Rechten en plichten
Bezoekers in La Vie (2)

Rechten en plichten

De rechten en plichten van u als patiënt zijn in verschillende wetten vastgelegd, onder andere in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hieronder leest u in het kort de belangrijkste rechten en plichten.

 

 

Plichten

Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. Op de eerste plaats wordt er verwacht dat, als u instemt met een onderzoek of behandeling, u uw zorgverlener zoveel mogelijk op de hoogte stelt van zaken die relevant kunnen zijn voor de behandeling. Ook wordt verwacht dat u meewerkt aan de behandeling door zo goed mogelijk de (leef)adviezen van de zorgverlener op te volgen. Verder heeft u de verplichting het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. Verder gaan wij ervan uit dat u meewerkt aan een goede gang van zaken in het ziekenhuis.

 

Rechten van minderjarigen 

De patiënten rechten van kinderen en jongeren veranderen naarmate het kind ouder wordt. Informatie over de rechten en plichten van kinderen. 

 

Meer informatie over de rechten en plichten; lees de folder 'Goed om te weten.

Ook de overheid heeft veel informatie over rechten en plichten op haar website.

Bekijk de website van de overheid.

Scroll voor meer informatie