Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum:  02-12-2019

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 15 dagen 45 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 29  dagen 22 dagen 43 dagen
Dotterbehandeling 38 dagen  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen 1 dag 2 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli 2 dagen n.v.t.  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 5 dagen 9 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie 3 dagen 11 dagen  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie  dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 21 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  12 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 20 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels) 23 dagen  *  n.v.t.
Dupuytren (operatie) 102 dagen    
Galblaasverwijdering 46 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 55 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 257 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 56 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 46 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 26 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 39 dagen 40 dagen 44 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 39 dagen 40 dagen 44 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 49 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 43 dagen

68 dagen

n.v.t.

Gynaecologie

 

Polikliniek 19 dagen

15 dagen

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering   dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie 17 dagen    n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 58 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 30 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 19 dagen

23 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 3 dagen

3 dagen

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 37 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 80 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  35 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 36 dagen

40 dagen

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 22 dagen

37 dagen

 n.v.t.

Polikliniek, longoncologie 

 

8 dagen

 

16 dagen

 

 

n.v.t.

 

 

Polikliniek, slaapaandoeningen 64 dagen

65 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 38 dagen

45 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 4 dagen

10 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 15 dagen

7 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 10 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 5 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 34 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 7 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 18 dagen

37 dagen

37 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 15 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  70 dagen

105 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

56 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  15 dagen

8 dagen

11 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7 dagen  *  n.v.t.

Hernia operatie 

58 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 48 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 23 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 88 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 54 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  1 dagen

17 dagen

8 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  29 dagen

12 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 10 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 16 dagen

13 dagen

n.v.t.
MRI-scan  42 dagen

45 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  23 dagen

44 dagen

n.v.t.

Sportgeneeskunde

 
Polikliniek   1 dag 1 dag n.v.t.

Urologie

 

Polikliniek 

9 dagen

18 dagen

37 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 19 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie 104 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 46 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 58 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie