Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.


De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 06-12-2022

 

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel &Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 30 31  
 
Cardiologie Polikliniek 9 12  18
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 9 15  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 5    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 9    
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 9 15  
Chirurgie Polikliniek, voetenpoli 11    
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen)      
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  49    
Chirurgie Halsslagader m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering    55  
Chirurgie Liesbreukoperatie 77  80  
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair)      
Chirurgie Sterilisatie man      
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 9 16 9
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 9 16 9
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair) 187    
 
Geriatrie Polikliniek 18 40 123
 
Gynaecologie Polikliniek 25  15  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  43    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie  122    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 15 44  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 30 38  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen 33 87  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie   63  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen  20 14  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek  36

 

 
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 43 44  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 24 17  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen      
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 47  67  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie-inname) 5 15  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek 15 39  
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek  74    
 
Neurochirurgie Polikliniek 40    
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch van endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)      
 
Neurologie Polikliniek 31 44  58
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 18    
 
Oogheelkunde Polikliniek  217 216  
Oogheelkunde Staaroperatie (staar)   42  
 
Orthopedie Polikliniek  12 1 10
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 49    
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 81 64  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch)      
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 123 75  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)  30  40  
 
Plastische chirurgie Polikliniek 5    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 49    
 
Radiologie CT-scan 18 14  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 10    
Radiologie Echografie 23 22 36
Radiologie MRI-scan  37 36  
 
Reumatologie Polikliniek  30 38 52
 
Sportgeneeskunde Polikliniek 30 30  
 
Urologie Polikliniek  40

44

51
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker operatie      
Urologie Sterilisatie man operatie  78    
Urologie  vrouw operatie      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd wachttijd

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken