Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Mededeling 30 juni 2020


Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.

De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 14-09-2021

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 36 10  
 
Cardiologie Polikliniek 11 10 15
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 9 18  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 3    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 16 15  
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 24 18  
Chirurgie Aneurysma aorta operatie 21    
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 22    
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7  17  
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem 7    
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie 18    
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels) 22    
Chirurgie Dupuytren (operatie) 21 76  
Chirurgie Galblaasverwijdering 32 94  
Chirurgie Liesbreukoperatie 64 100  
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch) 103  189  
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair) 7  19  
Chirurgie Sterilisatie man 24  20  
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 31 23 37
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur      
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair) 7  19  
 
Geriatrie Polikliniek 37 36 81
 
Gynaecologie Polikliniek 12 25  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  84    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie 129    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie  391    
 
Interne geneeskunde Polikliniek 8 26  15
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 33 29  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen 20  105  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie  174  162  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen  14  14  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek 33 38  
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 33 38  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 10 66  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen 46 52  
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 57 64  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie intake) 4 18  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie) 18 31  
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek   30  
 
Neurochirurgie Polikliniek  19    
Neurochirurgie Hernia operatie 29    
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)  7  17  
 
Neurologie Polikliniek 46 51  30
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie  28    
 
Oogheelkunde Polikliniek  225 224  
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract)  16 weken 16 weken  
 
Orthopedie Polikliniek  9 10 15
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7 17  
Orthopedie Hernia operatie 29    
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 88  76  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 22 23  
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 87 97  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 16 28  
 
Plastische chirurgie Polikliniek 15 25  
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7  17  
 
Radiologie CT-scan  16  8  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting)  35  n.v.t.  
Radiologie Echografie  23  10  
Radiologie MRI-scan   19  22  
 
Reumatologie Polikliniek  54 37 136
 
Sportgeneeskunde Polikliniek 2 2  
 
Urologie Polikliniek  19

22

 23
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker 22    
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie 30    
Urologie Sterilisatie man operatie 24  20  
Urologie Stressincontinentie vrouw operatie 129    

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Draag een mondneusmasker wanneer de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd (bijv. in een volle wachtkamer)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer