Bezoekers in La Vie (2)

Privacy rekening ziekenhuiszorg

Per 1 juni 2014 is door het ministerie van VWS besloten dat de rekening van de medisch specialistische zorg uitgebreid wordt met informatie over een aantal zorgactiviteiten binnen het ziekenhuis in het kader van uw behandeling. Deze extra informatie op de rekening is één van de stappen om u als patiënt meer inzicht te geven in uw ziekenhuisrekening. Dit geldt pèr DBC-zorgproduct met een openingsdatum vanaf 1 juni 2014.

 

Bezwaar maken

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit is 'privacyverklaring zorgactiviteiten bij declaratie' gepubliceerd wanneer u als patiënt, er uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bezwaar tegen heeft dat er, pèr DBC-zorgproduct, zorgactiviteiten op de rekening worden vermeld kunt u de privacyverklaring invullen.

 

Nadat u dit formulier in drievoud heeft ingevuld kunt u deze meenemen naar uw  specialist in het ziekenhuis om te laten aanvullen en ondertekenen. Twee van de, door u beiden, ondertekende formulieren dient u vervolgens af te geven aan de spreekuurassistente. Het derde exemplaar (of een kopie) dient u op te sturen naar uw eigen zorgverzekeraar.

 

Let op:
U dient deze verklaring pèr DBC-zorgproduct (lees behandeling) in te vullen.

Scroll voor meer informatie