Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

Mededeling 30 juni 2020


Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor afspraken, onderzoeken en operaties op dit moment soms langer dan gebruikelijk. Staat er geen wachttijd vermeld? Dan kunnen we u helaas nog geen indicatie van de wachttijd geven.

De getoonde wachttijden zijn altijd een indicatie. In de praktijk wijkt de wachttijd mogelijk af van de tijd die u hier in de tabel ziet staan. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld door uw specifieke medische situatie of als u graag door een bepaalde specialist gezien wilt worden. Maar u kunt ook sneller aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld als de specialist vindt dat u sneller geholpen moet worden. Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie.

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme

Peildatum: 07-12-2021

Wachttijdenoverzicht in kalenderdagen per specialisme en afdeling
SpecialismeAfdelingWachttijd Venlo**Wachttijd Venray*Wachttijd Regiopoli Peel & Maas*
Anesthesiologie/pijnbestrijding Polikliniek 36 17  
 
Cardiologie Polikliniek 26 17 36
Cardiologie Dotterbehandeling      
 
Chirurgie Polikliniek, algemeen 2 9  
Chirurgie Polikliniek, mammapoli 5    
Chirurgie Polikliniek, traumatologie 5    
Chirurgie Polikliniek, vaatchirurgie  12    
Chirurgie Aneurysma aorta operatie      
Chirurgie Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 22    
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem      
Chirurgie Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      
Chirurgie Dikke darmkanker operatie      
Chirurgie Dikke darmverwijdering (deels)      
Chirurgie Dupuytren (operatie)      
Chirurgie Galblaasverwijdering   74  
Chirurgie Liesbreukoperatie      
Chirurgie Spataderen operatie (chirurgisch)      
Chirurgie Spataderen operatie (endovasculair)      
Chirurgie Sterilisatie man      
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden      
 
Dermatologie Polikliniek, algemeen 22 12 44
Dermatologie Polikliniek, pre-maligne spreekuur      
Dermatologie Spataderen operatie (endovasculair)      
 
Geriatrie Polikliniek 42 48 65
 
Gynaecologie Polikliniek 45 18  
Gynaecologie Baarmoederverwijdering       
Gynaecologie Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      
Gynaecologie Eierstokkanker operatie      
Gynaecologie Stressincontinentie vrouw operatie      
Gynaecologie Sterilisatie vrouw operatie      
 
Interne geneeskunde Polikliniek 31 30  
 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Polikliniek 12 29  
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neus- en keelamandelen verwijderen      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Neustussenschot operatie      
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Oorbuisjes plaatsen    2  
 
Kindergeneeskunde Polikliniek  36

 45

 
 
Longgeneeskunde Polikliniek, algemeen      
Longgeneeskunde Polikliniek, longoncologie      
Longgeneeskunde Polikliniek, slaapaandoeningen      
 
Maag- Darm- en Leverziekten Polikliniek 71    
Maag- Darm- en Leverziekten Darmonderzoek (coloscopie intake)      
Maag- Darm- en Leverziekten Maagonderzoek (gastroscopie) 19 31  
 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek      
 
Neurochirurgie Polikliniek      
Neurochirurgie Hernia operatie      
Neurochirurgie Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      
Neurochirurgie Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom)    17  
 
Neurologie Polikliniek 31 31  
 
Nucleaire geneeskunde Myocardscintigrafie      
 
Oogheelkunde Polikliniek  336 335  
Oogheelkunde Staaroperatie (cataract) 98 98  
 
Orthopedie Polikliniek  2 11 8
Orthopedie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
Orthopedie Hernia operatie      
Orthopedie Heupvervanging (totale) operatie      
Orthopedie Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch)      
Orthopedie Knievervanging (totale) operatie      
Orthopedie Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie)      
 
Plastische chirurgie Polikliniek 1    
Plastische chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie      
 
Radiologie CT-scan 11 7  
Radiologie DEXA meting (botdichtheidsmeting) 30    
Radiologie Echografie 8 3 15
Radiologie MRI-scan   12 16  
 
Reumatologie Polikliniek  47 16 199
 
Sportgeneeskunde Polikliniek  2 2  
 
Urologie Polikliniek  15

23

30
Urologie Blaasverwijdering bij blaaskanker      
Urologie Prostaatkanker (tumor) operatie      
Urologie Sterilisatie man operatie      
Urologie  vrouw operatie      

 * de genoemde wachttijd weergegeven in kalenderdagen

 ** de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Draag een mondneusmasker tijdens het gehele ziekenhuisbezoek
  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker bij de ingang van het ziekenhuis. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer