Voorbereiding op uw afspraak
Patiënt bij balie polikliniek

Uw afspraak op de polikliniek

Verwijzing verplicht!

Voor een eerste afspraak bij een specialist  of voor onderzoek, heeft u altijd een geldige verwijzing nodig van uw huisarts of van een andere verwijzer. Ziekenhuizen zijn bij het maken van een afspraak volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om vast te leggen of een geldige verwijzing aanwezig is.

 

Kosten van de behandeling

Zonder geldige verwijzing zal uw zorgverzekeraar de ziekenhuiskosten niet vergoeden. Als u verzekerd bent wordt Spoedeisende zorg ('Eerste Hulp') altijd vergoed. Maar in alle gevallen geldt, dat u eerst uw verplichte eigen risico moet betalen. Informeer dus altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of controleer uw polis of de zorgkosten vergoed worden. 

Lees meer over de kosten van ziekenhuiszorg.

 

Ziekenhuispas

Voor een afspraak of onderzoek in het ziekenhuis heeft u een ziekenhuispas nodig.

Lees meer over de ziekenhuispas.

 

Controles

Naast dat we bij elk bezoek en onderzoek uw ziekenhuispas vragen doen we veel controles om zo min mogelijk fouten te maken. Zo kan het voorkomen dat verschillende medewerkers van afdelingen en poliklinieken, u meerdere malen uw naam en geboortedatum vragen. Dit doen we om zeker te weten dat we met de juiste patiënt te maken hebben en om persoonsverwisseling te voorkomen.

 

Wij doen er alles aan om uw behandeling en uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar zorg blijft mensenwerk. U kunt zelf ook meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders gaan dan u verwacht of als u het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is.

 

Meer informatie

Meer informatie over de voorbereiding op uw afspraak kunt u lezen in

de folder 'Eerste polikliniekbezoek'

Scroll voor meer informatie