Opname en verblijf
Verpleegafdeling

Opname en verblijf

Waar meldt u zich?

Op de dag van opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het Informatiepunt Centrale Plein of rechtstreeks bij de verpleegafdeling. Waar u zich moet melden, staat vermeld in uw opnamebrief.

 

Polsbandje

Op de afdeling krijgt u een polsbandje. Hierop staan uw naam en geboortedatum. Wij vragen u vriendelijk dit polsbandje tijdens uw verblijf in het ziekenhuis te dragen, vooral in verband met uw eigen veiligheid. Onze zorgverleners kunnen zo gemakkelijk controleren dat zij de juiste patiënt voor zich hebben.

Wij vragen regelmatig naar uw naam en geboortedatum

Onze zorgverleners vragen regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Dit doen we om zeker te weten dat we telkens met de juiste patiënt te maken hebben om zo persoonsverwisseling te voorkomen. Wij doen er alles aan om uw behandeling en uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. U kunt zelf ook meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders gaan dan u verwacht of als u het gevoel heeft dat er iets ‘niet pluis’ is.

 

Contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek op de afdeling wordt het telefoonnummer van een contactpersoon genoteerd. Als daar aanleiding toe bestaat kan de verpleging of uw specialist contact met hem/haar opnemen. De afdeling verstrekt alleen informatie aan de contactpersoon.

 

Lees de folder met meer informatie over de rol van een contactpersoon

 

Wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer u door (tijdelijke of blijvende) verwardheid of om andere redenen niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen doet de wettelijke vertegenwoordiger dat voor u. U kunt ook zelf een vertegenwoordiger schriftelijk machtigen. Maak dit altijd kenbaar bij uw specialist en de verpleegkundige van de afdeling en geef hen een kopie van de machtigingsverklaring.

 

Rookt u?

Alle locaties van VieCuri zijn vanaf 1 oktober 2019 rookvrij. Dat betekent dat in de gebouwen en buiten op ons terrein niet meer gerookt mag worden. We snappen dat patiënten een nicotine behoefte kunnen ervaren. Als het nodig is, ondersteunt VieCuri u tijdens een opname met nicotinevervangende middelen zoals nicotinepleisters en begeleiding. U kunt dit aangeven bij uw behandelend arts of bij de verpleging op de afdeling. Op deze pagina leest u meer info over VieCuri Rookvrij.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer