Maag-Darm-Leverziekten
Contactgegevens MDL

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 43

 

Locatie Venray

routenummer 90(077) 320 58 45

 

Locatie Venlo

routenummer 90

(077) 320 55 55

 

Locatie Venlo

routenummer 83

 

Locatie Venray

routenummer 23

Maag darm lever anatomie

Complicatieregistratie

De MDL-artsen van VieCuri registreren complicaties die ontstaan in relatie tot verrichte endoscopische onderzoeken in het landelijk complicatie registratie systeem. Hierbij vindt vergelijking plaats met landelijk geregistreerde complicatie percentages (spiegelinformatie).

 

Maandelijks vindt een complicatie bespreking plaats waarbij alle MDL-artsen en Verpleegkundig Endoscopisten aanwezig zijn en de geregistreerde complicaties worden besproken. Deze vergadering wordt genotuleerd en er wordt een actielijst bijgehouden van verbeterpunten naar aanleiding van de besproken complicaties. Verbeterpunten kunnen inhouden verandering van en/of het uniform gebruik van bepaalde materialen of aanpassing van bestaande werkprotocollen.

Scroll voor meer informatie