Privacy
Bezoekers in La Vie (2)

Privacy

Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens vastgelegd worden in ons registratiesysteem en in uw medisch dossier. VieCuri vindt uw privacy belangrijk. Als patiënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw gegevens. 

 

Beschermen van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen zijn in Nederland regels in wetten opgenomen. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG beschermt uw privacy nog beter en geeft u als persoon meer privacyrechten. 

Kijk op de website van de Autoriteit Persoongegevens voor meer informatie.

 

VieCuri respecteert uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Lees hier hoe wij de privacy en persoonsgegevens van patiënten borgen.

Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u bent van mening dat het ziekenhuis niet goed omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is bereikbaar via telefoonnummer (077) 320 69 10 of per e-mail via FG@viecuri.nl.

 

Ook kunt u, wanneer u van mening bent dat het ziekenhuis niet goed is omgegaan met uw persoonsgegevens, contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. 

Lees meer over de klachtenfunctionaris.

 

Foto's en films maken in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen mag het maken van foto's en films voor privégebruik en het delen ervan via sociale media alleen wanneer alle personen die in beeld komen toestemming hebben gegeven. Foto's en films bedoeld voor externe publicatie mogen alleen gemaakt worden na toestemming van onze afdeling Communicatie.

 

Beroepsgeheim

Alle medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alleen zorgverleners die bij de directe behandeling betrokken zijn mogen uw medisch dossier inzien. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen geven aan anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling of verzorging. Dus uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, ter inzage gegeven worden.

 

Veilig mailen via ZIVVER

Als wij gegevens van een patiënt moeten delen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere betrokken specialist, dan gebruiken wij daarvoor bestaande systemen waarin dit veilig kan. Ook e-mail hoort binnen VieCuri tot een veilig systeem, omdat wij gebruik maken van ZIVVER. Dit is een hulpmiddel om veilig te mailen en zorgt ervoor dat alleen de ontvanger bij de e-mail kan.

 

Heeft u een e-mail van ons ontvangen via ZIVVER?

Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat een e-mail, die wellicht gevoelige of persoonlijke informatie bevat, veilig wordt verstuurd. Wilt u controleren of een e-mail daadwerkelijk van een medewerker van VieCuri afkomstig is, dan kunt u op het volgende letten:

• Het e-mailadres eindigt altijd op ‘@viecuri.nl’.

• Ga met muis op de knop met de link naar het bericht staan. De link moet beginnen met https://app.zivver.com/....
Heeft u desondanks nog steeds twijfels, dan is het verstandig even te bellen met de afzender.

 

Digitale inzage voor uw huisarts in uw medisch dossier

VieCuri biedt de mogelijkheid  voor uw huisarts en de waarnemend huisarts op de Spoedpost om digitaal uw medisch dossier van het ziekenhuis in te zien. Hiervoor moet u eerst de huisarts persoonlijk toestemming geven. Het gaat immers om uw medische gegevens. 

Geeft u geen toestemming voor digitale inzage? Dan kan uw huisarts uw dossier niet digitaal inzien. 

 

Hoe geeft u toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. U kunt uw keuze persoonlijk doorgeven aan uw huisarts. U kunt uw keuze ook altijd weer wijzigen. Uw keuze registreren wij in ons ziekenhuisinformatiesysteem.

 

Gegevensuitwisseling aan derden

Ook bij het uitwisselen van persoonsgegevens moet VieCuri voldoen aan wettelijke voorschriften. Als derden (bijvoorbeeld politie, verzekeringsmaatschappijen, UWV)  uw medische gegevens vragen, moeten wij u in beginsel altijd uw toestemming vragen. 

 

Lees meer over privacy in de folder 'Goed om te weten' of bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

Scroll voor meer informatie