Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum: 10-12-2018

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 39 dagen 21 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 8 dagen 15 dagen  36 dagen
Dotterbehandeling 25 dagen  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen 3 dagen 11 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli 1 dag 24 dagen  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 3 dagen 12 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie 13 dagen 11 dag  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie 27 dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 35 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie  0 dag  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  7 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 16 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels) 8 dagen  *  n.v.t.
Dupuytren (operatie) 61 dagen    
Galblaasverwijdering 24 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 38 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 67 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 64 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 0 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 5 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 22 dagen 39 dagen 30 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 22 dagen 22 dagen 30 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 31 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 16 dagen

38 dagen

97 dagen

Gynaecologie

 

Polikliniek 26 dagen

22 dagen

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering  48 dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie      n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 70 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 37 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 3 dagen

19 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 5 dagen

12 dagen

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 41 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 42 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  60 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 32 dagen

33 dagen

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 8 dagen

9 dagen

 n.v.t.
Polikliniek, longoncologie

 

8 dagen

 

12 dagen

 

 

n.v.t.

 

 

Polikliniek, slaapaandoeningen 13 dagen

28 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 56 dagen

56 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 4 dagen

8 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 18 dagen

36 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 56 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 11 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 14 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 0 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 7 dagen

30 dagen

9 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 18 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  49 dagen

64 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

27 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  9 dagen

1 dagen

12 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 0 dag  *  n.v.t.
Hernia operatie  14 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 42 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 26 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 60 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 48 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  4 dag

31 dagen

11 dagen
Borstverkleining  67 dagen

 *

 n.v.t.
Borstvergroting  

 

 n.v.t.
Buikwandcorrectie  

 *

 n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 0 dag

 *

 n.v.t.
Dupuytren operatie 61 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  14 dagen

13 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 47 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 14 dagen

9 dagen

n.v.t.
MRI-scan  33 dagen

24 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  29 dagen

31 dagen

45 dagen

Sportgeneeskunde

 
Polikliniek   1 dag  7 dagen n.v.t.

Urologie

 

Polikliniek  3 dag

25 dagen

9 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 62 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie 70 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 0 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 70 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie