Tolken en vertalen
Bezoekers in La Vie (2)

Tolken en vertalen

Het inschakelen van een tolk kan voor de communicatie van groot belang zijn. Bespreek dit daarom met uw specialist of verpleegkundige.

 

Tolk voor doven en slechthorenden

Als u niet goed hoort, is communicatie met een specialist of verpleegkundige soms lastig. De inzet van een tolk is een oplossing, dit kan een schrijf- of gebarentolk zijn. Een tolk is gemakkelijk en 24/7 via Tolkcontact aan te vragen door uzelf, maar de zorgverlener kan het ook voor u regelen. 

 

Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 030 304 00 38

E-mail: contact@tolkcontact.nl

 

Spoednummer: 06-30 80 47 15
24 uur per dag telefonisch en per sms bereikbaar voor spoedsituaties
(Lees eerst: Wat is een spoedsituatie?)

 

Het UWV beslist of u een tolkvoorziening krijgt en hoeveel tolkuren u krijgt. Voor meer informatie over het aanvragen van een tolkvoorziening bij het UWV klik hier.

 

Tolk voor anderstaligen

Als u de Nederlandse taal niet (goed) beheerst kan het voor onze zorgverleners en voor u noodzakelijk zijn om een tolk in te schakelen. Zeker bij het maken van behandelkeuzes en het uitvoeren van risicovolle handelingen is het heel belangrijk dat u weet waar u mee instemt en dat de zorgverlener zeker weet dat u alle informatie begrepen heeft.

 

Wij maken gebruik van tolkdienst Global Talk: Telefoonnummer: (088) 255 52 22

 

Lees meer over de tolkdienst voor anderstaligen op de website van Global Talk.

 

Bent u asielzoeker?

De kosten voor de tolkdienst worden vergoed door het COA via het Ministerie van Justitie. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van LiveWords, dit geldt voor zowel zorg die onder de RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers) valt als voor jeugdhulp. Aan de tolkdiensten van LiveWords zijn geen kosten verbonden.

De zorgaanbieder bereikt de tolk via telefoonnummer: 020 - 820 28 92. RMA vraagt u te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst, alleen dan gaan de kosten van de tolk rechtstreeks naar COA. 

 

Telefoonnummer: (020) 820 28 92 (denk aan uw zorgnummer)

 

Lees meer over de tolkdienst voor asielzoekers.

Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken