Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.


De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 16-08-2022

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 9 17  
 
Cardiologie Polikliniek 25 24  36
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 8  32  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 1    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 9  43  
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 15 32  
Chirurgie Polikliniek, voetenpoli  10    
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen)      
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  46    
Chirurgie Halsslagader (Carotisoperatie) m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering 60    
Chirurgie Liesbreukoperatie 71    
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair)      
Chirurgie Sterilisatie man      
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 16 15 30
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 16 15 30
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair)      
 
Geriatrie Polikliniek 39 29 88
 
Gynaecologie Polikliniek  19  8  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering   42    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie  113    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 29 24  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 11 23  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen  54  88  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen   46  57  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek  30

 

 
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen      
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 37    
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen  36    
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 47 73  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie intake) 4 31  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek 5  45  
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek 22    
 
Neurochirurgie Polikliniek 33    
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)      
 
Neurologie Polikliniek 52 53  
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 37    
 
Oogheelkunde Polikliniek  84 83  
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract)    56  
 
Orthopedie Polikliniek  3 11 26
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  46    
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 61 46  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch)      
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 77  58  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)      
 
Plastische chirurgie Polikliniek 1    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  46    
 
Radiologie CT-scan 15 13  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 2    
Radiologie Echografie 14 9 11
Radiologie MRI-scan  43 42  
 
Reumatologie Polikliniek  30 58 136
 
Sportgeneeskunde Polikliniek  10 10  
 
Urologie Polikliniek   25

30

 72
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie  64    
Urologie Sterilisatie man operatie  77    
Urologie  vrouw operatie      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd wachttijd

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer