Maag-Darm-Leverziekten

Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Samenwerking

De afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten werkt samen met verscheidene andere specialismen binnen en ook buiten VieCuri, omdat bepaalde ziekten specialisme overstijgend zijn en een multidisciplinaire benadering vragen met als doel de kwaliteit van zorg voor de patiënten te optimaliseren.

 

Samenwerking andere ziekenhuizen

De vakgroep MDL ziekten werkt binnen de regio intensief samen met het Academisch ziekenhuis Maastricht (MUMC) voor wat betreft alvleesklier- en galwegproblematiek en het Atrium Medisch Centrum in Heerlen voor wat betreft kwaadaardige ziekten van de slokdarm en de maag. Indien nodig wordt ook verwezen naar of overlegd met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Erasmus MC te Rotterdam voor wat betreft levertransplantatie, levertumoren, virale Hepatitis en alvleesklier endoscopie, Hôptial Erasme Bruxelles voor wat betreft alvleesklier endoscopie, Medisch Spectrum Twente voor wat betreft bloedvatziekten van het maagdarmstelsel.

 

Samenwerking binnen VieCuri

Het specialisme Maag-Darm-Leverziekten neemt een centrale plaats in binnen VieCuri. We werken intensief samenwerking met andere specialismen: chirurgie, radiodiagnostiek, interventieradiologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische pathologie, laboratoriumdiagnostiek, medische oncologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie.

 

Om de samenwerking met de betrokken specialismen gestructureerd te laten verlopen vinden verschillende multidisciplinaire besprekingen plaats waaraan de MDL-artsen deelnemen.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

Er vindt wekelijks een MDO oncologie plaats. Aan dit overleg nemen naast de MDL-arts ook een medisch oncoloog, oncologisch chirurg, radioloog, radiotherapeut en patholoog-anatoom deel. De te bespreken patiënten worden tevoren centraal aangemeld. Deze bespreking wordt genotuleerd en besluitvorming wordt schriftelijk vastgelegd en na iedere bespreking rondgestuurd aan alle deelnemende specialismen.

 

Radiologie, chirurgie en pathologie overleg

Verder vinden wekelijks de MDL-radiologie en MDL-chirugie besprekingen, en maandelijks de MDL-pathologie bespreking plaats. Tijdens deze besprekingen worden gemeenschappelijke patiënten besproken waarbij, per bespreking met verschillende invalshoek, diagnostiek, behandelplan en terugkoppeling centraal staan.

 

Polikliniek bespreking

Tenslotte vindt maandelijks de zogenaamde polikliniek bespreking plaats waarbij de MDL-artsen elkaar consulteren ten aanzien van diagnostische en therapeutische problematiek bij poliklinische patiënten.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer