Privacy
Bezoekers in La Vie (2)

Privacy

Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens vastgelegd worden in ons registratiesysteem en in uw medisch dossier. VieCuri vindt uw privacy belangrijk. Als patiënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw gegevens. 

 

Beschermen van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen zijn in Nederland regels in wetten opgenomen.

De belangrijkste wetten daarbij zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij volgen deze wettelijke regels en gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens.

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG beschermt uw privacy nog beter en geeft u als persoon meer privacyrechten. 

Kijk op de website van de Autoriteit Persoongegevens voor meer informatie.

 

 Als u van mening bent dat het ziekenhuis niet juist omgaat met uw gegevens, kunt u dit aangeven bij onze klachtenfunctionarissen. 

Lees meer over de klachtenfunctionarissen.

 

Beroepsgeheim

Alle medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alleen zorgverleners die bij de directe behandeling betrokken zijn mogen uw medisch dossier inzien. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen geven aan anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling of verzorging. Dus uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, ter inzage gegeven worden.

 

Veilig mailen via ZIVVER

Als wij gegevens van een patiënt moeten delen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere betrokken specialist, dan gebruiken wij daarvoor bestaande systemen waarin dit veilig kan. Ook e-mail hoort binnen VieCuri tot een veilig systeem, omdat wij gebruik maken van ZIVVER. Dit is een hulpmiddel om veilig te mailen en zorgt ervoor dat alleen de ontvanger bij de e-mail kan.

 

Heeft u een e-mail van ons ontvangen via ZIVVER?

Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat een e-mail, die wellicht gevoelige of persoonlijke informatie bevat, veilig wordt verstuurd. Wilt u controleren of een e-mail daadwerkelijk van een medewerker van VieCuri afkomstig is, dan kunt u op het volgende letten:

• Het e-mailadres eindigt altijd op ‘@viecuri.nl’.

• Ga met muis op de knop met de link naar het bericht staan. De link moet beginnen met https://app.zivver.com/....
Heeft u desondanks nog steeds twijfels, dan is het verstandig even te bellen met de afzender.

 

Digitale inzage voor uw huisarts in uw medisch dossier

VieCuri biedt de mogelijkheid  voor uw huisarts en de waarnemend huisarts op de Spoedpost om digitaal uw medisch dossier van het ziekenhuis in te zien. Hiervoor moet u eerst de huisarts persoonlijk toestemming geven. Het gaat immers om uw medische gegevens. 

Geeft u geen toestemming voor digitale inzage? Dan kan uw huisarts uw dossier niet digitaal inzien. 

 

Hoe geeft u toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. U kunt uw keuze persoonlijk doorgeven aan uw huisarts.  U kunt uw keuze ook altijd weer wijzigen. Uw keuze registreren wij in ons ziekenhuisinformatiesysteem.

 

Gegevensuitwisseling aan derden

Ook bij het uitwisselen van persoonsgegevens moet VieCuri voldoen aan wettelijke voorschriften. Als derden (bijvoorbeeld politie, verzekeringsmaatschappijen, UWV)  uw medische gegevens vragen, moeten wij u in beginsel altijd uw toestemming vragen. 

 

Lees meer over privacy in de folder 'Goed om te weten' of bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

Scroll voor meer informatie