Kosten ziekenhuiszorg
Bezoekers in La Vie (2)

Kosten ziekenhuiszorg

 

VieCuri en zorgverzekeraars hebben overeenkomst voor de zorg in 2018

Voor 2018 zijn er overeenkomsten gesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, Caresq, VRZ/Multizorg en DSW/ASR, inclusief alle ‘labels’ die onder deze verzekeringen vallen.
 Dat betekent dat alle inwoners van Noord-Limburg ook in 2018 met hun zorgvraag bij VieCuri terecht kunnen.

 

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Verzeker u er vooraf van dat u goed geïnformeerd bent over de kosten van de ziekenhuiszorg. Wij adviseren u om van tevoren bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Een afspraak, onderzoek of behandeling in het ziekenhuis gaat meestal ten koste van uw verplichte eigen risico.

 

Ook de zogenoemde 'afspraken op afstand' zoals telefonische afspraken, emailafspraken en beeldafspraken  kunnen ten koste gaan van uw eigen risico. Lees hier meer over afspraken op afstand

 

Bekijk de Checklist - Aan alles gedacht om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

 

Lees meer in de folder 'Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?'.

 

Website de Zorgnota

Voor nog meer informatie en de veelgestelde vragen over de kosten van ziekenhuiszorg en de zorgnota verwijzen wij u graag naar de website www.dezorgnota.nl.

 

Wij verwijzen naar deze website omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze website hebben ontwikkeld om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota. De website biedt ook informatie over de zorgnota en de zorgkosten in meer algemene zin en geeft aan waar u met welke vraag terecht kan.

Scroll voor meer informatie