Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum:15-04-2019

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 37 dagen 17 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 17 dagen 17 dagen 25 dagen
Dotterbehandeling 42 dagen  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen 9 dagen 9 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli 2 dagen n.v.t.  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 11 dagen 22 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie 9 dagen 15 dagen  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie 27 dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 33 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  0 dag  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  7 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 16 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels) 2 dagen  *  n.v.t.
Dupuytren (operatie) 64 dagen    
Galblaasverwijdering 35 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 43 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 61 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 56 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 0 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 19 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 17 dagen 15 dagen 23 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 17 dagen 15 dagen 23 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 56 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 78 dagen

117 dagen

n.v.t.

Gynaecologie

 

Polikliniek 17 dagen

22 dagen

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering  42 dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie 37 dagen    n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 43 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 30 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 19 dagen

19 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 38 dagen

36 dagen

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 25 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 45 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  58 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 17 dagen

17 dagen

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 29 dagen

23 dagen

 n.v.t.

Polikliniek, longoncologie 

 

3 dagen

 

17 dagen

 

 

n.v.t.

 

 

Polikliniek, slaapaandoeningen 58 dagen

53 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 30 dagen

39 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 11 dagen

10 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 24 dagen

31 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 59 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 25 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 27 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 0 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 29 dagen

30 dagen

23 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 28 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  37 dagen

50 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

35 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  9 dagen

1 dagen

5 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 0 dag  *  n.v.t.
Hernia operatie  27 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 47 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 42 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 65 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 50 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  15 dag

31 dagen

4 dagen
Borstverkleining  83 dagen

 *

 n.v.t.
Borstvergroting 14 dagen

 *

 n.v.t.
Buikwandcorrectie 63 dagen

 *

 n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 0 dag

 *

 n.v.t.
Dupuytren operatie 64 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  12 dagen

8 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 39 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 16 dagen

12 dagen

n.v.t.
MRI-scan  21 dagen

12 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  25 dagen

37 dagen

n.v.t.

Sportgeneeskunde

 
Polikliniek   1 dag  1 dag n.v.t.

Urologie

 

Polikliniek 

1 dagen

11 dagen

9 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 35 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie 66 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 0 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 43 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie