Bezoekers in La Vie (2)

Privacy rekening ziekenhuiszorg

Per 1 juni 2014 is door het ministerie van VWS besloten dat de rekening van de medisch specialistische zorg uitgebreid wordt met informatie over een aantal zorgactiviteiten binnen het ziekenhuis in het kader van uw behandeling. Deze extra informatie op de rekening is één van de stappen om u als patiënt meer inzicht te geven in uw ziekenhuisrekening. Dit geldt pèr DBC-zorgproduct met een openingsdatum vanaf 1 juni 2014.

 

Bezwaar maken

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit is 'privacyverklaring zorgactiviteiten bij declaratie' gepubliceerd wanneer u als patiënt, er uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bezwaar tegen heeft dat er, pèr DBC-zorgproduct, zorgactiviteiten op de rekening worden vermeld kunt u de privacyverklaring invullen.

 

Nadat u dit formulier in drievoud heeft ingevuld kunt u deze meenemen naar uw  specialist in het ziekenhuis om te laten aanvullen en ondertekenen. Twee van de, door u beiden, ondertekende formulieren dient u vervolgens af te geven aan de spreekuurassistente. Het derde exemplaar (of een kopie) dient u op te sturen naar uw eigen zorgverzekeraar.

 

Let op:
U dient deze verklaring pèr DBC-zorgproduct (lees behandeling) in te vullen.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer