Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Mededeling 17 maart 2020

Wachttijdentabel niet actueel

 

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe coronavirus (COVID-19), worden er veel minder polikliniekbezoeken, onderzoeken en operaties gepland. Ook worden veel afspraken uitgesteld of voorlopig afgezegd. Het is daardoor voor ons niet mogelijk om reële wachttijden te bepalen.


De wachttijden voor polikliniekafspraken, onderzoeken en behandelingen hebben wij daarom uit de tabel hieronder verwijderd. Deze informatie is op dit moment niet actueel te houden.
Wij hopen zo snel mogelijk onze normale werkzaamheden te kunnen hervatten. Dan vullen wij deze tabel weer met de actuele wachttijden.

 

Bedankt voor uw begrip. 

 

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

17-03-2020: op dit moment zijn er geen actuele wachttijden beschikbaar

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek      
 
Cardiologie Polikliniek      
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen      
Chirurgie Polikliniek, mammapoli)      
Chirurgie Polikliniek, traumatologie      
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie      
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen)      
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering      
Chirurgie Liesbreukoperatie      
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair)      
Chirurgie Sterilisatie man      
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen      
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur      
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair)      
 
Geriatrie Polikliniek      
 
Gynaecologie Polikliniek      
Gynaecologie Baarmoederverwijdering       
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie      
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek      
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen       
 
Kindergeneeskunde Polikliniek      
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen      
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie      
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen      
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek      
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie)      
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie)      
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek      
 
Neurochirurgie Polikliniek      
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)      
 
Neurologie Polikliniek      
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie      
 
Oogheelkunde Polikliniek       
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract)      
 
Orthopedie Polikliniek       
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie      
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch)      
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie      
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)      
 
Plastische chirurgie Polikliniek      
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
 
Radiologie CT-scan      
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting)      
Radiologie Echografie      
Radiologie MRI-scan       
 
Reumatologie Polikliniek       
 
Sportgeneeskunde Polikliniek      
 
Urologie Polikliniek       
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie      
Urologie Sterilisatie man operatie      
Urologie Stressincontinentie vrouw operatie      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie