Welkomsthal Venlo

Persoonlijke hygiëne voor bezoekers

Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een aantal maatregelen proberen wij dit risico zo klein mogelijk te houden.

 

Hoe kunt u als bezoeker bijdragen aan het voorkómen van infecties?

 • Ga bij voorkeur niet op bezoek als u zelf een infectie (zoals bijvoorbeeld een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen) heeft. Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (zoals bijvoorbeeld waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte) of korter dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte. Wanneer bezoek aan een patiënt toch noodzakelijk is, moet u/uw kind zich eerst melden bij de verpleging.
 • Pas handhygiëne toe na toiletbezoek, na hoesten of niezen en voor en na verzorgende handelingen zoals het helpen van de patiënt bij het eten en/of bij toiletbezoek.
 • Bij de ingang van elke verpleegafdeling hangen dispensers met handalcohol. Gebruik deze en desinfecteer uw handen bij het betreden van de verpleegafdeling.
 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
 • Houd de hand, of een papierenzakdoek voor de mond bij niezen en hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Pas daarna handhygiëne toe.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Pas daarna handhygiëne toe.
 • Laat kinderen niet op de grond of op het bed spelen.
 • Neem geen maaltijden van thuis mee.
 • Planten zijn niet toegestaan op verpleegafdelingen. Ook bloemen zijn op sommige afdelingen niet toegestaan. Lees hier op welke afdelingen bloemen niet zijn toegestaan.

 

Tips bij hoesten of  niezen

 • Hoest of nies nooit zomaar in de ruimte.
 • Hoest of nies met het gezicht afgewend van andere personen.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de elleboogholte.
 • Gebruik papieren zakdoekjes 1 keer en gooi deze direct na gebruik weg. 
 • Was na het hoesten of niezen altijd de handen met water en zeep.
Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

 • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
 • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
 • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken