Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Cliëntenraad

Tarieven parkeerterrein, mogelijk fusie Laurentius Ziekenhuis Roermond, herinrichting centrale hal en parkeerterrein, wachttijden bij het diagnostisch centrum, klachtenafhandeling en ouderen dat zijn onderwerpen waar de Cliëntenraad zich onder andere mee bezig houdt. We overleggen maandelijks met de directie van VieCuri en heel regelmatig met andere werknemers van het ziekenhuis. Wilt u weten wie we zijn, wat onze thema’s zijn, wat de Cliëntenraad voor u kan betekenen of wilt u ons jaarverslag lezen? 

 

 Denk mee via het VieCuri Patiëntenpanel 

 

Bij VieCuri staat de patiënt centraal. Dat betekent dat de zorg ook zoveel mogelijk geleverd wordt vanuit de wensen en de behoeften van de patiënt. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Dat is de reden dat VieCuri een cliëntenraad heeft die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de Raad van Bestuur.

De Cliëntenraad van VieCuri wil een bijdrage leveren aan de bevordering van goede zorg voor de gehele bevolking in de regio. Daarvoor heeft de raad structureel overleg met de raad van bestuur en medewerkers uit de ziekenhuisorganisatie. Daarnaast heeft zij contacten de landelijke organisatie cliëntenraden.

 

Uitgangspunt Cliëntenraad

"Wij willen de zorg voor u nog beter maken".

 

Onze speerpunten

  • Bejegening & klantvriendelijkheid
  • Kwaliteit & veiligheid
  • Continuïteit van de zorg

 

Wie zijn wij

De Cliëntenraad is een onafhankelijke Raad met leden vanuit het verzorgingsgebied van VieCuri  die zich betrokken voelen en bekend zijn met de gezondheidszorg in de regio. Wij vinden het belangrijk dat u de leden van de Cliëntenraad kent en ons kunt bereiken. Elk lid heeft een eigen reden om deel te willen uitmaken van de raad en een bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van de medische en verpleegkundige zorg in een gastvrij en goed uitgerust ziekenhuis. Dat doet eenieder van ons met eigen kennis, kundigheid en ervaring. Hieronder vertellen wij iets over onszelf, onze doelen en datgene waarvoor we ons sterk willen maken.

 

Huub Selen

Huub Selen, Reuver, voorzitter (lid sinds september 2017).
Aandachtsgebieden: kwaliteit van de zorg

De komende jaren staan in het teken van beheersing van de totale zorgkosten, waarbij ik in het bijzonder de kwaliteit van de zorg mee wil bewaken. Daarnaast zal de robotisering en e-Health toepassingen een vlucht nemen. Bij al deze ontwikkelingen wil ik vanuit cliëntenperspectief een bijdrage leveren om zo goede zorg te kunnen blijven leveren en borgen aan de cliënten in het verzorgingsgebied.
Dit betekent gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directie van VieCuri om de doelen te bereiken.

 

Marie-Christine Hulsbeck


Marie-Christine Hulsbeck , Venlo, secretaris sinds 2018 (lid sinds augustus 2016).
Aandachtsgebieden; in- en externe communicatie, de oudere patiënt en klachtenafhandeling.
Ik ben dertig jaar betrokken geweest bij Omroep Venlo en heb daar diverse werkzaakheden uitgevoerd, de laatste jaren als redacteur. In de crisisjaren 70 ben ik opgeleid als diëtiste. Helaas ben ik nooit als zodanig werkzaam geweest bij gebrek aan vacatures. Omdat ik toch graag in een ziekenhuis wilde werken, kwam ik na enige omzwervingen terecht op de eenmanspoli KNO in het Tegelse ziekenhuis dat na een aantal jaren fuseerde met het Venlose ziekenhuis.
Ik woon in Venlo samen met mijn partner en de hond. Twee dochters zijn afgestudeerd en aan het werk. Mijn hobby's zijn leg-en woordpuzzels, wandelen met en zonder hond, lekker koken voor vrienden en sinds kort golf.
Enige jaren geleden kwam ik regelmatig in VieCuri. Dit doordat ik zelf kanker heb gehad en vanwege een demente moeder met wie ik naar het ziekenhuis ging. Ik had meteen een klik toen ik de vacature lid Cliëntenraad zag. In mijn beleving werd een puzzel gelegd: de vacature, mijn werkervaring én mijn persoonlijke omstandigheden.
Ik wil mij in het bijzonder inzetten voor een betere in-externe communicatie, de oudere patiënt en klachtenafhandeling. Ik stel mij voor dat de Cliëntenraad goed gehoord wordt door ziekenhuisbestuur en makkelijk vindbaar is voor de cliënten van VieCuri.

 

Uschi van Leeuwen


Uschi van Leeuwen, Venlo (lid sinds januari 2012, vanaf medio 2013 lid van de commissie Medische Ethiek. Neemt deel aan periodiek overleg met de ondernemingsraad.).
Aandachtsgebieden: ethiek, ketenzorg, veiligheid
Dat een patiënt zich veilig voelt, gehoord wordt, vragen kan stellen over behandeling, dat is het belangrijkste aandachtsgebied van de Cliëntenraad. Goede zorg in een veilig ziekenhuis, passende en prettige bejegening door zorgverleners. Maar ook aandacht voor de bijdrage van patiënten zelf. Goede communicatie tussen zorgverlener en cliënt blijft een belangrijk punt van aandacht. Zowel in de directe omgang als ook bij en door de nieuwe mogelijkheden van digitale communicatie. 
Hoe kan een patiënt zelf meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen? Mede door mijn deelname aan de Commissie Medische Ethiek kan ik bijdragen aan de menselijke maat in tijden van sterk veranderende zorgprocessen en bezuinigingen. Ik kijk zoveel mogelijk naar de praktische uitwerkingen van beleid en zal dat, waar nodig, onder de aandacht van de verantwoordelijken brengen. Kleine veranderingen-verbeteringen maken een groot verschil. Dat kan ook zonder extra financiële middelen: met positieve inzet en betrokkenheid!

 

Jenny Jeuken


Jenny Jeuken-Spreeuwenberg, Sevenum (lid sinds augustus 2016).
Aandachtsgebieden; patiënten participatie, patiënten bejegening, communicatie.

Ik werk 24 uur per week in een huisartsenpraktijk in de omgeving van Sevenum, waar ik met mijn man en drie dochters in de leeftijd van 5, 9 en 12 jaar woon.
Door te werken in de gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk het is dat de patiënt gezien en gehoord wordt. Hier wil ik, waar dat nodig is, de patiënt graag ondersteunen.
Ik stel me voor dat wij, als cliëntenraad, ervoor zorgen dat u ons weet te vinden. We nodigen u uit om mee te denken en ons te voorzien van tips en adviezen.
Ik zet mij graag in  op het mee denken van patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid, communicatie naar de patiënt toe en het omgaan van klachten.

Liesbeth Peeters-Vrenken

Liesbeth Peeters – Vrenken, Venlo (lid sinds augustus 2017).
Aandachtsgebieden: nog te bespreken
Ik heb 43 jaar gewerkt in de gezondheidszorg waarvan de laatste 34 jaar in VieCuri als  avond/nachthoofd en als gespecialiseerd verpleegkundige op de Acute Opname Afdeling. De laatste acht jaar was ik ook lid van de Klachtencommissie op voordracht van de ondernemingsraad. Graag zou ik een actieve bijdrage willen leveren aan een goede zorg, goede samenwerking en vooral goede communicatie naar patiënt en medewerkers.

Huug Lennaerts

Huug Lennaerts, Beesel (lid sinds mei 2014).
Aandachtsgebieden: positionering van het ziekenhuis, de dynamische ontwikkeling van de zorgvraag, de rol van de zorgverzekeraar.
Inspirerende vragen in relatie tot mijn aandachtgebieden zijn bijvoorbeeld:

• Hoe borgt VieCuri de delicate balans voor een toegankelijke én kwalitatief gepaste zorg voor de regio?
• Hoe de verwachtingen omtrent de 'e-Health- Boom' om te buigen in/tot een daadwerkelijke verbetering voor de cliënt?

Vanuit mijn achtergrond als zorgprofessional, gezondheidswetenschapper en mijn werkzaamheden voor een zorgverzekeraar heb ik ervaring opgedaan met kwesties als: de zorgvraag- en de verwachtingen van (potentiële) cliënten, het zorgbeleid en de maatschappelijk-bestuurlijke aspecten van de zorgwereld. Daarnaast bezit ik de nodige directe ervaringsdeskundigheid in de hoedanigheid van cliënt/patiënt.
Dit alles wil ik graag op een 'gepaste wijze' inzetten voor de realisatie van de doelstellingen van de Cliëntenraad om zo uiteindelijk, een meerwaarde voor alle 'cliënten' van VieCuri te realiseren.

 

Mat Korsten


Mat Korsten, Helden (lid sinds september 2017).
Aandachtsgebieden: kwaliteit van zorg en begeleiding, positie VieCuri in de regio Noord-Limburg
Ik ben 40 jaar werkzaam geweest als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Daar was ik ook actief betrokken bij medezeggen en medezeggenschap. Met mijn pensionering in het vooruitzicht zocht ik een nieuwe uitdaging. Ik hoop die bij de cliëntenraad van VieCuri te vinden en daar ook gebruik te kunnen maken van mijn ervaring en kennis met betrekking tot meedenken en meebeslissen. Mijn aandachtspunten liggen vooral  bij de patiënt en de adequate zorg en begeleiding die nodig is. Andere aandachtspunten zijn de organisatie, de financiën, het regionale beleid, de positie van VieCuri in de regio en de vele veranderingen/vernieuwingen in de gezondheidszorg.
Als inwoner van Helden in de gemeente Peel en Maas, hoop ik ook de contactpersoon te zijn voor deze regio in de Cliëntenraad.

 

Uw tips, advies, opmerkingen

De cliëntenraad behandelt algemene zaken die VieCuri aangaan en niet de individuele situatie van een patiënt. Bij de cliëntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél hoort de cliëntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg in VieCuri.

 

Waar kunt u een klacht doorgeven?

Heeft u een klacht over de behandeling of uw opname in VieCuri? Bespreek deze bij voorkeur met de betrokken medewerker(s) of maak een afspraak maken met de klachtenfunctionaris (077) 320 61 50. U kunt uw klacht of probleem ook online versturen via het klachtenformulier .

 

Onze tips

Bekijk onze tips voor in de spreekkamer.

 

Jaarverslagen

Bekijk het jaarverslag van 2017.

Bekijk het jaarverslag van 2018.

 

Jaarplan

Bekijk hier het jaarplan voor 2018

 

Blogs

De Cliëntenraad schrijft regelmatig blogs over onderwerpen waarmee de Cliëntenraad zich bezighoudt.

 

Bekijk hier de laatste blog.

 

Contact

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
T.a.v. secretariaat Cliëntenraad
Postbus 1926
5900 BX Venlo
(077) 320 55 55
clientenraad@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie