Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum: 15-10-2018

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 32 dagen 17 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 10 dagen 10 dagen  3 dagen
Dotterbehandeling 1 dag  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen 3 dagen  8 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli 3 dag  17 dagen  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 3 dagen  8 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie 9 dagen 11 dagen  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie 27 dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 32 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  2 dag  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  8 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 16 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels) 32 dagen  *  n.v.t.
Dupuytren (operatie) 50 dagen    
Galblaasverwijdering 38 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 32 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 31 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 52 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 0 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 5 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 13 dagen 22 dagen 23 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 13 dagen 22 dagen 23 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 22 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 35 dagen

36 dagen

n.v.t.

Gynaecologie

 

Polikliniek 17 dagen

24 dagen

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering  43 dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie      n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 35 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 57 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 15 dagen

20 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 9 dagen

7 dagen

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 51 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 31 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  80 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 6 dagen

8 dagen

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 10 dagen

13 dagen

 n.v.t.
Polikliniek, longoncologie 7 dagen

16 dagen

 n.v.t.
Polikliniek, slaapaandoeningen 15 dagen

25 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 56 dagen

56 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 17 dagen

17 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 9 dagen

23 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 56 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 23 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 20 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 0 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 14 dagen

14 dagen

30 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 12 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  16 dagen

29 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

27 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  16 dagen

16 dagen

15 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 1 dag  *  n.v.t.
Hernia operatie  20 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 42 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 25 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 51 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 51 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  16 dag

17 dagen

 4 dagen
Borstverkleining  52 dagen

 *

 n.v.t.
Borstvergroting 98 dagen

 

 n.v.t.
Buikwandcorrectie 63 dagen

 *

 n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 1 dag

 *

 n.v.t.
Dupuytren operatie 50 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  13 dagen

6 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 49 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 14 dagen

9 dagen

n.v.t.
MRI-scan  30 dagen

20 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  14 dagen

24 dagen

 101 dagen

Urologie

 

Polikliniek  9 dag

11 dagen

 9 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 15 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie 54 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 0 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 35 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie