Huisregels
Bezoekers in La Vie (2)

Huisregels

Onze medewerkers staan dag en nacht klaar om u de best mogelijke zorg te verlenen. Daarnaast mag u rekenen op een vriendelijke bejegening. Om een veilige omgeving voor u én onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen zijn dit onze huisregels. Bij overtreding van deze huisregels kan u onmiddellijk de toegang tot het ziekenhuis (tijdelijk) worden ontzegd. We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de instructies van onze zorgverleners en (beveiligings)medewerkers. 

 

Huisregel geen discriminatie

Wij behandelen elkaar respectvol. Discriminatie en ongewenste intimiteiten accepteren we in VieCuri niet. Wij gaan dus niet akkoord met het achterstellen van elkaar op grond van onder andere kleding, geslacht, uiterlijk, leeftijd, gedrag of geloof. Ook opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard staan wij niet toe.

 

Huisregel: Geen agressie

Wij staan voor een veilige omgeving. Alle vormen van agressie, geweld, intimidatie en wapenbezit accepteren we in VieCuri niet. Wij registreren alle meldingen en doen aangifte bij de politie van alle vormen van fysieke agressie en bedreigingen.

 

Niet roken, geen drugs en alcohol

VieCuri is een rookvrij ziekenhuis: in de gebouwen en buiten op ons terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt ook voor de e-sigaret. Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan bij daartoe aangewezen bijzondere gelegenheden. Onder invloed zijn van alcohol in het ziekenhuis is verboden. Het is streng verboden op en bij het terrein en in de gebouwen van het ziekenhuis drugs te gebruiken, bij zich te dragen, te verhandelen of onder invloed te zijn.

 

Huisregel: Eigendommen

Bewaak uw eigendommen. VieCuri is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Bij verlies of diefstal van de eigendommen van VieCuri doen we altijd aangifte bij de politie. De schade zullen we verhalen op de dader. 

 

Huisregel: foto's en film

Om de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen mag het maken van foto's en films voor privégebruik en het delen ervan via sociale media alleen wanneer alle personen die in beeld komen toestemming hebben gegeven. Foto's en films bedoeld voor externe publicatie mogen alleen gemaakt worden na toestemming van onze afdeling Communicatie.

 

Huisregel: Geluidsopnames

Het maken van geluids- en/of beeldopnames mag alleen met toestemming van de zorgverlener of andere betrokkenen.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Draag een mondneusmasker tijdens het gehele ziekenhuisbezoek
  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker bij de ingang van het ziekenhuis. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer