Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Op deze pagina vindt u de gemiddelde wachttijden van afspraken, onderzoeken en operaties. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.


De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 19-09-2023

 

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 11 17  
 
Cardiologie Polikliniek 11 15 25
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 8 18  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 2    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 12 22  
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 11  18  
Chirurgie Polikliniek, voetenpoli 11    
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen)      
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  37    
Chirurgie Halsslagader m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering    84  
Chirurgie Liesbreukoperatie   64  
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculaire werking)      
Chirurgie Sterilisatie man      
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 43 36 37
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 43 36 37
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculaire werking) 12    
 
Geriatrie Polikliniek 9 22 32
 
Gynaecologie Polikliniek 31 18  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  43    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie 318    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 11 38  
 
Kiel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 29 37  
Kiel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen 42 112  
Kiel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie    154  
Kiel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen  39 28  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek 30

 

 
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 43  18  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 17 32  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen  17    
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 57  66  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie-inname) 5 11  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek 19

24

 
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek 16    
 
Neurochirurgie Polikliniek 17    
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch van endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)      
 
Neurologie Polikliniek 46 47 65
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 4    
 
Oogheelkunde Polikliniek  210 209  
Oogheelkunde Staaroperatie (staar)   84  
 
Orthopedie Polikliniek  22 17 31
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 37    
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 56 70  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 39    
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie  250 126  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)    54  
 
Plastische chirurgie Polikliniek 5    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
 
Radiologie CT-scan 43 7  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 7    
Radiologie Echografie 24 8 43
Radiologie MRI-scan  26 25  
 
Reumatologie Polikliniek  54 44 171
 
Sportgeneeskunde Polikliniek 15 15  
 
Urologie Polikliniek  15

 22

 
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker operatie      
Urologie Sterilisatie man operatie 56    
Urologie vrouw operatie |      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd wachttijd

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken