Kosten ziekenhuiszorg
Bezoekers in La Vie (2)

Kosten ziekenhuiszorg

Lees op de website van de Rijksoverheid informatie over het overstappen van zorgverzekering.

 

VieCuri en zorgverzekeraars hebben overeenkomst voor de zorg in 2019

Voor 2019 zijn er overeenkomsten gesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, Caresq, VRZ/Multizorg en DSW/ASR, inclusief alle ‘labels’ die onder deze verzekeringen vallen.
Dat betekent dat alle inwoners van Noord-Limburg ook in 2018 met hun zorgvraag bij VieCuri terecht kunnen. Let wel extra op, als u een budgetpolis of selectief polis heeft afgesloten 

 

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Verzeker u er vooraf van dat u goed geïnformeerd bent over de kosten van de ziekenhuiszorg. Wij adviseren u om van tevoren bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Een afspraak, onderzoek of behandeling in het ziekenhuis gaat meestal ten koste van uw verplichte eigen risico.

 

Ook de zogenoemde 'afspraken op afstand' zoals telefonische afspraken, emailafspraken en beeldafspraken  kunnen ten koste gaan van uw eigen risico. Lees hier meer over afspraken op afstand

 

Let op! Wij adviseren u  extra allert te zijn als u een budgetpolis of selectief polis heeft afgesloten. Deze polissen zijn goedkoper maar hebben een aantal nadelen. Is er voor de budgetpolis of selectieve polis géén contract met VieCuri MC afgesloten dan betaalt u een (groot gedeelte) van de zorg zelf. Is er wel een contract, dan worden vaak niet alle behandelingen vergoed. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar of de betreffende behandeling in VieCuri vergoed wordt.

 

Voor  2019 betreft dit de Zilveren Kruis budget/selectieve polissen:

  • ZieZo Selectief Polis

  • Zilveren Kruis Basis Budget

  • Pro Life selectief

  • Aevitae Zorgplan Selectief Polis

 https://zorgverzekeringskaart.nl/

 

Bekijk hier per zorgverzekeraar de (beperkende) voorwaarden van hun zorgverzekering. In een paar klikken kunt u zien wat uw zorgverzekeraar binnen uw zorgverzekering/polis vergoed. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Bekijk de Checklist - Aan alles gedacht om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

 

Website de Ziekenhuisrekening

Voor nog meer informatie en de veelgestelde vragen over de kosten van ziekenhuiszorg en de zorgnota verwijzen wij u graag naar de website De ziekenhuisrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Wij verwijzen u naar deze website van de Rijksoverheid omdat deze speciaal ontwikkeld is  om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de ziekenhuisrekening. De website biedt informatie over de ziekenhuisrekening en de zorgkosten in meer algemene zin en geeft aan waar u met welke vraag terecht kan.

Scroll voor meer informatie