Opname en verblijf
Verpleegafdeling

Opname en verblijf

Waar meldt u zich?

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het Informatiepunt Centrale Plein of rechtstreeks bij de verpleegafdeling. Waar u zich moet melden, staat vermeld in uw opnamebrief.

 

Polsbandje

Op de afdeling krijgt u een polsbandje. Hierop staan uw naam en geboortedatum. Wij vragen u vriendelijk dit polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis te dragen, vooral in verband met uw eigen veiligheid. Onze zorgverleners kunnen zo gemakkelijk controleren dat zij de juiste patiënt voor zich hebben.

Wij vragen regelmatig naar uw naam en geboortedatum

Onze zorgverleners vragen regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we om zeker te weten dat we telkens met de juiste patiënt te maken hebben om zo persoonsverwisseling te voorkomen. Wij doen er alles aan om uw behandeling en uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. U kunt zelf ook meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders gaan dan u verwacht of als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt.

 

Contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek op de afdeling wordt het telefoonnummer van een contactpersoon genoteerd. Als het nodig is kan de verpleging of uw specialist contact met hem/haar opnemen. De afdeling verstrekt alleen informatie aan de contactpersoon.

 

Lees de folder met meer informatie over de rol van een contactpersoon

 

Wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer u door (tijdelijke of blijvende) verwardheid of om andere redenen niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen doet de wettelijke vertegenwoordiger dat voor u. U kunt ook zelf een vertegenwoordiger schriftelijk machtigen. Vertel dit altijd aan uw arts en de verpleegkundige van de afdeling en geef hen een kopie van de machtigingsverklaring.

 

Rookt u?

Alle locaties van VieCuri zijn rookvrij. Dat betekent dat in de gebouwen en buiten op ons terrein niet gerookt mag worden. We snappen dat patiënten een nicotine behoefte kunnen ervaren. Als het nodig is, ondersteunt VieCuri u tijdens een opname met nicotinevervangende middelen zoals nicotinepleisters en begeleiding. U kunt dit aangeven bij uw behandelend arts of bij de verpleging op de afdeling. Op deze pagina leest u meer info over VieCuri Rookvrij.

Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken