Tevreden / ontevreden
Bezoekers in La Vie (2)

Tevreden / ontevreden

VieCuri vindt het belangrijk dat patiënten, familieleden en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u ideeën heeft over hoe wij de gang van zaken in ons ziekenhuis kunnen verbeteren. Wij stellen het zeer op prijs als u ons dit wilt laten weten. Hieronder kunt u lezen waar u met uw reactie terecht kunt. 

 

Tevreden

Wilt u ons een positieve ervaring laten weten, dan kunt u dit doen via de betrokken medewerkers. Of u klikt op de button "Een compliment sturen" en vult het formulier in (selecteer bovenaan "compliment"). Ook via het formulier komt uw compliment bij de betrokken medewerkers terecht.

Let op: als uw e-mailadres nog niet eerder is gebruikt voor een melding bij VieCuri, ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail komt mogelijk in uw "Ongewenste mail" binnen. Nadat u uw e-mailadres heeft bevestigd, wordt uw compliment verstuurd. Als de melding is verstuurd, ontvangt u een bevestiging.

 

Een compliment sturen 

 

Ontevreden

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, uw verzorging of over onze organisatie, dan kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken zorgverleners. Zij kunnen samen met u een oplossing zoeken of een misverstand rechtzetten. Mocht u na dit overleg niet tevreden zijn, of u wilt dit liever niet met de betrokken zorgverleners bespreken, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Lees meer over de klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht ook direct doorgeven door op de button "Een klacht indienen" te klikken en het formulier in te vullen (selecteer bovenaan "klacht"). 

Let op: als uw e-mailadres nog niet eerder is gebruikt voor een melding bij VieCuri, ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail komt mogelijk in uw "Ongewenste mail" binnen. Nadat u uw e-mailadres heeft bevestigd, wordt uw klacht verstuurd. Als de melding is verstuurd, ontvangt u een bevestiging.

 

Een klacht indienen 

 

Verder geldt dat wij:

  • Uw melding uiteraard vertrouwelijk behandelen.
  • Uw gegevens alleen gebruiken voor de behandeling van uw melding.
  • Anonieme meldingen niet in behandeling kunnen nemen.

 

Heeft u een tip voor ons?

Heeft u tips, suggesties of ideeën hoe wij onze zorg of dienstverlening kunnen verbeteren dan horen wij dat graag! U kunt dit aan ons doorgeven door op de button "Een tip geven" te klikken en het formulier in te vullen (selecteer bovenaan "advies" of "tip"). Alle tips die wij ontvangen nemen wij in behandeling. Wij kijken dan of en hoe we uw tips kunnen realiseren.

Let op: als uw e-mailadres nog niet eerder is gebruikt voor een melding bij VieCuri, ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail komt mogelijk in uw "Ongewenste mail" binnen. Nadat u uw e-mailadres heeft bevestigd, wordt uw tip/advies verstuurd. Als de melding is verstuurd, ontvangt u een bevestiging.

  

Een tip geven 

 

Cliëntenraad

Bij VieCuri staat de patiënt centraal. Dat betekent dat de zorg ook zoveel mogelijk geleverd wordt vanuit de wensen en de behoeften van de patiënt. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Dat is de reden dat VieCuri een cliëntenraad heeft die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de Raad van Bestuur. De cliëntenraad hoort graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg in VieCuri.

 

 De Cliëntenraad 

 

VieCuri Patiëntenpanel

VieCuri vindt het belangrijk om te weten wat patiënten verwachten en wat ze vinden van onze zorg. Zo kunnen we de mening en ervaring van de patiënt benutten in ons werk. De uitkomsten zijn voor ons een bron van informatie en inspiratie en kunnen leiden tot betere dienstverlening. Met behulp van het VieCuri Patiëntenpanel willen we onze (toekomstige) patiënten, bezoekers en inwoners in en rondom Venlo en Venray een duidelijk stem geven in onze organisatie. Leden van het panel dragen zo bij aan de verbetering van de zorg van VieCuri.

 

 VieCuri Patiëntenpanel 

 

Waarderingswebsite ZorgkaartNederland

Op de website ZorgkaartNederland kunt u ons ziekenhuis of uw specialist waarderen door een cijfer te geven en/of een reactie te plaatsen. Op deze website staan ook reacties van andere patiënten. Zo kunt u lezen hoe andere patiënten de zorg in ons ziekenhuis en bij onze specialisten ervaren.

 

VieCuri bekijken op ZorgkaartNederland

 

Verzoek schadevergoeding

Wanneer u van mening bent dat u schade hebt geleden door het handelen of nalaten van een zorgverlener of door de organisatie van onze zorg dat kunt u een schriftelijk een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de Raad van Bestuur.

Scroll voor meer informatie