Rechten en plichten
Bezoekers in La Vie (2)

Rechten en plichten

Zowel u als de zorgverleners hebben rechten en plichten. Deze staan vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een specialist u als patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. 

 

De WGBO stelt regels voor:

  • het recht op informatie door de zorgverlener
  • toestemming voor een medische behandeling
  • het recht op inzage in het medisch dossier
  • het recht op geheimhoudingsverplichting voor de zorgverlener
  • het recht op privacy tijdens een medische behandeling
  • het recht op vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
  • het recht op een second opinion (tweede mening)

 

Plichten

Naast rechten heeft u ook plichten: u moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw gezondheidsklachten. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. En als patiënt is het uw plicht om zoveel mogelijk de adviezen van uw zorgverlener op te volgen.

 

Lees meer in de folder 'rechten en plichten voor volwassenen'.

Lees meer in de folder 'rechten en plichten voor kinderen'. 

 

Ook de overheid heeft veel informatie over rechten en plichten op haar website.

Bekijk de website van de overheid.

Scroll voor meer informatie