Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Mededeling 30 juni 2020


Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.

De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 11-01-2021

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 32 31  
 
Cardiologie Polikliniek 22 19 17
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 2 4  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli) 8    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 9 8  
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 8    
Chirurgie Aneurysma aorta operatie 14    
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 20    
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7    
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem 8    
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel 0    
Chirurgie Dikke darmkanker operatie 14    
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels) 14    
Chirurgie Dupuytren (operatie) 25    
Chirurgie Galblaasverwijdering 22    
Chirurgie Liesbreukoperatie 58    
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch) 84    
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair) 132    
Chirurgie Sterilisatie man 57    
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 4    
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 3 4

9

Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 3 4 2
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair) 132    
 
Geriatrie Polikliniek 46 131 116
 
Gynaecologie Polikliniek 9 8  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  38    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie 109    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 9 16  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 5 3  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen  20    
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie  170    
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen   14    
 
Kindergeneeskunde Polikliniek 17 24  
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 5 3  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 9  30  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen 22  24  
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 15 25  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie) 9 nvt  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie) 2 7  
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek      
 
Neurochirurgie Polikliniek      
Neurochirurgie Hernia operatie  21    
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)  7    
 
Neurologie Polikliniek 15 12  
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 8    
 
Oogheelkunde Polikliniek  37 37  
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract) 147    
 
Orthopedie Polikliniek  1 2 4
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7    
Orthopedie Hernia operatie 19    
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 61    
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 28    
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 70    
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 29    
 
Plastische chirurgie Polikliniek 4 11  
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7    
 
Radiologie CT-scan 17 12  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 2  nvt  
Radiologie Echografie 11 6  
Radiologie MRI-scan  17 12  
 
Reumatologie Polikliniek   8 23  45
 
Sportgeneeskunde Polikliniek    10  
 
Urologie Polikliniek  4 15  
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker 20    
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie 52    
Urologie Sterilisatie man operatie 57    
Urologie Stressincontinentie vrouw operatie 109    

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie