Rechten en plichten
Bezoekers in La Vie (2)

Rechten en plichten

De rechten en plichten van u als patiënt zijn in verschillende wetten vastgelegd, onder andere in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Goed om te weten

Wilt u meer weten over onze huisregels, uw rechten en plichten, wilsverklaringen en wat u kunt doen bij klachten?

 

Lees de brochure 'Goed om te weten' voor meer informatie. 

 

Rechten

Hieronder een opsomming van de belangrijkste rechten van patiënten: 

 

Rechten van minderjarigen 

De patiënten rechten van kinderen en jongeren veranderen als kinderen ouder worden. Bekijk meer informatie hierover op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

 

Plichten

Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. Op de eerste plaats wordt er verwacht dat, als u instemt met een onderzoek of behandeling, u uw zorgverlener zoveel mogelijk op de hoogte stelt van zaken die relevant kunnen zijn voor de behandeling. Ook wordt verwacht dat u meewerkt aan de behandeling door zo goed mogelijk de (leef)adviezen van de zorgverlener op te volgen. Verder heeft u de verplichting het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. Verder gaan wij ervan uit dat u meewerkt aan een goede gang van zaken in het ziekenhuis. Zo is het bijvoorbeeld vanwege de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet toegestaan om foto's en films te maken voor privégebruik (en te delen via social media) zonder toestemming van alle personen die in beeld komen. Lees hier onze huisregels.

 

Lees meer over rechten en plichten bij een medische behandeling op de website van de Rijksoverheid.

Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken