Maag-Darm-Leverziekten

Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Voorbereiding onderzoek

Pre-endoscopisch spreekuur

Patiënten die door de huisarts verwezen worden voor een endoscopisch onderzoek waarbij een roesje wordt toegediend of door een medisch specialist anders dan de MDL-arts (bijvoorbeeld chirurg of internist) voor onderzoek met of zonder roesje, worden voorafgaande aan het endoscopisch onderzoek ook op dit pre-endoscopisch spreekuur uitgenodigd.

 

Tijdens dit speekuur inventariseert een speciaal hiertoe getrainde verpleegkundige met u de risico's van het onderzoek in het algemeen en voor uw specifieke (gezondheids)situatie in het bijzonder. Met name patiënten met hart- en vaatziekten, longziekten, spierziekten en suikerziekte hebben een verhoogd risico. In sommige gevallen worden naar aanleiding van de bevindingen bij dit consult vooraf andere specialismen geconsulteerd, bijvoorbeeld de cardioloog, longarts of anesthesist.

 

Wanneer de MDL-arts een patiënt voor een endoscopisch onderzoek verwijst draagt deze zelf zorg voor risico inventarisatie en voorlichting.

 

Voorbereiding

Voor sommige onderzoeken is een bepaalde voorbereiding nodig. Zo moet u bijvoorbeeld nuchter zijn voor een gastroscopie en laxeren voor een sigmoïdoscopie en coloscopie. U krijgt hierover bij het maken van de afspraak gedetailleerde informatie afhankelijk van het voor u geplande onderzoek en het tijdstip waarop dat gedurende de dag gepland is. Het is belangrijk dat u zich aan de aanwijzingen houdt om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

 

Uw verwijzend arts heeft de risico's die verbonden zijn aan het onderzoek dat u zult ondergaan met u besproken. U kunt de risico's nalezen in de aan u uitgereikte patiëntenfolder.

 

Voorzorgsmaatregelen

Bepaalde bloedverdunners moeten voorafgaand aan het onderzoek gestopt worden. Uw verwijzend arts bespreekt met u of de door u gebruikte bloedverdunners gestopt moeten worden en wanneer.

 

Als u zwanger bent of dit denkt te zijn, of als u borstvoeding geeft, meldt dit dan bij de aanvragend arts. U krijgt dan mogelijk een ander soort voorbereiding. Ook wanneer u een pacemaker draagt dient u dit eveneens te melden.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer