Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze wachttijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum:  13-01-2020

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

 

Tijd in kalenderdagen Regiopoli Peel & Maas

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Polikliniek 39 dagen 17 dagen  n.v.t.

Cardiologie

  
Polikliniek 9 dagen 15 dagen 4 dagen
Dotterbehandeling 38 dagen  *  n.v.t.

Chirurgie

     
Polikliniek, algemeen 3 dagen 2 dagen  n.v.t.
Polikliniek, mammapoli 1 dag n.v.t.  n.v.t.
Polikliniek, traumatologie 10 dagen 9 dagen  n.v.t.
Polikliniek, vaatchirurgie 8 dagen 22 dagen  n.v.t.
Aneurysma aorta operatie 0 dagen  *  n.v.t.
Borstkanker operatie (tumor verwijderen) 21 dagen  *  n.v.t.
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 8 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. doorbloedingsprobleem  8 dagen  *  n.v.t.
Carotisoperatie (halsslagader) m.b.t. probleem autonome zenuwstelsel      n.v.t.
Dikke darmkanker operatie 12 dagen  *  n.v.t.
Dikke darmverwijdering (deels) 12 dagen  *  n.v.t.
Dupuytren (operatie) 73 dagen    
Galblaasverwijdering 49 dagen  *  n.v.t.
Liesbreukoperatie 50 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (chirurgisch) 19 dagen  *  n.v.t.
Spataderen operatie (endovasculair) 7 dagen  *  n.v.t.
Sterilisatie man 34 dagen  *  n.v.t.
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. perifeer vaatlijden 19 dagen  *  n.v.t.

Dermatologie

  
Polikliniek, algemeen 23 dagen 16 dagen 23 dagen
Polikliniek, pre-maligne spreekuur 23 dagen 16 dagen 23 dagen
Spataderen operatie (endovasculair) 7 dagen

 n.v.t.

n.v.t.

Geriatrie

 

Polikliniek 37 dagen

68 dagen

n.v.t.

Gynaecologie

 

Polikliniek 17 dagen

11 dagen

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering  30 dagen

 *

 n.v.t.
Baarmoederverwijdering gecombineerd met andere ingrepen      n.v.t.
Eierstokkanker operatie 17 dagen    n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 57 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie vrouw operatie 34 dagen

 *

 n.v.t.

Interne Geneeskunde

 

Polikliniek 12 dagen

12 dagen

 n.v.t.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Polikliniek 3 dagen

3 dagen

 n.v.t. 
Neus- en keelamandelen verwijderen 22 dagen 

*

 n.v.t.
Neustussenschot operatie 54 dagen

*

 n.v.t.
Oorbuisjes plaatsen  18 dagen *  n.v.t.

Kindergeneeskunde

 

Polikliniek 12 dagen

40 dagen

 n.v.t.

Longgeneeskunde

 

Polikliniek, algemeen 24 dagen

23 dagen

 n.v.t.

Polikliniek, longoncologie 

 

9 dagen

 

11 dagen

 

 

n.v.t.

 

 

Polikliniek, slaapaandoeningen 57 dagen

59 dagen

 n.v.t.

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Polikliniek 32 dagen

36 dagen

 n.v.t.
Darmonderzoek (coloscopie) 3 dagen

23 dagen

 n.v.t.
Maagonderzoek (gastroscopie) 22 dagen

24 dagen

 n.v.t.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

     
Polikliniek 47 dagen n.v.t.  n.v.t.

Neurochirurgie

 

Polikliniek 4 dagen

n.v.t.

 n.v.t.
Hernia operatie 28 dagen

 *

 n.v.t.
Intracraniële vaatafwijking (chirurgisch of endovasculair)      n.v.t.
Neurolyse perifere zenuw (bijvoorbeeld Carpaal Tunnel Syndroom) 7 dagen

 *

 n.v.t.

Neurologie

 

Polikliniek 31 dagen

26 dagen

30 dagen

Nucleaire geneeskunde

 
Myocardscintigrafie 21 dagen

n.v.t.

 n.v.t.

Oogheelkunde

 

Polikliniek  73 dagen

64 dagen

 n.v.t.
Staaroperatie (cataract) n.v.t.

19 dagen

 n.v.t.

Orthopedie

 

Polikliniek  15 dagen

16 dagen

22 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 8 dagen  *  n.v.t.

Hernia operatie 

17 dagen

 

 n.v.t.
Heupvervanging (totale) operatie 56 dagen

*

 n.v.t.
Kijkoperatie knie (diagnostisch of therapeutisch) 24 dagen

*

 n.v.t.
Knievervanging (totale) operatie 56 dagen

*

 n.v.t.
Meniscus en voorste kruisband operatie (geen kijkoperatie) 18 dagen

*

 n.v.t.

Plastische chirurgie

 

Polikliniek  1 dag

12 dagen

8 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) operatie 8 dagen

 *

 n.v.t.

Radiologie

 

 

CT-scan  13 dagen

11 dagen

n.v.t. 
DEXA meting (botdichtheidsmeting) 9 dagen n.v.t. n.v.t.
Echografie 14 dagen

9 dagen

n.v.t.
MRI-scan  32 dagen

20 dagen

n.v.t.

Reumatologie

 

 

Polikliniek  23 dagen

30 dagen

n.v.t.

Sportgeneeskunde

 
Polikliniek   3 dagen 3 dagen n.v.t.

Urologie

 

Polikliniek 

17 dagen

22 dagen

9 dagen
Blaasverwijdering bij blaaskanker 35 dagen  *  n.v.t.
Prostaatkanker (tumor) operatie 47 dagen

 *

 n.v.t.
Sterilisatie man operatie 34 dagen

 *

 n.v.t.
Stressincontinentie vrouw operatie 57 dagen  *  n.v.t.

 * de genoemde wachttijd bij locatie Venlo is de wachttijd voor deze behandeling in VieCuri.

 

Uitleg berekening wachttijden

Wachttijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kan. Het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt op de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de wachttijd tot de polikliniek. Het gaat dan om de derde vrije plaats op het spreekuur die het specialisme biedt om een afspraak te plannen voor een nieuwe patiënt, zonder voorkeur voor een specialist.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. De genoemde wachttijd is de mediaan van de wachttijd van het moment dat de behandeling is afgesproken tot het moment dat de behandeling wordt uitgevoerd. De mediaan is het middelste getal uit de reeks wachttijden voor een behandeling in de laatste drie maanden.

 

Wachttijd diagnostiek

Het genoemde getal is het aantal dagen totdat er drie vrije plekken beschikbaar zijn voor het maken van bijvoorbeeld een MRI-scan. Als u spoedeisende zorg krijgt en u direct een diagnostische test nodig heeft, dan krijgt u uiteraard voorrang.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie