arts of een verpleegkundig endoscopiste. De duur van het onderzoek is afhankelijk van het soort onderzoek.

 

Uitslag van het onderzoek

Het kan noodzakelijk zijn om weefsel materiaal verder te laten onderzoeken. De uitslag van het weefsel materiaal is pas na 5 werkdagen bekend. Deze uitslag krijgt u van uw behandelend arts of van uw behandelend MDL-arts op de polikliniek MDL.
 

Na een onderzoek

Voor enkele onderzoeken geldt dat u een rustgevend middel krijgt toegediend. Dit wordt van te voren met u afgesproken.
U kunt dan niet op eigen gelegenheid weer naar huis. Neemt u hiervoor een begeleider mee.

 

Als u bepaalde klachten na een onderzoek kunt verwachten, staat dit vermeld op de patiëntenfolder. Tevens zijn er verpleegkundigen op de afdeling aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Scroll voor meer informatie