Tolken en vertalen
Bezoekers in La Vie (2)

Tolken en vertalen

Het inschakelen van een tolk kan voor de communicatie van groot belang zijn. Bespreek dit daarom met uw specialist of verpleegkundige.

 

Tolk voor doven en slechthorenden

Als u niet goed hoort, is communicatie met een specialist of verpleegkundige soms lastig. De inzet van een tolk is een oplossing, dit kan een schrijf- of gebarentolk zijn. Een tolk is gemakkelijk en 24/7 via Tolknet aan te vragen door uzelf, maar de zorgverlener kan het ook voor u regelen. 

 

Telefoonnummer: (0346) 332 332

E-mail: info@tolknet.nl 

SMS: 06 22 98 84 53

Teksttelefoon: (0346) 332 333

Bij noodsituaties buiten kantoortijden bel of sms: 06 30 80 47 15

 

Het inzetten van een tolk in medische situaties wordt vergoed vanuit een individuele tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. Deze vergoeding kunt u aanvragen bij Menzis Zorgkantoor.

 

Tolk voor anderstaligen

Als u de Nederlandse taal niet (goed) beheerst kan het verstandig zijn een tolk in te schakelen. U kunt gebruikmaken van de tolkdienst Global Talk.

 

Telefoonnummer: (088) 255 52 22

 

Lees meer over de tolkdienst voor anderstaligen op de website van Global Talk.

 

Bent u asielzoeker?

De kosten voor de tolkdienst worden vergoed door het COA via het Ministerie van Justitie. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van LiveWords, dit geldt voor zowel zorg die onder de RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers) valt als voor jeugdhulp. Aan de tolkdiensten van LiveWords zijn geen kosten verbonden.

De zorgaanbieder bereikt de tolk via telefoonnummer: 020 - 820 28 92. RMA vraagt u te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst, alleen dan gaan de kosten van de tolk rechtstreeks naar COA. 

 

Telefoonnummer: (020) 820 28 92 (denk aan uw zorgnummer)

 

Lees meer over de tolkdienst voor asielzoekers.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Draag een mondneusmasker tijdens het gehele ziekenhuisbezoek
  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker bij de ingang van het ziekenhuis. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer