Kosten ziekenhuiszorg
Bezoekers in La Vie (2)

Kosten ziekenhuiszorg

Ook in 2021 toegang tot goede ziekenhuiszorg bij VieCuri.

Patiënten moeten ook volgend jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is waar VieCuri zich in samenwerking met zorgverzekeraars voor inzet. VieCuri wil alle huidige contracten met zorgverzekeraars volgend jaar voortzetten, zodat u ook in 2021 zoveel mogelijk in uw vertrouwde ziekenhuis terecht kunt.

 

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kan VieCuri nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er gelden per zorgverzekeraar. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is informatie beschikbaar over de precieze afspraken die gelden voor VieCuri.

 

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Als u wilt weten hoe en war u terecht kunt voor zorg, kunt u voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op mijnzorgverzekeraar.nl. U kunt erop rekenen dat VieCuri er alles aan doet om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Heeft u zorg nodig of heeft u gezondheidsklachten? We adviseren u niet te wachten en contact op te nemen met uw huisarts.

 

Houd er rekening mee dat de zogenoemde 'afspraken op afstand' zoals telefonische afspraken, e-mailafspraken en beeldafspraken kunnen ten koste gaan van uw eigen risico. Lees hier meer over een afspraak op afstand en over een afspraak op afstand (belconsult) in coronatijd.

 

Budgetpolissen Zilveren Kruis

Belangrijk om te weten is dat net zoals in 2020 er voor de BasisBudget-polissen van Zilveren Kruis in 2021 géén contract met VieCuri is afgesloten. U betaalt in dit geval een (groot) gedeelte van de planbare zorg zelf, met uitzondering van spoedzorg. Voor spoedzorg kunt u met een BasisBudget-polis van Zilveren Kruis gewoon bij VieCuri terecht. Vraag altijd bij uw zorgverzekeraar of de betreffende behandeling in VieCuri wordt vergoed.

 

Zilveren Kruis heeft de volgende BasisBudget-polissen:

  • ZieZo Selectief Polis
  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Pro Life Principe Polis Budget

  

Website de Ziekenhuisrekening

Voor nog meer informatie en de veelgestelde vragen over de kosten van ziekenhuiszorg en de zorgnota verwijzen wij u graag naar de website De ziekenhuisrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Wij verwijzen u naar deze website van de Rijksoverheid omdat deze speciaal ontwikkeld is om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de ziekenhuisrekening. De website biedt informatie over de ziekenhuisrekening en de zorgkosten in meer algemene zin en geeft aan waar u met welke vraag terecht kan.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Draag een mondneusmasker wanneer de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd (bijv. in een volle wachtkamer)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer