Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Samenwerking

De afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten werkt samen met verscheidene andere specialismen binnen en ook buiten VieCuri, omdat bepaalde ziekten specialisme overstijgend zijn en een multidisciplinaire benadering vragen met als doel de kwaliteit van zorg voor de patiënten te optimaliseren.

 

Samenwerking andere ziekenhuizen

De vakgroep MDL ziekten werkt binnen de regio intensief samen met het Academisch ziekenhuis Maastricht (MUMC) voor wat betreft alvleesklier- en galwegproblematiek en het Atrium Medisch Centrum in Heerlen voor wat betreft kwaadaardige ziekten van de slokdarm en de maag. Indien nodig wordt ook verwezen naar of overlegd met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Erasmus MC te Rotterdam voor wat betreft levertransplantatie, levertumoren, virale Hepatitis en alvleesklier endoscopie, Hôptial Erasme Bruxelles voor wat betreft alvleesklier endoscopie, Medisch Spectrum Twente voor wat betreft bloedvatziekten van het maagdarmstelsel.

 

Samenwerking binnen VieCuri

Het specialisme Maag-Darm-Leverziekten neemt een centrale plaats in binnen VieCuri. We werken intensief samenwerking met andere specialismen: chirurgie, radiodiagnostiek, interventieradiologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische pathologie, laboratoriumdiagnostiek, medische oncologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie.

 

Om de samenwerking met de betrokken specialismen gestructureerd te laten verlopen vinden verschillende multidisciplinaire besprekingen plaats waaraan de MDL-artsen deelnemen.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

Er vindt wekelijks een MDO oncologie plaats. Aan dit overleg nemen naast de MDL-arts ook een medisch oncoloog, oncologisch chirurg, radioloog, radiotherapeut en patholoog-anatoom deel. De te bespreken patiënten worden tevoren centraal aangemeld. Deze bespreking wordt genotuleerd en besluitvorming wordt schriftelijk vastgelegd en na iedere bespreking rondgestuurd aan alle deelnemende specialismen.

 

Radiologie, chirurgie en pathologie overleg

Verder vinden wekelijks de MDL-radiologie en MDL-chirugie besprekingen, en maandelijks de MDL-pathologie bespreking plaats. Tijdens deze besprekingen worden gemeenschappelijke patiënten besproken waarbij, per bespreking met verschillende invalshoek, diagnostiek, behandelplan en terugkoppeling centraal staan.

 

Polikliniek bespreking

Tenslotte vindt maandelijks de zogenaamde polikliniek bespreking plaats waarbij de MDL-artsen elkaar consulteren ten aanzien van diagnostische en therapeutische problematiek bij poliklinische patiënten.

Scroll voor meer informatie