Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Cliëntenraad

Tarieven parkeerterrein, samenwerking met andere zorgorganisaties, herinrichting centrale hal en het parkeerterrein, wachttijden bij het diagnostisch centrum, klachtenafhandeling en ouderen... dat zijn allemaal onderwerpen waar de Cliëntenraad zich mee bezig houdt. We overleggen maandelijks met de Raad van Bestuur van VieCuri en heel regelmatig met andere werknemers van het ziekenhuis. Wilt u weten wie we zijn, wat onze thema’s zijn, wat de Cliëntenraad voor u kan betekenen of wilt u ons jaarverslag lezen? Lees op deze pagina meer!

 

 Denk mee via het VieCuri Patiëntenpanel 

 

Bij VieCuri staat de patiënt centraal. Dat betekent dat de zorg ook zoveel mogelijk geleverd wordt vanuit de wensen en de behoeften van de patiënt. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Dat is de reden dat VieCuri een cliëntenraad heeft die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de Raad van Bestuur.

De Cliëntenraad van VieCuri wil een bijdrage leveren aan de bevordering van goede zorg voor de gehele bevolking in de regio. Daarvoor heeft de raad structureel overleg met de raad van bestuur en medewerkers uit de ziekenhuisorganisatie. Daarnaast heeft zij contacten de landelijke organisatie cliëntenraden.

 

Uitgangspunt Cliëntenraad

"Wij willen de zorg voor u nog beter maken".

 

Onze speerpunten

  • Bejegening & klantvriendelijkheid
  • Kwaliteit & veiligheid
  • Continuïteit van de zorg

 

Wie zijn wij

De Cliëntenraad is een onafhankelijke Raad met leden vanuit het verzorgingsgebied van VieCuri  die zich betrokken voelen en bekend zijn met de gezondheidszorg in de regio. Wij vinden het belangrijk dat u de leden van de Cliëntenraad kent en ons kunt bereiken. Elk lid heeft een eigen reden om deel te willen uitmaken van de raad en een bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de medische en verpleegkundige zorg in een gastvrij en goed uitgerust ziekenhuis. Dat doet eenieder van ons met eigen kennis, kundigheid en ervaring. Hieronder vertellen wij iets over onszelf, onze doelen en datgene waarvoor we ons sterk willen maken.

 

Huub Selen, Reuver, voorzitter sinds januari 2018 (lid sinds september 2017).

Het belangrijkste aandachtsgebied voor mij is kwaliteit en veiligheid van de zorg en het bereikbaar houden van de zorg voor iedereen in ons verzorgingsgebied. 

 

Door verbinding te zoeken met onze achterban en te overleggen met alle partijen in de zorgketen willen we als Cliëntenraad onze doelen bereiken. Daarom vragen we de inwoners uit het verzorgingsgebied van VieCuri om actief deel te nemen aan ons digitaal panel. Hiermee kunnen ze invloed uitoefenen op het beleid van VieCuri. De komende jaren zal ook veel aandacht uitgaan naar digitalisering van de zorgverlening en het inzetten van E-health toepassingen, om zo aan de als maar groeiende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Een ander speerpunt is vitaliteit en gezonde leefstijl, dit zal zeker de komende jaren veel aandacht vragen en krijgen ook vanuit de cliëntenraad.

 

Marie-Christine Hulsbeck

Marie-Christine Hulsbeck , Venlo, bestuurlijk secretaris sinds januari 2018 (lid sinds augustus 2016).
Aandachtsgebieden; in- en externe communicatie, de oudere patiënt, klachtenafhandeling, patiëntenparticipatie en e-Health. VieCuri is een ziekenhuis in beweging.

 

Er zijn in 2022 veel beleidsontwikkelingen geweest die de aandacht vroegen van de Cliëntenraad. Immers een Cliëntenraad beoordeelt plannen vanuit de patiënt: de patiënt die de polikliniek bezoekt, opgenomen wordt of onderzoek ondergaat in het centrum voor diagnostiek. Alle patiënten in de regio krijgen te maken met veranderingen en daarom praat de Cliëntenraad over de gevolgen daarvan met de Raad van Bestuur. Zo hebben wij hebben aan tafel gezeten bij het maken van een nieuwe toekomstvisie voor VieCuri die ook gevolgen zal hebben voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de patiënt zelf gezonder zou moeten gaan leven om ziekte te voorkomen en om bijvoorbeeld sneller na een operatie te herstellen.

 

Het patiëntenportaal “mijnVieCuri” is van groot belang. Daarin staan de eigen medische gegevens. In de nabije toekomst gaat “alles” digitaal, zoals nu al het maken van een afspraak voor bloedprikken en wellicht in de toekomst via mijn VieCuri een afspraak met de dokter. Bovenal moet de patiënt zich ondanks zijn ziekzijn prettig en gezien voelen in VieCuri.

 

Gastvrijheid en vriendelijkheid zijn voor ons toverwoorden. De Cliëntenraad is erg blij dat er een aanvang is gemaakt met begrijpelijk zorg zodat zoveel patiënten medische informatie beter begrijpen. Wilt u meedenken, dan nodig ik u uit om lid te worden van ons panel ! https://www.viecuri.nl/over-viecuri/viecuri-patientenpanel/

 

Thea Vastbinder

Thea Vastbinder, Venlo (lid sinds 1 mei 2021 – aspirant-lid sinds 1 november 2020).

 

Vanaf het moment dat ik toetrad tot de Cliëntenraad heerste er corona. De eerste periode werd ik verrast door het aantal onderwerpen waar de Cliëntenraad door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over geïnformeerd wordt. Natuurlijk is de coronacrisis een belangrijk onderwerp. We worden geïnformeerd over de stand van zaken; welke keuzes er gemaakt (moeten) worden. Bijvoorbeeld over de voortgang van de reguliere zorg, inrichting van looproutes, aanpassing van bezoektijden etc. De Raad van Bestuur is hier erg transparant over, wat maakt dat je een goed beeld krijgt hoe moeilijk sommige keuzes zijn.

 

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de zorg en plannen van de overheid zullen er nog veel onderwerpen bij de Cliëntenraad voorbij komen. Het belangrijkste is echter dat we van de patiënten horen wat zij van het ziekenhuis vinden. Waar loopt u tegen aan? Wat kan er beter? Dit zijn de zaken die de Cliëntenraad graag van u hoort. Dan kunnen we proberen, met onze invloed, het allemaal nog beter te maken dan dat het al is.

 

Jenny Jeuken-Spreeuwenberg, Sevenum (lid sinds augustus 2016).

Aandachtsgebieden; patiëntenparticipatie, patiënten bejegening en communicatie.

 

24 uur per week werk ik in een huisartsenpraktijk in de omgeving van Sevenum, waar ik met mijn man en drie dochters, pubers, woon. Door werken in de gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk het is dat de patiënt gezien en gehoord wordt. Hier wil ik, waar dat nodig is, de patiënt graag ondersteunen. Ik stel me voor dat wij als Cliëntenraad ervoor zorgen dat u ons weet te vinden en verwijzen graag naar www.viecuri.nl. We nodigen u uit om mee te denken en ons te voorzien van tips en adviezen.


Graag zet ik mij graag in op het gebied van patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid, goede communicatie naar de patiënt toe en het omgaan van klachten.

 

Liesbeth Peeters-Vrenken

Liesbeth Peeters, Venlo (lid sinds september 2017).

Ruim 40 jaar heb ik gewerkt in de gezondheidszorg als verpleegkundige, leidinggevende en gespecialiseerd verpleegkundige. Hierdoor ben ik zeer betrokken geraakt bij patiënten van VieCuri, hun familie en/of mantelzorgers. Ik vind het nu erg fijn dat ik een bijdrage kan leveren in de Cliëntenraad en het ziekenhuis van een andere (organisatorische) kant leer kennen.


Mijn speerpunten zijn: goede zorg, veilige zorg , goede samenwerking en goede communicatie.

 

Uw tips, advies, opmerkingen

De cliëntenraad behandelt algemene zaken die VieCuri aangaan en niet de individuele situatie van een patiënt. Bij de cliëntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél hoort de cliëntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg in VieCuri.

 

Waar kunt u een klacht of compliment doorgeven? 

Heeft u een klacht of een compliment over de behandeling of uw opname in VieCuri? Bespreek deze bij voorkeur met de betrokken medewerker(s) van de afdeling. Komt u er samen niet uit of wilt u uw ervaring liever niet met de betrokkenen bespreken, dan kunt u uw klacht of compliment kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris. Kijk op de pagina tevreden / ontevreden voor meer informatie.

 

Onze tips

Bekijk onze tips voor in de spreekkamer.

 

Jaarverslagen

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2022

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2021

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2020

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad  2019

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2018

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2017

 

Contact

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
T.a.v. secretariaat Cliëntenraad
Postbus 1926
5900 BX Venlo
(077) 320 55 55
clientenraad@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken