Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Mededeling 30 juni 2020


Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.

De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 06-06-2021

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 29 17  
 
Cardiologie Polikliniek 15 18 10
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 4 8  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 5 11   
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 4 15   
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie 15 8  
Chirurgie Aneurysma aorta operatie 30    
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 20    
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7  20  
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem 10    
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie 13    
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels) 12    
Chirurgie Dupuytren (operatie) 9 83  
Chirurgie Galblaasverwijdering 19 81   
Chirurgie Liesbreukoperatie 74 80   
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch) 103    
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair) 13  20  
Chirurgie Sterilisatie man 12  23  
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 12    
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 16 16

 23

Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur 11 15  
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair) 14    
 
Geriatrie Polikliniek 79 68 123
 
Gynaecologie Polikliniek 17 15  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  64    
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie 104    
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie  94    
 
Interne geneeskunde Polikliniek 23 24  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 5 1  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen 20  105  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie  98  141  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen  19  16  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek 36 33  
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen 18 11  
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie 15 17  
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen  32  38  
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 22 29  
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie intake) 3 4  
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie) 3 10  
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek   12   
 
Neurochirurgie Polikliniek      
Neurochirurgie Hernia operatie 67    
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)  7  20  
 
Neurologie Polikliniek 19 19  
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie  12    
 
Oogheelkunde Polikliniek  123 124  
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract)   133  
 
Orthopedie Polikliniek  9 8 8
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7  20  
Orthopedie Hernia operatie 67    
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie 76  75  
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 24 20  
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie 100 72  
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 28 36  
 
Plastische chirurgie Polikliniek 10    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 7    
 
Radiologie CT-scan  15  4  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting)  24  n.v.t.  
Radiologie Echografie  18  11  
Radiologie MRI-scan   11  9  
 
Reumatologie Polikliniek  38 31 234
 
Sportgeneeskunde Polikliniek  38  38  
 
Urologie Polikliniek  11 15  
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker 18    
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie 27    
Urologie Sterilisatie man operatie 12  23  
Urologie Stressincontinentie vrouw operatie 104    

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak