Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Cliëntenraad

Tarieven parkeerterrein, samenwerking met andere zorgorganisaties, herinrichting centrale hal en het parkeerterrein, wachttijden bij het diagnostisch centrum, klachtenafhandeling en ouderen... dat zijn allemaal onderwerpen waar de Cliëntenraad zich mee bezig houdt. We overleggen maandelijks met de Raad van Bestuur van VieCuri en heel regelmatig met andere werknemers van het ziekenhuis. Wilt u weten wie we zijn, wat onze thema’s zijn, wat de Cliëntenraad voor u kan betekenen of wilt u ons jaarverslag lezen? Lees op deze pagina meer!

 

 Denk mee via het VieCuri Patiëntenpanel 

 

Bij VieCuri staat de patiënt centraal. Dat betekent dat de zorg ook zoveel mogelijk geleverd wordt vanuit de wensen en de behoeften van de patiënt. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Dat is de reden dat VieCuri een cliëntenraad heeft die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de Raad van Bestuur.

De Cliëntenraad van VieCuri wil een bijdrage leveren aan de bevordering van goede zorg voor de gehele bevolking in de regio. Daarvoor heeft de raad structureel overleg met de raad van bestuur en medewerkers uit de ziekenhuisorganisatie. Daarnaast heeft zij contacten de landelijke organisatie cliëntenraden.

 

Uitgangspunt Cliëntenraad

"Wij willen de zorg voor u nog beter maken".

 

Onze speerpunten

 • Bejegening & klantvriendelijkheid
 • Kwaliteit & veiligheid
 • Continuïteit van de zorg

 

Wie zijn wij

De Cliëntenraad is een onafhankelijke Raad met leden vanuit het verzorgingsgebied van VieCuri  die zich betrokken voelen en bekend zijn met de gezondheidszorg in de regio. Wij vinden het belangrijk dat u de leden van de Cliëntenraad kent en ons kunt bereiken. Elk lid heeft een eigen reden om deel te willen uitmaken van de raad en een bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de medische en verpleegkundige zorg in een gastvrij en goed uitgerust ziekenhuis. Dat doet eenieder van ons met eigen kennis, kundigheid en ervaring. Hieronder vertellen wij iets over onszelf, onze doelen en datgene waarvoor we ons sterk willen maken.

 

Huub Selen

Huub Selen, Reuver, voorzitter sinds januari 2018 (lid sinds september 2017).

Aandachtsgebied: bereikbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg borgen in het verzorgingsgebied, nu en voor de middellange en lange termijn.


De komende jaren blijven in het teken staan van beheersing van de totale zorgkosten. Hierdoor zal er meer aandacht moeten komen voor digitale zorgverlening, robotisering en inzetten van e-Health toepassingen om alle zorgvragen te kunnen blijven leveren aan de gebruikers.


Dit betekent gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de Raad van Bestuur van VieCuri, maar zeker ook een intensief overleg met alle partijen in de zorgketen om dit alles te bereiken. Dit alles om aan onze cliënten goede zorg te kunnen blijven geven en borgen.

 

Marie-Christine Hulsbeck

Marie-Christine Hulsbeck , Venlo, bestuurlijk secretaris sinds januari 2018 (lid sinds augustus 2016).
Aandachtsgebieden; in- en externe communicatie, de oudere patiënt, klachtenafhandeling, patiëntenparticipatie en e-Health.

 

VieCuri is een ziekenhuis in beweging. Er zijn in 2020 veel beleidsontwikkelingen geweest die de aandacht vroegen van de Cliëntenraad. Immers een Cliëntenraad beoordeelt plannen vanuit de patiënt: de patiënt die de polikliniek bezoekt, opgenomen wordt of onderzoeken ondergaat in het centrum voor diagnostiek. Alle patiënten in Venlo of Venray krijgen te maken met eventuele veranderingen en daarom praat de Cliëntenraad over de gevolgen daarvan voor onze patiënten met de Raad van Bestuur.

 

Het patiëntenportaal “mijnVieCuri” is van groot belang. Daarin staan de eigen medische gegevens. In de nabije toekomst gaat “alles” digitaal, zelfs het maken van een afspraak met de specialist. Bovenal moet de patiënt zich ondanks zijn ziekzijn prettig en gezien voelen in VieCuri. Gastvrijheid is voor ons het toverwoord.

 

Thea Vastbinder

Thea Vastbinder, Venlo (lid sinds 1 mei 2021 – aspirant-lid sinds 1 november 2020).

 

Vanaf het moment dat ik toetrad tot de Cliëntenraad heerste er corona. De eerste periode werd ik verrast door het aantal onderwerpen waar de Cliëntenraad door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over geïnformeerd wordt. Natuurlijk is de coronacrisis een belangrijk onderwerp. We worden geïnformeerd over de stand van zaken; welke keuzes er gemaakt (moeten) worden. Bijvoorbeeld over de voortgang van de reguliere zorg, inrichting van looproutes, aanpassing van bezoektijden etc. De Raad van Bestuur is hier erg transparant over, wat maakt dat je een goed beeld krijgt hoe moeilijk sommige keuzes zijn.

 

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de zorg en plannen van de overheid zullen er nog veel onderwerpen bij de Cliëntenraad voorbij komen. Het belangrijkste is echter dat we van de patiënten horen wat zij van het ziekenhuis vinden. Waar loopt u tegen aan? Wat kan er beter? Dit zijn de zaken die de Cliëntenraad graag van u hoort. Dan kunnen we proberen, met onze invloed, het allemaal nog beter te maken dan dat het al is.

 

Jenny Jeuken

Jenny Jeuken-Spreeuwenberg, Sevenum (lid sinds augustus 2016).

Aandachtsgebieden; patiëntenparticipatie, patiënten bejegening en communicatie.

 

24 uur per week werk ik in een huisartsenpraktijk in de omgeving van Sevenum, waar ik met mijn man en drie dochters, pubers, woon. Door werken in de gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk het is dat de patiënt gezien en gehoord wordt. Hier wil ik, waar dat nodig is, de patiënt graag ondersteunen. Ik stel me voor dat wij als Cliëntenraad ervoor zorgen dat u ons weet te vinden en verwijzen graag naar www.viecuri.nl. We nodigen u uit om mee te denken en ons te voorzien van tips en adviezen.


Graag zet ik mij graag in op het gebied van patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid, goede communicatie naar de patiënt toe en het omgaan van klachten.

 

Liesbeth Peeters-Vrenken

Liesbeth Peeters, Venlo (lid sinds september 2017).

Ruim 40 jaar heb ik gewerkt in de gezondheidszorg als verpleegkundige, leidinggevende en gespecialiseerd verpleegkundige. Hierdoor ben ik zeer betrokken geraakt bij patiënten van VieCuri, hun familie en/of mantelzorgers. Ik vind het nu erg fijn dat ik een bijdrage kan leveren in de Cliëntenraad en het ziekenhuis van een andere (organisatorische) kant leer kennen.


Mijn speerpunten zijn: goede zorg, veilige zorg , goede samenwerking en goede communicatie.

Huug Lennaerts

Huug Lennaerts, Beesel (lid sinds 1 mei 2014).

2020 is wederom een jaar waarin VieCuri ook kans heeft gezien in te spelen op vernieuwing van zorg en het bestendigen van de kwaliteit van zorg voor haar cliënten.

 

Het doorstromen van mensen naar een geschikte vorm van opvang en verzorging buiten het ziekenhuis baart me/ons grote zorgen voor de continuïteit van het kernproces “ziekenhuiszorg."

 

Een breed aanbod van de beste en toegankelijke medischspecialistische zorg voor de gehele regio Noord- en Midden-Limburg was ook dit jaar mijn/hét uitgangspunt. De door de cliëntenraden geïnitieerde enquête/burgeruitvraag leverde ons inzicht op wat u als cliënt van VieCuri zoal voor wensen en kernwaarden bezit voor de ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Midden-Limburg: goede /snelle toegang tot zorg, je eigen dokter zien en de kwaliteit scoren hier het hoogst. Als Cliëntenraad zijn uw/deze kernwaarden ook voor ons het ijkpunt voor iedere stap in dit ingewikkelde proces van samenwerking.

 

Mat Korsten

Mat Korsten, Helden (lid sinds september 2017).
Aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg, patiënten belangen en de positie van VieCuri in de regio Noord-Limburg.

 

Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als docent in het voortgezet onderwijs zocht ik - met mijn pensionering in zicht - naar een nieuwe uitdaging. In de Cliëntenraad van VieCuri heb ik die uitdaging gevonden en ik kan daarbij ook mijn schoolervaring en kennis met betrekking tot medezeggen en medezeggenschap goed gebruiken.

 

Mijn aandachtspunten liggen bij de patiënt: (bijvoorbeeld het promoten van het patiëntenportaal “mijnVieCuri”), de juiste zorg en begeleiding voor de patiënt die nodig is. Daarnaast gaat mijn aandacht ook uit naar de positie van VieCuri in de regio. In de eerste jaren bij VieCuri heb ik “ontdekt” hoe veelzijdig en dynamisch deze organisatie is. Er worden voortdurend veranderingen en vernieuwingen bij VieCuri doorgevoerd om de beste zorg te kunnen geven. De vernieuwde poli’s zijn een aanwinst. Als inwoner van Helden hoop ik ook contactpersoon te zijn voor de regio Peel en Maas in de Cliëntenraad.

 

Uw tips, advies, opmerkingen

De cliëntenraad behandelt algemene zaken die VieCuri aangaan en niet de individuele situatie van een patiënt. Bij de cliëntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél hoort de cliëntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg in VieCuri.

 

Waar kunt u een klacht of compliment doorgeven? 

Heeft u een klacht of een compliment over de behandeling of uw opname in VieCuri? Bespreek deze bij voorkeur met de betrokken medewerker(s) van de afdeling. Komt u er samen niet uit of wilt u uw ervaring liever niet met de betrokkenen bespreken, dan kunt u uw klacht of compliment kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris. Kijk op de pagina tevreden / ontevreden voor meer informatie.

 

Onze tips

Bekijk onze tips voor in de spreekkamer.

 

Jaarverslagen

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2021

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2020

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad  2019

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2018

Bekijk het jaarverslag van de Cliëntenraad 2017

 

Jaarplan

Bekijk hier het jaarplan voor 2018

 

Blogs

De Cliëntenraad schrijft regelmatig blogs over onderwerpen waarmee de Cliëntenraad zich bezighoudt.

 

Bekijk hier de laatste blog.

 

Contact

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
T.a.v. secretariaat Cliëntenraad
Postbus 1926
5900 BX Venlo
(077) 320 55 55
clientenraad@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

 • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
 • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
 • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

 • VieCuri Venlo
 • VieCuri Venray
 • PanSana in Panningen
 • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
 • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken