Privacy
Bezoekers in La Vie (2)

Privacy

Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens vastgelegd worden in ons registratiesysteem en in uw medisch dossier. VieCuri vindt uw privacy belangrijk. Als patiënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw gegevens. 

 

Beroepsgeheim

Alle medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alleen zorgverleners die bij de directe behandeling betrokken zijn mogen uw medisch dossier inzien. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen geven aan anderen die niet betrokken zijn bij uw behandeling of verzorging. Dus uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, ter inzage gegeven worden.

 

Beschermen van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen zijn in Nederland regels in wetten opgenomen. De belangrijkste wetten daarbij zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij volgen deze wettelijke regels en gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Als u van mening bent dat het ziekenhuis niet juist omgaat met uw gegevens, kunt u dit aangeven bij onze klachtenfunctionarissen. 

Lees meer over de klachtenfunctionarissen.

 

Digitale inzage voor uw huisarts in uw medisch dossier

VieCuri biedt de mogelijkheid  voor uw huisarts en de waarnemend huisarts op de Spoedpost om digitaal uw medisch dossier van het ziekenhuis in te zien. Hiervoor moet u ons wel eerst persoonlijk toestemming geven. Het gaat immers om uw medische gegevens. 

Geeft u geen toestemming voor digitale inzage? Dan kan uw huisarts uw dossier niet digitaal inzien. 

 

Hoe geeft u toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de informatiebalie in de centrale hal van ons ziekenhuis of aan de balie op de polikliniek. U kunt uw keuze hier ook altijd weer wijzigen. Uw keuze registreren wij in ons ziekenhuisinformatiesysteem.  

 

Lees meer over privacy in de folder 'Goed om te weten' of bekijk de veelgestelde vragen over privacy.

 

Gegevensuitwisseling aan derden

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens moet VieCuri voldoen aan wettelijke voorschriften. Als derden (bijvoorbeeld politie, verzekeringsmaatschappijen, UWV)  uw medische gegevens vragen, moeten wij u in beginsel altijd uw toestemming vragen. 

Scroll voor meer informatie