Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.


De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 21-3-2023

 

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel &Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 25 17  
 
Cardiologie Polikliniek 36 40 43
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 1 4  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 3    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 10    
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 2 4  
Chirurgie Polikliniek, voetenpoli 10    
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen)      
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  49    
Chirurgie Halsslagader m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering  92  103  
Chirurgie Liesbreukoperatie  127  111  
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair)    53  
Chirurgie Sterilisatie man      
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 24 10 30
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 24 10 30
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair) 175    
 
Geriatrie Polikliniek 15 15 200
 
Gynaecologie Polikliniek 25 23  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  43    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie 187    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 16 9  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 37 50  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen 41 64  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie   77  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen  38 35  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek 60

 60

 
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 43  44  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 30 23  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen 44  45  
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 43 53  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie-inname) 11 25  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek 5    
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek  72    
 
Neurochirurgie Polikliniek 10    
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch van endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)      
 
Neurologie Polikliniek 29 23  23
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie 24    
 
Oogheelkunde Polikliniek  224 223  
Oogheelkunde Staaroperatie (staar)   12  
 
Orthopedie Polikliniek  4 2 12
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 61    
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 52 56  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch)      
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 127 69  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)  30 40  
 
Plastische chirurgie Polikliniek 2    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 61    
 
Radiologie CT-scan 24 22  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 29    
Radiologie Echografie 24 24 22
Radiologie MRI-scan  32 32  
 
Reumatologie Polikliniek  23 17 164
 
Sportgeneeskunde Polikliniek 17 17  
 
Urologie Polikliniek  15

30

30
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker operatie  58    
Urologie Sterilisatie man operatie  70    
Urologie  vrouw operatie      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd wachttijd

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken