Wetenschappelijk onderzoek
Wondzorgconsulentes

Centrale Wetenschapscommissie

De Centrale Wetenschapscommissie treedt op als een adviesorgaan van het ziekenhuis en heeft als doel het stimuleren en bevorderen van kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek in VieCuri en het benoemen en uitwerken van onderzoekslijnen, waarbinnen promotietrajecten kunnen worden opgezet.

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er een goede infrastructuur aanwezig is voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de realisatie daarvan wordt de Centrale Wetenschapscommissie bijgestaan door het Wetenschapsbureau.

 

Wetenschapsavond

Eenmaal per jaar wordt door de Wetenschapscommissie een wetenschapsavond georganiseerd. Het doel van deze avond is om via een aantal presentaties en posters te laten zien wat er in het VieCuri aan wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, dan wel gedaan is. Meer weten over de wetenschapsavonden bij VieCuri? Neem dan contact met ons op via wetenschapsbureau@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie