Privacy
Bezoekers in La Vie (2)

Privacy

Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens vastgelegd worden in ons registratiesysteem en in uw medisch dossier. VieCuri vindt uw privacy belangrijk. Als patiënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw gegevens.

 

Beschermen van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen zijn in Nederland regels in wetten opgenomen. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG beschermt uw privacy nog beter en geeft u als persoon meer privacyrechten. 

Kijk op de website van de Autoriteit Persoongegevens voor meer informatie.

 

VieCuri respecteert uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Lees hier hoe wij de privacy en persoonsgegevens van patiënten borgen.

Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u bent van mening dat het ziekenhuis niet goed omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is bereikbaar per e-mail via fg@viecuri.nl.

 

Ook kunt u, wanneer u van mening bent dat het ziekenhuis niet goed is omgegaan met uw persoonsgegevens, contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. 

Lees meer over de klachtenfunctionaris.

 

Gebruik van patiëntengegevens voor kwaliteitsdoeleinden

VieCuri Medisch Centrum is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Daarom doen we hier regelmatig onderzoek naar. Hiervoor mogen gegevens over patiënten gebruikt worden, zoals de reden van opname, gegevens over de behandeling en gegevens over eventueel bij de behandeling opgetreden complicaties (bijvoorbeeld een infectie). Met behulp van deze gegevens wordt onderzocht wat de mogelijke oorzaak van zo’n complicatie is geweest en welke maatregelen kunnen worden getroffen om complicaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

 

De gegevens kunnen ook (waar mogelijk geanonimiseerd) aan derden ter beschikking gesteld worden. Deels betreft dit wettelijk verplichte aanleveringen, bijvoorbeeld aan de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. VieCuri levert soms ook data aan die niet verplicht zijn. Dit wordt gedaan in het kader van kwaliteitsverbetering en geeft de mogelijkheid onze resultaten te vergelijken met andere ziekenhuizen. U heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor deze vrijwillige aanleveringen.

 

VieCuri Medisch Centrum laat periodiek de kwaliteit van de zorgverlening onderzoeken. Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd door het ziekenhuis zelf of een instantie die aan het ziekenhuis verbonden is, maar door Expoints. U kunt dus een vragenlijst ontvangen over uw ervaringen met bijvoorbeeld artsen of fysiotherapeuten of over de zorg die het ziekenhuis verleent. Door uw ervaringen met ons ziekenhuis te verwerken in uw antwoorden wordt het voor andere patiënten mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Mocht u niet aan dit type onderzoek willen meewerken, dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het bezwaarformulier.

 

Open het bezwaarformulier

 

Foto's en films maken in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen mag het maken van foto's en films voor privégebruik en het delen ervan via sociale media alleen wanneer alle personen die in beeld komen toestemming hebben gegeven. Foto's en films bedoeld voor externe publicatie mogen alleen gemaakt worden na toestemming van onze afdeling Communicatie en Marktonderzoek.

 

Beroepsgeheim

Alle medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alleen zorgverleners die bij de directe behandeling betrokken zijn mogen uw medisch dossier inzien. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen geven aan anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling of verzorging. Dus uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, ter inzage gegeven worden.

 

Veilig mailen via ZIVVER

Als wij gegevens van een patiënt moeten delen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere betrokken specialist, dan gebruiken wij daarvoor bestaande systemen waarin dit veilig kan. Ook e-mail hoort binnen VieCuri tot een veilig systeem, omdat wij gebruik maken van ZIVVER. Dit is een hulpmiddel om veilig te mailen en zorgt ervoor dat alleen de ontvanger bij de e-mail kan.

 

Heeft u een e-mail van ons ontvangen via ZIVVER?

Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat een e-mail, die wellicht gevoelige of persoonlijke informatie bevat, veilig wordt verstuurd. Wilt u controleren of een e-mail daadwerkelijk van een medewerker van VieCuri afkomstig is? Let dan op de volgende punten:

 

• Het e-mailadres eindigt altijd op ‘@viecuri.nl’.

• Ga met muis op de knop met de link naar het bericht staan. De link moet beginnen met https://app.zivver.com/...

 

Heeft u na het controleren van deze punten nog steeds twijfels? Dan is het verstandig om even te bellen met de afzender.

Lees meer over privacy in de folder 'Goed om te weten' of bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

 

Digitale inzage voor uw huisarts in uw medisch dossier

VieCuri biedt de mogelijkheid  voor uw huisarts en de waarnemend huisarts op de Spoedpost om digitaal uw medisch dossier van het ziekenhuis in te zien. Uw keuze kunt u aangeven in MijnVieCuri.

 

Gegevensuitwisseling aan derden

Ook bij het uitwisselen van persoonsgegevens moet VieCuri voldoen aan wettelijke voorschriften. Als derden (bijvoorbeeld politie, verzekeringsmaatschappijen, UWV)  uw medische gegevens vragen, moeten wij u in beginsel altijd uw toestemming vragen. 

 

Lees meer over privacy in de folder 'Goed om te weten' of bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

Scroll voor meer informatie