Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek*. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum: 23-04-2018

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 18 dagen 12 dagen

Cardiologie

  
Polikliniek 22 dagen 30 dagen
Dotterbehandeling (niet spoed) 21 dagen n.v.t.

Chirurgie

   
Polikliniek, algemeen 11 dagen 13 dagen
Polikliniek, mammapoli 1 dag 3 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie    
Galblaasoperatie 15 dagen 15 dagen
Liesbreukoperatie 15 dagen 15 dagen
Spataderen operatie 38 dagen 38 dagen
Sterilisatie man 22 dagen 22 dagen

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 22 dagen 22 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 11 dagen 22 dag
Spataderen operatie 21 dagen

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 30 dagen

25 dagen

Gynaecologie

 

Polikliniek 7 dagen

33 dagen

Baarmoeder verwijderen operatie 10 dagen

31 dagen

Incontinentie vrouw operatie 10 dagen

31 dagen

Sterilisatie vrouw operatie 7 dagen

31 dagen

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 14 dagen

 26 dagen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 1 dagen

1 dagen

Neus- en keelamandelen verwijderen 49 dagen 

n.v.t.

Neustussenschot operatie 56 dagen

49 dagen

Oorbuisjes plaatsen  56 dagen 42 dagen

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 21 dagen

 21 dagen

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 14 dagen

23 dagen

Polikliniek, longoncologie 16 dagen

13 dagen

Polikliniek, slaapaandoeningen 16 dagen

31 dagen

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 7  dagen

36 dagen

Darmonderzoek (coloscopie) 16 dagen

16 dagen

Maagonderzoek (gastroscopie) 23 dagen

29 dagen

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

   
Polikliniek 4 dagen nvt

Neurochirurgie

 

Polikliniek 42 dagen

42 dagen

Hernia operatie 26 dagen

11 dagen

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 23 dagen

23 dagen

Neurologie

 

Polikliniek 9 dagen

26 dagen

Oogheelkunde

 

Polikliniek  44 dagen

105 dagen

Staaroperatie (cataract) n.v.t.

35 dagen

Orthopedie

 

Polikliniek  20 dagen

4 dagen

Hernia operatie  n.v.t.

n.v.t.

Heupvervanging operatie 98 dagen

70 dagen

Kijkoperatie knie  21 dagen

28 dagen

Knievervanging operatie 98 dagen

70 dagen

Voorste Kruisband Plastiek (VKP) operatie n.v.t.

28 dagen

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  29 dagen

7 dagen

Borstverkleining  21 dagen

n.v.t. 

Borstvergroting 21dagen

n.v.t. 

Buikwandcorrectie 21 dagen

n.v.t. 

Carpaal Tunnel SYndroom (CTS) operatie 7 dagen

n.v.t.

Dupuytren operatie 14 dagen

n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  10 dagen

8 dagen

MRI-scan  40 dagen

43 dagen

Reumatologie

 

 

Polikliniek  17 dag

15 dagen

Urologie

 

Polikliniek  4 dag

5 dagen

Incontinentie vrouw operatie 7 dagen

14 dagen

Prostaat (tumor) operatie 14 dagen

14 dagen

Serilisatie man operatie 14 dagen

14 dagen

 

*Uitleg toegangstijd en wachttijd

Toegangstijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kunt. Het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt bij de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de toegangstijd.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. Het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u de indicatie krijgt van uw medisch specialist tot het moment van de operatie of het onderzoek, noemen we de wachttijd.

 

Regiopoli's VieCuri

Bij een aantal specialismen kunt u ook terecht voor een poliklinische afspraak op de regiopoli's Peel & Maas, Horst of Reuver. Informeer bij het maken van een afspraak naar de mogelijkheden en toegangstijden.  

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie