Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum11-06-2019

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 37 dagen 24 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 16 dagen 12 dagen 17 dagen
Dotterbehandeling 21 dagen  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen 4 dagen 4 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli 5 dagen n.v.t.  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 8 dagen 9 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie 10 dagen 19 dagen  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie 22 dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 23 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  7 dag  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  10 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 23 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels) 23 dagen  *  n.v.t.
Dupuytren (operatie) 57 dagen    
Galblaasverwijdering 48 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 50 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 30 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 34 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 36 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 0 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 18 dagen 15 dagen 23 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 18 dagen 15 dagen 23 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 31 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 58 dagen

89 dagen

n.v.t.

Gynaecologie

 

Polikliniek 9 dagen

8 dagen

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering  26 dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie 17 dagen    n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 89 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 56 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 22 dagen

16 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 33 dagen

29 dagen

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 33 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 66 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  30 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 8 dagen

19 dag

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 18 dagen

17 dagen

 n.v.t.

Polikliniek, longoncologie 

 18 dagen

 

17 dagen

 

 

n.v.t.

 

 

Polikliniek, slaapaandoeningen 54 dagen

65 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 15 dagen

31 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 9 dagen

16 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 14 dagen

24 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 54 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 19 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 20 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 7 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 37 dagen

30 dagen

44 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 27 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  51 dagen

56 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

56 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  22 dagen

16 dagen

25 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7 dagen  *  n.v.t.

Hernia operatie 

41 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 64 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 29 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 80 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 40 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  24 dagen

24 dagen

15 dagen
Borstverkleining  117 dagen

 *

 n.v.t.
Borstvergroting  

 *

 n.v.t.
Buikwandcorrectie  

 *

 n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7 dagen

 *

 n.v.t.
Dupuytren operatie 57 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  14 dagen

14 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 28 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 14 dagen

12 dagen

n.v.t.
MRI-scan  12 dagen

10 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  23 dagen

72 dagen

n.v.t.

Sportgeneeskunde

 
Polikliniek   4 dag  4 dag n.v.t.

Urologie

 

Polikliniek 

12 dagen

51 dagen

37 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 20 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie  

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 16 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 89 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie