Wachttijden

Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum: 18-06-2018

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 23 dagen 14 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 15 dagen 39 dagen  48 dagen
Dotterbehandeling 1 dag  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen  7 dagen  4 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli  2 dag  24 dagen  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 10 dagen  16 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie  14 dagen  4 dagen  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie  6 dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 30 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  1 dag  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  9 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 15 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels)  7 dagen  *  n.v.t.
Galblaasverwijdering 28 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 34 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 50 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 55 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 0 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 28 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 11 dagen 9 dagen 16 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 11 dagen 9 dagen 9 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 55 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 25 dagen

40 dagen

 36 dagen

Gynaecologie

 

Polikliniek 19 dagen

33 dagen

 38 dagen
Baarmoederverwijdering  45 dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie      n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 38 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 24 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 8 dagen

6 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 12 dagen

15 dag

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 40 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 55 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  72 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 21 dagen

 47 dagen

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 14 dagen

10 dagen

 n.v.t.
Polikliniek, longoncologie 9 dagen

33 dagen

 n.v.t.
Polikliniek, slaapaandoeningen 19 dagen

28 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 23 dagen

2 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 11 dagen

14 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 17 dagen

10 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 6 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 19 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 35 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 0 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 11 dagen

16 dagen

 18 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 18 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  31 dagen

72 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

27 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  6 dagen

4 dagen

9 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 1 dag  *  n.v.t.
Hernia operatie  35 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 49 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 19 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 61 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en Voorste Kruisband Plastiek (VKP) operatie (geen kijkoperatie) 32 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  3 dagen

14 dagen

 11 dagen
Borstverkleining  68 dagen

 *

 n.v.t.
Borstvergroting  

 

 n.v.t.
Buikwandcorrectie 63 dagen

 *

 n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 1 dag

 *

 n.v.t.
Dupuytren operatie 64 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  10 dagen

7 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 45 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 10 dagen

7 dagen

n.v.t.
MRI-scan  35 dagen

21 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  25 dagen

54 dagen

 56 dagen

Urologie

 

Polikliniek  4 dagen

4 dagen

 16 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 21 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie 37 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 0 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 38 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie