Rechten en plichten
Bezoekers in La Vie (2)

Rechten en plichten

De rechten en plichten van u als patiënt zijn in verschillende wetten vastgelegd, onder andere in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Rechten

Hieronder een opsomming van de belangrijkste rechten van patiënten: 

 

Rechten van minderjarigen 

De patiënten rechten van kinderen en jongeren veranderen naarmate het kind ouder wordt.

Lees meer over de rechten en plichten van kinderen.

 

Plichten

Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. Op de eerste plaats wordt er verwacht dat, als u instemt met een onderzoek of behandeling, u uw zorgverlener zoveel mogelijk op de hoogte stelt van zaken die relevant kunnen zijn voor de behandeling. Ook wordt verwacht dat u meewerkt aan de behandeling door zo goed mogelijk de (leef)adviezen van de zorgverlener op te volgen. Verder heeft u de verplichting het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. Verder gaan wij ervan uit dat u meewerkt aan een goede gang van zaken in het ziekenhuis. Zo is het bijvoorbeeld vanwege de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet toegestaan om foto's en films te maken voor privégebruik (en te delen via social media) zonder toestemming van alle personen die in beeld komen. Lees hier onze huisregels.

 

Lees meer in onze folder 'Goed om te weten of bekijk de website van de overheid.

Scroll voor meer informatie