Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.


De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 17-05-2022

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 21 15  
 
Cardiologie Polikliniek 16 22  
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 13 13  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 6    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie  8  4  
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie  15  27  
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen)      
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  39    
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering      
Chirurgie Liesbreukoperatie  131  112  
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair)    71  
Chirurgie Sterilisatie man  56    
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 29 21 42
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur      
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair)    71  
 
Geriatrie Polikliniek 28 31  107
 
Gynaecologie Polikliniek 42 16  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering       
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie      
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 28 29  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 30 28  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen  40 82  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen   40  37  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek  56

 56

 
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 37  36  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie  15 17  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen  30 24  
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 45 65  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie intake)  14 29  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie)  2 30   
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek  37    
 
Neurochirurgie Polikliniek      
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)  39    
 
Neurologie Polikliniek 36 45  
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 28    
 
Oogheelkunde Polikliniek   49 48  
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract)    91  
 
Orthopedie Polikliniek  23 15  22
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  39    
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie  115 69  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch)  37    
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie  115  117  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)      
 
Plastische chirurgie Polikliniek  23    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  39    
 
Radiologie CT-scan 25 22  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 7    
Radiologie Echografie 15 8 15
Radiologie MRI-scan   23 17  
 
Reumatologie Polikliniek  44 49 99
 
Sportgeneeskunde Polikliniek  14 14  
 
Urologie Polikliniek   

36

 35
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie      
Urologie Sterilisatie man operatie  56    
Urologie  vrouw operatie      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer