Patiënt in wachtruimte

Veelgestelde vragen over corona (ook over vaccineren) voor patiënten en bezoekers VieCuri

Datum: 23 september 2021

Wij vinden het belangrijk dat wij goede en veilige zorg kunnen bieden aan onze patiënten in een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over uw afspraak, behandeling of bezoek, de COVID-19 vaccinatie en onze hygiënemaatregelen. 

Aanvullend:  

 

Veelgestelde vragen coronavirus

VieCuri heeft nog voldoende voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers, schorten, handschoenen en dergelijke.

Bijeenkomsten bij VieCuri vinden alleen plaats als er 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Ook draagt u een (niet-medisch) mondneusmasker. Bezoek van vertegenwoordigers, gastoperateurs, assistenten en leveranciers vindt alleen bij VieCuri plaats indien noodzakelijk. U krijgt een bericht als uw overleg of bijeenkomst niet doorgaat of digitaal wordt georganiseerd.

De belangrijkste informatie over het coronavirus voor patiënten en bezoekers is (naast op onze website) nu ook te vinden in de VieCuri Behandelapp (Patient Journey app). Hier vindt u betrouwbare informatie voor als u binnenkort een afspraak hebt in het ziekenhuis of als er een naaste in het ziekenhuis is opgenomen.

 

In de Behandelapp kunt u ook een corona-quickscan doen om te checken of bepaalde klachten gerelateerd kunnen zijn aan het coronavirus. U vult een aantal korte vragen in en krijgt op basis van uw antwoorden een advies over hoe u het beste kunt handelen.

 

Bekijk hier meer informatie over het gebruik van de VieCuri Behandelapp en download deze gratis in Google Play of in de App Store.

Via de hoofdingang van VieCuri Venlo is er toegang tot het centrum van Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg heeft ook maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Lees hier meer over deze maatregelen en de mogelijke consequenties voor uw bezoek aan dit centrum.

We begrijpen dat er veel op u of uw naaste af komt bij een opname met corona of verdenking van corona. COVID-patiënten worden opgenomen binnen de afdeling Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde of op de Intensive Care. In de onderstaande video leggen onze zorgverleners uit wat u kunt verwachten bij een opname in ons ziekenhuis.

 

Klik hier om naar de video te gaan.

 

Voor meer informatie over corona of een ziekenhuis opname met corona klikt u hier.

Ja, VieCuri treft veel maatregelen om de zorg voor onze patiënten veilig te laten verlopen. Het belangrijkste is dat iedereen de basisregels volgt:

 • Was vaker uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Draag een (niet-medisch) mondneusmasker

 

We geven met lijnen en pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Ook de poliklinieken en wachtruimtes zijn volgens de 1,5 meter norm ingericht waar mogelijk. Verder beperken we het aantal mensen in ons ziekenhuis zo veel als mogelijk.

 

Heeft u een afspraak en heeft u enkele dagen voor uw afspraak één van onderstaande klachten?

 •           keelpijn, neusverkoudheid, hoesten
 •           benauwdheid
 •           reuk- en/of smaakverlies
 •           koorts (38 graden of hoger)
 •           diarree
 •           spierpijn in combinatie met één van de andere klachten

 

Bent u in isolatie of quarantaine? Bel dan met de polikliniek. Wij overleggen met uw specialist wat voor u op dat moment de beste optie is.

Nee, wij controleren patiënten niet lichamelijk of zij klachten hebben. In de afspraakbevestiging u per brief en/of SMS ontvangt, vragen wij u of u corona-achtige klachten heeft. Heeft u enkele dagen voor uw afspraak corona-achtige klachten? Bent u in isolatie of quarantaine? Bel dan met de polikliniek. Wij overleggen met uw specialist wat voor u op dat moment de beste optie is.

 

Vanaf zaterdag 6 november is het bij VieCuri niet weer verplicht om een (niet-medisch) mondneusmasker te dragen in de publieke ruimtes van onze locaties in Venlo en Venray, alle regiopoli’s en de spoedpost Noord-Limburg. Dit geldt voor zowel patiënten, medewerkers als bezoekers. In zorgcontacten dragen zorgverleners een medisch mondneusmasker van het type chirurgisch IIR of FFP-2, afhankelijk van de handeling die zij uitvoeren. Het mondneusmasker wordt al dan niet aangevuld met een beschermende bril afhankelijk van de werkzaamheden. Bent u per ongeluk uw mondneusmasker vergeten, dan kunt u zich melden bij de receptie in de centrale hal. Eerdere richtlijnen blijven van kracht.

De patiënten die positief zijn getest op corona worden in isolatie behandeld (op aparte afdelingen of aparte kamers).

Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de politaxi. Het dragen van een (niet-medisch) mondneusmasker is verplicht tijdens uw gehele ziekenhuisbezoek.

 

De politaxi brengt patiënten van de ingang van het ziekenhuis in Venlo naar de door u gevraagde polikliniek. Vrijwilligers bemensen de taxi, die rijdt van 8.30 tot 16.30u. Wilt u gebruik maken van de politaxi, dan kunt u (of de baliemedewerker) bellen naar: 077 320 50 80.

 

Ja, het is mogelijk om gebruik te maken van de parkeertaxi. 

 

Om het vervoer op een veilige manier mogelijk te maken, hebben we een aantal maatregelen getroffen:

 • Alle chauffeurs krijgen tips van onze fysiotherapeuten over hoe ze mensen het beste kunnen ondersteunen bij het in- en uitstappen. Ook worden ze extra getraind in het besturen van de parkeertaxi. 
 • Alle chauffeurs nemen de richtlijnen van het RIVM en de hygiënemaatregelen in acht. Ze schudden geen handen en houden, waar mogelijk, 1,5 meter afstand.
 • Alle chauffeurs rijden twee vaste routes op parkeerterrein B, C en D, waarbij rijrichting in acht wordt genomen. Aan het einde van dit bericht vindt u een plattegrond met de rijroutes. 
 • U wordt bij uw auto opgehaald. U hoeft de chauffeur niet te bellen. Ook brengt de chauffeur u graag terug naar uw auto. U kunt opstappen bij het bushokje naast de parkeerbetaalautomaten ('opstapplaats parkeertaxi').
 • Onze chauffeur vervoert maximaal twee bezoekers of patiënten per keer.
 • Het dragen van een (niet-medisch) mondneusmasker is verplicht.
 • Na iedere rit wordt de parkeertaxi door de chauffeur schoongemaakt (handgrepen, leuning en zitvlakken).
 • De parkeertaxi rijdt niet op parkeerterrein E, F en G.
 • De parkeertaxi rijdt van 8.30 tot 16.30 uur op maandag tot en met vrijdag en is gratis beschikbaar voor iedereen.

Bekijk hier de plattegrond met de rijroutes parkeertaxi.

Ja, La Vie Venlo en Venray zijn geopend. We blijven in restaurant La Vie (op de zorgboulevard), in restaurant ThuiZ in Venlo en het restaurant in Venray anderhalve meter van elkaar houden. Ook is het dragen van een (niet-medisch) mondneusmasker verplicht. Omdat deze restaurants zich in het ziekenhuis bevinden, gelden andere regels dan in de horeca op andere plekken. Ook vragen we u om op de hygiëneregels te letten. Er mogen max. 2 personen aan een tafel.


Verder zijn patiënten weer welkom in ThuiZ.

 

Er gelden aangepaste openingstijden:

 

Locatie Venlo

Maandag tot en met vrijdag: 8.00 - 19.30 uur

Zaterdag en zondag: 13.30 - 16.30 uur

 

Locatie Venray

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 14.45 uur

 

Vanaf zaterdag 25 september is 1,5 meter afstand houden in Nederland niet meer verplicht. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen mogen hiervan afwijken. In het ziekenhuis komen mensen met een kwetsbare gezondheid. Voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers blijven we 1,5 meter afstand houden.  

 

Dat betekent dat op al onze locaties voorlopig alles hetzelfde blijft: u loopt volgens de aangegeven looproutes, in de wachtruimtes ziet u op welke stoelen u plaats kunt nemen en u houdt waar mogelijk afstand tot onze zorgverleners en zij van u.

 

Het dragen van een (niet-medisch) mondneusmasker is verplicht tijdens uw gehele ziekenhuisbezoek. In zorgcontacten dragen zorgverleners een medisch mondneusmasker van het type chirurgisch IIR of FFP-2 afhankelijk van de handeling die zij uitvoeren.

Nee, dat is niet nodig. We blijven in restaurant La Vie (op de zorgboulevard), in restaurant ThuiZ in Venlo en het restaurant in Venray anderhalve meter van elkaar houden. Omdat deze restaurants zich in het ziekenhuis bevinden, gelden andere regels dan in de horeca op andere plekken. Wel vragen we u om op de hygiëneregels te letten.

Ja, dat kan als de afspraak noodzakelijk is. Het dragen van een (niet-medisch) mondneusmasker binnen het ziekenhuis is verplicht.  Als een afspraak of levering niet kan doorgaan, nemen wij contact met u op.

 

Wij vragen leveranciers om rekening te houden met de algemene RIVM-richtlijnen: bij klachten van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, beperk dan uw sociale contacten. Dit betekent: blijf thuis.

De zij-ingangen bij de locaties Venlo en Venray zijn op dit moment gesloten voor bezoekers/patiënten in verband met de coronamaatregelen. Maakt u gebruik van een van deze ingangen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om via onze hoofdingang naar binnen te komen. Voor enkele patiënten geldt een uitzondering en deze patiënten zijn hierover geïnformeerd.

We begrijpen heel goed dat het spannend, ongemakkelijk of wennen is om in deze tijd naar het ziekenhuis te komen. U kunt uw vragen of zorgen altijd bespreken met een medewerker van het specialisme waar u onder behandeling bent. 

Krijgt u corona-achtige klachten enkele dagen voor uw afspraak? Belt u dan met de polikliniek waar u de afspraak mee heeft. De arts bepaalt wat voor u de beste optie is.

 

Met corona-achtige klachten bedoelen we klachten zoals keelpijn, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk- en of smaakverlies, koorts (38 graden of hoger), diarree of spierpijn (spierpijn in combinatie met één van de andere klachten).

Neem direct contact op met uw huisarts of medisch specialist bij VieCuri als u al in behandeling bent. Zij beoordelen of de zorg urgent is geworden. Mogelijk bent u hierdoor eerder aan de beurt. Op alle poliklinieken beoordelen de specialisten welke patiënten het eerst gezien moeten worden.

Wat we zonder fysiek contact kunnen doen, doen we. Bijvoorbeeld telefonisch of door een digitale afspraak. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis. Sommige onderzoeken, zoals lichamelijk onderzoek, moeten in het ziekenhuis plaatsvinden. Alle medewerkers dragen in de publieke ruimtes van VieCuri (alle gangen, ook op de standaard verpleegafdelingen en in ThuiZ) een mondneusmasker. In zorgcontacten dragen zorgverleners een medisch mondneusmasker van het type chirurgisch IIR of FFP-2 afhankelijk van de handeling die zij uitvoeren.

Heeft u nog geen verwijzing? Neem dan eerst contact op met uw eigen huisarts. Uw huisarts bekijkt of uw klacht urgent is en maakt indien nodig een verwijzing naar het ziekenhuis. Heeft u wel al een verwijzing? We verzoeken u om het ziekenhuis niet zelf te bellen, om onze poliklinieken de tijd te geven om iedereen te informeren. U wordt opgeroepen zodra dit mogelijk is.

U meldt zich, net als regulier, bij de poli waar u de afspraak heeft. Het routenummer waar u moet zijn, vindt u op de afspraakbevestiging. In het ziekenhuis draagt u gedurende uw gehele bezoek een niet-medisch mondneusmasker.

Kom niet te vroeg om drukte in het ziekenhuis te voorkomen. We vragen u om 5 minuten voor de afspraak plaats te nemen in de wachtkamer. In het ziekenhuis draagt u een niet-medisch mondneusmasker gedurende uw gehele bezoek.

 

Na uw afspraak verlaat u het ziekenhuis direct, tenzij aanvullend onderzoek nodig is.

U heeft in alle gevallen een doorverwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Op deze pagina leest u welke locaties geopend zijn en de openingstijden: https://www.viecuri.nl/bloedafname.

Wij verzoeken u om alleen naar het ziekenhuis te komen. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis. Tijdens uw afspraak kunt u iemand via de telefoon mee laten luisteren.


Indien begeleiding noodzakelijk is, zoals bij kinderen, kwetsbare ouderen of bij een gesprek waarbij de zorgverlener dit nodig vindt, dan mag er wel één persoon als begeleiding meekomen. Heeft u vanwege medisch noodzakelijke redenen begeleiding nodig (bijvoorbeeld doordat u niet in staat bent zich zelfstandig te verplaatsen)? Dan mag er één persoon meekomen. Ook zijn er vrijwilligers en medewerkers van VieCuri die patiënten in een rolstoel kunnen begeleiden naar de poli-afspraak (al dan niet in een rolstoel van VieCuri). 

 

Bent u voor vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk van een bestuurder, dan mag deze begeleider u wel brengen, maar niet in de wachtkamer plaatsnemen. Wij verzoeken de begeleider buiten of in de auto te wachten. Is die persoon verkouden (hoesten of benauwdheidsklachten), wilt u dan iemand anders vragen u naar het ziekenhuis te begeleiden?

 

Als u hierover vragen heeft, vragen wij u om contact op te nemen met uw poli.

Inhaalzorg

Stond uw behandeling gepland, maar is dit niet door gegaan door de COVID-19 pandemie? Vanaf 2 juli 2021 start VieCuri met het inhalen van uitgestelde zorg. Dit gaat om (niet spoed) zorg van patiënten die in 2020 op de wachtlijst stonden voor een operatieve ingreep. Deze uitgestelde zorg wordt ingehaald in 2021. U krijgt een uitnodiging van de specialist zodra u aan de beurt bent. U hoeft zelf geen contact op te nemen met het ziekenhuis.

 

Kijk voor meer informatie op:

www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd
www.thuisarts.nl
www.mijnzorgverzekeraar.nl
home.mijngezondheid.net

In het patiëntbericht dat u krijgt naar aanleiding van de verwijzing, staat hoe de afspraak met een specialist tot stand komt.

 • Als aangegeven is dat wij contact met u opnemen, hetzij via een brief of per telefoon, dan hoeft u niets te doen.
 • Indien gevraagd wordt zelf een afspraak te plannen, dan vindt u dat terug in het patiëntbericht met de bijbehorende contactgegevens.

Indien u naar het ziekenhuis moet komen voor diagnostisch onderzoek, dan is het afhankelijk van het soort onderzoek wat u moet doen:

 

 • Moet u bloed laten prikken?
  Via mijnVieCuri kunt u een afspraak maken voor bloedafname. Het is ook mogelijk om zonder afspraak vrij in te lopen bij onze priklocaties. Kijk op onze website waar en hoe laat u terecht kunt om bloed te laten prikken.
 • Moet u voor een radiologisch onderzoek komen, waarvoor een afspraak nodig is, zoals echo, mammografie of Dexa?
  Bel dan met de afdeling Radiologie. Het telefoonnummer staat op de aanvraagbrief vermeld. Voor een gewone röntgenfoto kunt u terecht op het Centrum voor Diagnostiek route 11 in Venlo.
 • Moet u een functieonderzoek laten uitvoeren zoals een ECG, 24 uurs bloeddrukmeting, cardiale echo, spirometrie, endoscopie of gynaecologische- of prostaatecho?
  In het patiëntbericht dat u krijgt naar aanleiding van uw bezoek aan de huisarts staat of u zelf moet bellen of dat het ziekenhuis contact met u opneemt.

U kunt zelf contact opnemen met deze afdeling. Kijk hier voor de contactgegevens: https://www.viecuri.nl/onze-specialismen/fysiotherapie/contact/.

U kunt zelf contact opnemen met deze afdeling. Kijk hier voor de contactgegevens: https://www.viecuri.nl/onze-specialismen/dietetiek/contact/.

Als u recent in een gebied bent geweest dat door de Nederlandse overheid als code rood of oranje is aangemerkt, wordt u geadviseerd in quarantaine te gaan. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis tijdens de quarantaineperiode, neemt u dan contact op met de polikliniek. De arts bepaalt of de afspraak eventueel uitgesteld kan worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort bezoek/onderzoek/behandeling. 

Bent u in quarantaine? Bijvoorbeeld omdat u de afgelopen 10 dagen in contact bent geweest met een positief getest persoon? Of omdat u de afgelopen 10 dagen in een gebied bent geweest dat door de Nederlandse overheid als code rood of oranje is aangemerkt?


Bel dan met de polikliniek waar u de afspraak mee heeft. De arts bepaalt of de afspraak uitgesteld kan worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort bezoek/onderzoek/behandeling.

 

Onze specialisten bekijken per patiënt hoe snel u geholpen moet worden. Wij bellen deze patiënten om ze uit te nodigen om naar het ziekenhuis te komen. Als het kan, wordt de afspraak een telefonisch of e-consult. Zelf hoeft u dus geen actie te ondernemen. We verzoeken u om het ziekenhuis niet zelf te bellen, om onze poliklinieken de tijd te geven om iedereen te informeren. Tenzij uw klachten verergeren, neem dan wel contact met ons op.

Moet u een behandeling of operatie ondergaan, dan nemen wij ofwel telefonisch of per brief contact met u op. U hoeft dus niets te doen.

Algemene, betrouwbare en actuele informatie is te vinden op deze websites:

Bij sommige patiënten met een ernstige afweerstoornis blijkt dat zij na de eerste twee vaccinaties niet optimaal beschermd zijn tegen corona. Zij krijgen daarom op advies van het RIVM en de Gezondheidsraad een extra prik aangeboden, als onderdeel van het huidige vaccinatieprogramma.

 

Lees voor meer informatie hier het volledige nieuwsbericht over de derde prik tegen corona.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor meer informatie over de bijwerkingen van de COVID-19 vaccinatie op de website van Lareb.  

De informatie op de website van Lareb wordt continu bijgewerkt en de informatie is betrouwbaar en actueel.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Klik hier voor het antwoord op deze vraag van het RIVM. 

Via de link gaat u direct naar de juiste vraag en het antwoord.

 

Op de website van het RIVM is betrouwbare en actuele informatie te vinden.

Het gebruik van methotrexaat kan een effect hebben op de werking van de vaccinatie. Lees hier meer informatie over het gebruik van methotrexaat en de COVID-19 vaccinatie.

U bent onder behandeling van een hematoloog of oncoloog. U krijgt bijvoorbeeld chemotherapie of afweeronderdrukkende medicatie. Ook in deze gevallen komt u in aanmerking voor vaccinatie. Als u bent gevaccineerd blijft het belangrijk om u aan alle beschermende maatregelen zoals die nu gelden, te blijven houden. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen.

Klik hier voor veel gestelde vragen en antwoorden over reuma en de COVID-19 vaccinatie op de website van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.

De informatie op de website van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is betrouwbaar en actueel.

Klik hier voor veel gestelde vragen en antwoorden over IBD en de COVID-19 vaccinatie op de website van de patiëntenvereniging.

De informatie op de website van de Patiëntenvereniging is betrouwbaar en actueel.

Het advies is om u te laten vaccineren zodra u een oproep krijgt voor de COVID-19 vaccinatie. Dit advies geldt ook als u ziektemodulerende therapie gebruikt.

 

Aanvullend advies afhankelijk van de medicijnen die u gebruikt

Gebruikt u ocrelizumab, alemtuzumab of cladribine? Neem dan contact op met uw behandelend specialist zodra u weet wanneer u gevaccineerd wordt. De specialist bepaalt dan samen met u het beste moment van het infuus of kuur rond uw vaccinatie.

 

Als u een van de volgende medicijnen gebruikt kunt u zich laten vaccineren zodra u een oproep krijgt van het RIVM:

 • Teriflunomide (Aubagio)
 • Dimethylfumaraat (Tecfidera)
 • Fingolimod (Gilenya)
 • Glatirameeracetaat (Copaxone)
 • Interferon-bèta (Avonex, Betaferon, Plegridy, Rebif)
 • Natalizumab (Tysabri)
 • Siponimod (Mayzent)

Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor een spillagelijst (reservelijst). Wij krijgen veel vragen over het vaccineren van kwetsbaren en de spillagelijst. Wij vragen u om niet met de huisarts, medisch specialist of GGD te bellen of te mailen. De druk is al heel hoog in de COVID zorg. Mensen op de lijst worden door de huisarts geïnformeerd. Het is niet mogelijk u aan te melden voor een spillagevaccin (een reservevaccin).

Voor vragen over de COVID-19 vaccinatie en antistollingsmedicatie kunt u contact opnemen met het Stollingscentrum. Het Stollingscentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0478 - 52 23 48.

Nee, neem niet zelf contact op met uw behandelend arts (of huisarts) om te vragen of u aan de beurt bent. U krijgt vanzelf per brief een uitnodiging voor de vaccinatie als het zover is. In de brief staat duidelijk aangegeven of het in uw geval nodig is te overleggen met uw specialist (of vaccinatie wel of niet verstandig is, of u ergens alert op moet zijn, etc.). Kijk op de webpagina van het RIVM voor meer informatie over de vaccinatie van de medische risicogroepen.

Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Vanaf 28 juni 2021 mogen er per patiënt meerdere bezoekers per dag op bezoek komen, mits ze elkaar afwisselen.  De bezoekers mogen dus niet tegelijk op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5m aan te kunnen houden. Het afwisselen dient het liefst buiten plaats te vinden en anders beneden in de hal. Gedurende het gehele ziekenhuisbezoek is het dragen van een (niet-medisch) mondneusmasker verplicht. Kijk hier voor de actuele bezoekregeling.

 

Heeft u als bezoeker corona-achtige klachten? Dan mag u niet op bezoek komen in het ziekenhuis.

 • Alle medewerkers dragen in de publieke ruimtes van VieCuri (alle gangen, ook op de standaard verpleegafdelingen en in ThuiZ) een mondneusmasker.
 • In zorgcontacten dragen zorgverleners een medisch mondneusmasker van het type chirurgisch IIR of FFP-2 afhankelijk van de handeling die zij uitvoeren.

Als een patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis en weer naar huis mag, mag een naaste de patiënt bij de balie van de verpleegafdeling ophalen. In het ziekenhuis draagt u een niet-medisch mondneusmasker.

Als uw naaste wordt opgenomen op de Intensive Care, is dat voor u een zware tijd waarin er veel op u afkomt. In de huidige tijd heeft een opname extra veel impact door de maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus. U kunt voor steun terecht bij Slachtofferhulp.

Coronapatiënten die op de Intensive Care (IC) zijn opgenomen hebben last van zuurstoftekort en liggen aan de beademing. De patiënt is via een buisje verbonden aan de machine die de ademhaling overneemt. Deze buis wordt in de meeste gevallen via de mond ingebracht (in een enkel geval via de neus) en loopt door de luchtpijp van de patiënt. Als een patiënt aan de beademing ligt, wordt de patiënt in slaap gehouden.

 

De IC-verpleegkundigen en de IC-arts houden voortdurend in de gaten hoe het met de patiënt gaat. Zo wordt voortdurend hartslag, zuurstof, bloeddruk en de beademingsinstelling gecontroleerd. Verder wordt de patiënt ook persoonlijk verzorgd. De patiënt wordt gewassen en verschoond.

 

De IC-arts bepaalt of een patiënt op de rug of op de buik ligt tijdens de opname. Als patiënten op de buik liggen, is het streven om patiënten 72 uur op de buik te laten liggen. Iedere 4 uur worden de armen en benen verlegd om verstijving en doorligplekken te voorkomen. Het hoofd van de patiënt ligt dan op een speciaal kussen.

 

Dagelijks is er voor de contactpersoon van de patiënt de mogelijkheid om telefonisch contact te hebben met een verpleegkundige om te horen hoe het met hun naaste gaat. In een dagboek wordt de opname op de IC bijgehouden. Met dit dagboek krijgen de patiënt en de naasten een beeld wat er allemaal op de IC is gebeurd tijdens de opname.

 

Kijk hier hoe een kamer op de Intensive Care eruitziet en lees de beschrijvingen van alle onderdelen van de IC-kamer.

Als uw naaste aan de beademing ligt kan dit diverse gevolgen hebben.

In deze voorlichtingsvideo van de Nederlandse Internisten Vereniging en Erasmus MC wordt uitgelegd wanneer patiënten aan de beademing moeten en welke gevolgen dat heeft.

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Waar nodig worden patiënten in isolatie verpleegd en worden medewerkers gemonitord op ziekteverschijnselen.

Ja, vanaf zaterdag 6 november 2021 is het bij VieCuri weer verplicht om een om een (niet-medisch) mondneusmasker (mondkapje) te dragen in de publieke ruimtes van onze locaties in Venlo en Venray, alle regiopoli’s en de spoedpost Noord-Limburg. 

Bent u per ongeluk uw mondneusmasker vergeten, dan kunt u zich melden bij de receptie in de centrale hal. Eerdere richtlijnen blijven van kracht.

 

Ja, dit is veilig en voor bepaalde zorg ook noodzakelijk. Ons personeel is heel goed geïnstrueerd in het bieden van veilige zorg. In zorgcontacten dragen zorgverleners een medisch mondneusmasker van het type chirurgisch IIR of FFP-2 afhankelijk van de handeling die zij uitvoeren. Wij zorgen als het nodig is voor extra beschermingsmaatregelen, voor u als patiënt en voor onze medewerkers.

Nee, VieCuri volgt de RIVM richtlijnen, daarom is er momenteel een aangepast beleid.

Onze medewerkers schudden nu geen handen.

 •          Was vaker uw handen
 •          Hoest en nies in uw elleboog
 •          Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 •          Schud geen handen
 •          Houd 1,5 meter afstand
 •          Raak met uw handen niet uw mond, neus, ogen aan

Wanneer u regelmatig uw handen wast met water en zeep, is dit veilig. Verder vindt u op diverse plekken in ons ziekenhuis handdispensers om uw handen te desinfecteren. Het is wel belangrijk dat u de handdesinfectans op de juiste wijze gebruikt: 1 pompje per gebruik en uw handen droogwrijven (de vloeistof NIET van uw handen ‘afschudden’).

 

Verder worden de knoppen, deurklinken, relingen en andere ‘contactoppervlakken’ regelmatig gereinigd.

Ja, dat kan op verschillende plekken in het ziekenhuis. Op de toiletten kunt u uw handen wassen met water en zeep. Verder vindt u op diverse plekken in ons ziekenhuis handdispensers om uw handen te desinfecteren. Het is wel belangrijk dat u de handdesinfectans op de juiste wijze gebruikt: 1 pompje per gebruik en uw handen droogwrijven (de vloeistof NIET van uw handen ‘afschudden’).

Ja, diverse patiëntverenigingen delen informatie over het coronavirus op hun website. Deze informatie is bedoeld voor specifieke patiëntgroepen. Voor meer informatie over het coronavirus en een specifieke aandoening, kunt u terecht op de volgende websites:

Nee. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Bron: RIVM

Voor zover wij weten zijn er tot op heden geen kinderen overleden aan een coronavirusinfectie. Bij kinderen met een longaandoening kan het ziektebeeld ernstiger verlopen.

 

Zoals voor alle mensen met andere gezondheidsproblemen geldt: houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Bron: RIVM

Tot nu toe zijn er geen berichten dat een moeder haar ongeboren baby via een directe overdracht (verticale transmissie) heeft besmet tijdens de zwangerschap of de bevalling. Het virus is ook niet gevonden in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding.

Een moeder kan haar kind wel besmetten op de ‘normale manier’: van mens-op-mens (horizontale transmissie).

Bron: NVOG

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Bron: NVOG

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking van de foetus (cardiotocogram, CTG). Als de infectie meer dan 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Bron: NVOG

Het coronavirus/COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Wel is het advies om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Bron: NVOG

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken. 

Bron: NVOG

 

Bij de bevalling mag (naast de verloskundige) 1 begeleider meekomen met de zwangere. 

 • De begeleider draagt een mondneusmasker tijdens het gehele ziekenhuisbezoek.
 • Als de begeleider hoest en/of niest, moet deze een chirurgisch mondneusmasker dragen. 
 • Als de begeleider hoest en/of niest én koorts heeft, mag deze helaas niet naar binnen bij het Geboortecentrum of het ziekenhuis.

Bekijk de actuele bezoekersregeling van het Geboortecentrum.

In veruit de meeste gevallen is het mogelijk om moeder en kind samen in isolatie te verplegen als dat nodig is. Dit kan zowel op de couveuse- als op de kraamafdeling.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijke effecten van de COVID-19 vaccinatie bij zwangerschap op de website van Lareb.

De informatie op de website van Lareb wordt continu bijgewerkt en de informatie is betrouwbaar en actueel.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijke effecten van de COVID-19 vaccinatie bij borstvoeding op de website van Lareb.

De informatie op de website van Lareb wordt continu bijgewerkt en de informatie is betrouwbaar en actueel.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijke effecten van de COVID-19 vaccinatie bij vruchtbaarheid en zwangerschap op de website van Lareb.

De informatie op de website van Lareb wordt continu bijgewerkt en de informatie is betrouwbaar en actueel.

Op deze foto zie je een vloersticker met '1.5 meter afstand houden'.
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Draag een mondneusmasker tijdens het gehele ziekenhuisbezoek
 • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
 • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker bij de ingang van het ziekenhuis. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer