Privacy
Bezoekers in La Vie (2)

Privacy

Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens vastgelegd worden in ons registratiesysteem en in uw medisch dossier. VieCuri vindt uw privacy belangrijk. Als patiënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw gegevens. 

 

Beschermen van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen zijn in Nederland regels in wetten opgenomen. De belangrijkste wetten daarbij zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetten regelen bijvoorbeeld dat u gegevens die over u zijn vastgelegd kunt inzien en eventuele fouten die daarin voorkomen kunt laten herstellen. Wij volgen deze wettelijke regels en gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Als u van mening bent dat het ziekenhuis niet juist omgaat met uw gegevens, kunt u dit aangeven bij onze klachtenfunctionarissen.

 

Lees meer over de klachtenfunctionarissen.

 

Digitale inzage voor uw huisarts in uw medisch dossier

VieCuri biedt de mogelijkheid om uw medische gegevens digitaal uit te wisselen met uw huisarts. Voor deze digitale uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts hebben wij als ziekenhuis uw toestemming nodig. Het gaat immers om úw medische gegevens. U bepaalt daarom zelf of de huisarts uw gegevens mag inzien. Wij leggen uw keuze vast in ons ziekenhuisinformatiesysteem.

  

Geeft u toestemming tot inzage, dan kan ook de vervangend huisarts en de arts van de Spoedpost (Huisartsenpost) uw actuele gegevens inzien.

 

Hoe geeft u toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de informatiebalie in de centrale hal van ons ziekenhuis of aan de balie op de polikliniek. U kunt uw keuze hier ook altijd weer wijzigen.

  

Waarom is uw keuze belangrijk?

Als u uw keuze niet doorgeeft of als u  geen toestemming geeft, dan heeft uw huisarts vanaf december 2016 geen digitale inzage meer in uw medische gegevens van het ziekenhuis.

  

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem contact op met het Patiëntenservicebureau. Telefoonnummer: (077) 320 54 45

 

Of bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

 

Beroepsgeheim

Alle medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alleen zorgverleners die bij de directe behandeling betrokken zijn mogen uw medisch dossier inzien. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen geven aan anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling of verzorging. Dus uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, ter inzage gegeven worden.

Scroll voor meer informatie