Tolken en vertalen
Bezoekers in La Vie (2)

Tolken en vertalen

Het inschakelen van een tolk kan voor de communicatie van groot belang zijn. Bespreek dit daarom met uw specialist of verpleegkundige.

 

Tolk voor doven en slechthorenden

Als u niet goed hoort, is communicatie met een specialist of verpleegkundige soms lastig. De inzet van een tolk is een oplossing, dit kan een schrijf- of gebarentolk zijn. Een tolk is gemakkelijk en 24/7 via Tolknet aan te vragen door uzelf, maar de zorgverlener kan het ook voor u regelen. 

 

Telefoonnummer: (0346) 332 332

E-mail: info@tolknet.nl 

SMS: 06 22 98 84 53

Teksttelefoon: (0346) 332 333

Bij noodsituaties buiten kantoortijden bel of sms: 06 30 80 47 15

 

Het inzetten van een tolk in medische situaties wordt vergoed vanuit een individuele tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. Deze vergoeding kunt u aanvragen bij Menzis Zorgkantoor.

 

Tolk voor anderstaligen

Als u de Nederlandse taal niet (goed) beheerst kan het verstandig zijn een tolk in te schakelen. U kunt gebruikmaken van de tolkdienst TVcN.

 

Telefoonnummer: (088) 255 52 22

 

Lees meer over de tolkdienst voor anderstaligen op de website van TVcN.

 

Bent u asielzoeker?

Dan kunt u gebruik maken van de tolkdienst Concorde. De kosten voor de tolkdienst worden vergoed door het COA via het Ministerie van Justitie.

 

Telefoonnummer: (020) 820 28 92 (denk aan uw zorgnummer)

 

Lees meer over de tolkdienst voor asielzoekers op de website van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland.

Scroll voor meer informatie