Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 17-02-2020

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 18 dagen 17 dagen  n.v.t.
 
Cardiologie Polikliniek 22 dagen 19 dagen 11 dagen
Cardiologie Dotterbehandeling 38 dagen  *  n.v.t.
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 2 dagen 11 dagen  n.v.t.
Chirurgie Polikliniek, mammapoli) 2 dagen n.v.t.  n.v.t.
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 9 dagen 30 dagen  n.v.t.
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 11 dagen 15 dagen  n.v.t.
Chirurgie Aneurysma aorta operatie 0 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 21 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 8 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  8 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Chirurgie Dikke darmkanker operatie 12 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels) 12 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Dupuytren (operatie) 73 dagen    
Chirurgie Galblaasverwijdering 49 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Liesbreukoperatie 50 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch) 19 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair) 7 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Sterilisatie man 34 dagen  *  n.v.t.
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 19 dagen  *  n.v.t.
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 25 dagen 15 dagen 30 dagen
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 25 dagen 15 dagen 30 dagen
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair) 24 dagen n.v.t. n.v.t.
 
Geriatrie Polikliniek 44 dagen 75 dagen n.v.t.
 
Gynaecologie Polikliniek 10 dagen 16 dagen n.v.t.
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  30 dagen * n.v.t.
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Gynaecologie Eierstokkanker operatie 17 dagen    n.v.t.
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie 57 dagen * n.v.t.
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie 34 dagen * n.v.t.
 
Interne geneeskunde Polikliniek 15 dagen 19 dagen  n.v.t.
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 3 dagen 3 dagen n.v.t.
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen 22 dagen  * n.v.t.
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie 54 dagen * n.v.t.
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen  18 dagen * n.v.t.
 
Kindergeneeskunde Polikliniek 16 dagen 19 dagen n.v.t.
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 32 dagen 24 dagen n.v.t.
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 16 dagen 11 dagen n.v.t.
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen 71 dagen 73 dagen n.v.t.
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 22 dagen 38 dagen n.v.t.
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie) 3 dagen 10 dagen n.v.t.
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie) 15 dagen 37 dagen  n.v.t.
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek 3 dagen n.v.t. n.v.t.
 
Neurochirurgie Polikliniek 4 dagen n.v.t. n.v.t.
Neurochirurgie Hernia operatie 28 dagen * n.v.t.
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)     n.v.t.
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 7 dagen * n.v.t.
 
Neurologie Polikliniek 33 dagen 30 dagen 44 dagen
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 27 dagen n.v.t. n.v.t.
 
Oogheelkunde Polikliniek  84 dagen 64 dagen n.v.t.
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract) n.v.t. 77 dagen n.v.t.
 
Orthopedie Polikliniek  23 dagen 10 dagen 23 dagen
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 8 dagen * n.v.t.
Orthopedie Hernia operatie 17 dagen   n.v.t.
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 56 dagen * n.v.t.
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 24 dagen * n.v.t.
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 56 dagen * n.v.t.
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 18 dagen * n.v.t.
 
Plastische chirurgie Polikliniek 1 dag 19 dagen 1 dag
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 8 dagen * n.v.t.
 
Radiologie CT-scan 19 dagen 12 dagen n.v.t. 
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 20 dagen n.v.t. n.v.t.
Radiologie Echografie 13 dagen 11 dagen n.v.t.
Radiologie MRI-scan  28 dagen 17 dagen n.v.t.
 
Reumatologie Polikliniek  30 dagen 37 dagen n.v.t.
 
Sportgeneeskunde Polikliniek 16 dagen 16 dagen n.v.t.
 
Urologie Polikliniek  22 dagen 25 dagen 30 dagen
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker 35 dagen * n.v.t.
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie 47 dagen * n.v.t.
Urologie Sterilisatie man operatie 34 dagen * n.v.t.
Urologie Stressincontinentie vrouw operatie 57 dagen  * n.v.t.

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie