Wachttijden
Patiënt bij balie polikliniek

Toegangs- en wachttijden

U vindt hieronder een overzicht van onze toegangstijden tot de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling of onderzoek*. Uiteraard wordt in ons ziekenhuis altijd rekening gehouden met patiënten die met spoed moeten worden onderzocht of opgenomen.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de toegangstijd of wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Overzicht per specialisme

Peildatum: 31-01-2018

Wachttijdenoverzicht per specialisme
 

Tijd in kalenderdagen

Venlo

Tijd in kalenderdagen

Venray

Anesthesiologie/pijnbestrijding

 
Toegangstijd polikliniek 13 dagen 14 dagen

Cardiologie

  
Toegangstijd polikliniek 28 dagen 23 dagen
Wachttijd dotterbehandeling (niet spoed) 21 dagen n.v.t.

Chirurgie

   
Toegangstijd polikliniek 7 dagen 5 dagen
Toegangstijd mammapoli 1 dag 1 dag
Wachttijd galblaasoperatie 18 dagen 18 dagen
Wachttijd liesbreukoperatie 18 dagen 18 dagen
Wachttijd operatie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)    
Wachttijd operatie spataderen 16 dagen 16 dagen
Wachttijd sterilisatie man 22 dagen 22 dagen

Dermatologie

  
Toegangstijd polikliniek 2 dagen 1 dag
Toegangstijd pre-maligne spreekuur 2 dagen 1 dag
Wachttijd operatie varices (spataderen) 42 dagen

n.v.t.

Geriatrie

 

Toegangstijd polikliniek 13 dagen

18 dagen

Gynaecologie

 

Toegangstijd polikliniek 12 dagen

21 dagen

Wachttijd operatie baarmoeder verwijderen 14 dagen

14 dagen

Wachttijd operatie incontinentie vrouw 14 dagen

14 dagen

Wachttijd operatie sterilisatie vrouw 14 dagen

14 dagen

Interne Geneeskunde

 

Toegangstijd polikliniek 7 dagen

 18 dagen

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

 

Toegangstijd polikliniek 7 dagen

3 dagen

Wachttijd neus- en keelamandelen verwijderen 42 dagen 

n.v.t.

Wachttijd operatie neustussenschot 63 dagen

21 dagen

Wachttijd oorbuisjes plaatsen  63 dagen 35 dagen

Kindergeneeskunde

 

Toegangstijd polikliniek 28 dagen

 28 dagen

Longgeneeskunde

 

Toegangstijd polikliniek  17 dagen

19 dagen

Toegangstijd oncologie  3 dagen

11 dagen

Toegangstijd slaapaandoeningen  18 dagen

26 dagen

Maag- Darm- en Leverziekten

 

Toegangstijd polikliniek 3 dagen

38 dagen

Wachttijd maagonderzoek (gastroscopie) 14 dagen

21 dagen

Wachttijd darmonderzoek (coloscopie) 21 dagen

28 dagen

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

   
Toegangstijd polikliniek 42 dagen  42 dagen

Neurochirurgie

 

Toegangstijd polikliniek 35 dagen

35 dagen

Wachttijd operatie hernia 28 dagen

28 dagen

Wachttijd operatie Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) 42 dagen

35 dagen

Neurologie

 

Toegangstijd polikliniek 3 dagen

17 dagen

Oogheelkunde

 

Toegangstijd polikliniek 25 dagen

41 dagen

Wachttijd staaroperatie (cataract) n.v.t.

29 dagen

Orthopedie

 

Toegangstijd polikliniek 8 dagen

13 dagen

Wachttijd heupvervanging 154 dagen

126 dagen

Wachttijd kijkoperatie knie  28 dagen

35 dagen

Wachttijd knievervanging 154 dagen

126 dagen

Wachttijd operatie hernia n.v.t.

n.v.t.

Wachttijd operatie Voorste Kruisband Plastiek (VKP) n.v.t.

42 dagen

Plastische chirurgie

 

Toegangstijd polikliniek 23 dagen

23 dagen

Wachttijd borstverkleining 28 dagen

n.v.t. 

Wachttijd borstvergroting 21dagen

n.v.t. 

Wachttijd buikwandcorrectie 21 dagen

n.v.t. 

Wachttijd operatie Carpaal Tunnel SYndroom (CTS) 7 dagen

n.v.t.

Wachttijd operatie Dupuytren 14 dagen

n.v.t.

Radiologie

 

 

Wachttijd CT-scan  14 dagen

21 dagen

Wachttijd MRI-scan  49 dagen

49 dagen

Reumatologie

 

 

Toegangstijd polikliniek 22 dagen

26 dagen

Urologie

 

Toegangstijd polikliniek 2 dagen

6 dagen

Wachttijd operatie incontinentie vrouw 7 dagen

14 dagen

Wachttijd operatie prostaat (tumor)  14 dagen

14 dagen

Wachttijd operatie sterilisatie man 14 dagen

14 dagen

 

*Uitleg toegangstijd en wachttijd

Toegangstijd polikliniek

U krijgt een verwijzing van uw (huis)arts naar een medisch specialist. Het duurt dan even voordat u bij de medisch specialist op de polikliniek terecht kunt. Het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt bij de polikliniek tot het moment dat de afspraak bij de medisch specialist plaatsvindt, noemen we de toegangstijd.

 

Wachttijd behandeling

U krijgt van uw medisch specialist een indicatie voor een behandeling. Het duurt dan meestal even voordat u wordt geholpen. Het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u de indicatie krijgt van uw medisch specialist tot het moment van de operatie of het onderzoek, noemen we de wachttijd.

 

Regiopoli's VieCuri

Bij een aantal specialismen kunt u ook terecht voor een poliklinische afspraak op de regiopoli's Peel & Maas, Horst of Reuver. Informeer bij het maken van een afspraak naar de mogelijkheden en toegangstijden.  

 

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over wachttijden kunt u terecht bij het Belcentrum via (077) 320 55 55.

Scroll voor meer informatie