Bezoekers in La Vie (2)

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg valt buiten de basisverzekering en wordt naar gelang uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed via een aanvullende verzekering. U kunt hierbij denken aan een esthetische ooglidcorrectie, een circumcisie op religieuze gronden of een borstvergroting. 
 

Wanneer is iets wel of niet verzekerd?

Sommige behandeltrajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen, maar ook is belangrijk of en hoe u aanvullend verzekerd bent.

 

Soms is van te voren niet duidelijk of uw behandeling wel, niet of maar gedeeltelijk vergoed wordt. Bijvoorbeeld bij een ooglidcorrectie kunt u alleen voor een vergoeding in aanmerking komen wanneer  u aan de volgende criteria voldoet:

  • er moet  sprake zijn van gezichtsveldbeperking. 
  • het ooglid of de huid moet binnen 1 mm van de lichtreflex van de pupil hangen.

Dit moet op foto’s worden vastgelegd.

 

Machtiging aanvragen

Als niet duidelijk is of de zorgverzekeraar een behandeling wel of niet vergoed, kan uw specialist een machtiging voor u aanvragen.

Let op:

  • Als uw specialist een machtiging aanvraag moet doen komt het consult ten laste van uw basisverzekering en kan dit ten koste gaan van uw eigen risico, ook als u achteraf toch de ingreep zelf dient te betalen omdat de machtiging is afgewezen.
  • Voor veel onverzekerde zorg geldt dat eventuele diagnostische onderzoeken voorafgaand aan de behandeling onder de verzekerde zorg worden geleverd. Deze komen dan ten laste van het eigen risico. Er zijn ook varianten waarin u de onderzoekskosten zelf moet betalen, dit wordt dan in de prijsstelling duidelijk vermeld.

 

Voorbeelden van onverzekerde zorg in VieCuri

Verschillende specialismen bieden onverzekerde zorg:

Scroll voor meer informatie