Bezoekers in La Vie (2)

U bent ontevreden

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging die u bij VieCuri ontvangt. Daarom streven wij ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden.
 

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u ideeën heeft over hoe de gang van zaken verbeterd kan worden. U kunt dit op de volgende manieren aan ons doorgeven:


1. Uw ervaring bespreken met de betrokken medewerker

Het klinkt misschien niet logisch maar we horen het graag als u geen prettige ervaring heeft gehad in ons ziekenhuis. Als u niet tevreden bent en dit bij ons aangeeft, kunnen we samen zoeken naar een goede oplossing.

 

Probeer uw ervaring eerst te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen u en een zorgverlener (of uw naaste met een zorgverlener) het beste werkt. Onze zorgverleners gaan graag met u in gesprek. 

Lees hier tips om te praten over uw ervaring of klacht.

 

2. Uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw gesprek met de betrokken medewerker. Of u wilt uw ervaring liever niet bespreken met de betrokken medewerker. Dan kunt u uw klacht ook bespreken met een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris met u op welke manieren uw klacht het beste kan worden behandeld.

Lees hier meer informatie over de klachtenfunctionaris.

 

Dien hier uw klacht in

 

Let op: als uw e-mailadres nog niet eerder is gebruikt voor een melding bij VieCuri, krijgt u een e-mail met het verzoek om uw e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail komt mogelijk in uw "Ongewenste mail" binnen. Nadat u uw e-mailadres heeft bevestigd, wordt uw verzoek naar ons verstuurd. U krijgt per e-mail een bevestiging als uw verzoek naar ons is verstuurd. Een van onze klachtenfunctionarissen neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

3. Uw klacht laten onderzoeken door de klachtenonderzoekscommissie

Biedt een gesprek onvoldoende resultaat of wilt u een oordeel over uw klacht ontvangen? Dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door de klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en geeft een advies aan de Raad van Bestuur. Op basis van dit advies beoordeelt de Raad van Bestuur uw klacht en verklaart deze gegrond of ongegrond.

 

U kunt uw klacht per post sturen naar de klachtenonderzoekscommissie. Vermeld in uw brief ook duidelijk uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. U kunt uw brief sturen naar:

 

VieCuri Medisch Centrum

Ter attentie van Klachtenonderzoekscommissie

Postbus 1926

5900 BX Venlo

 
4. Schadevergoeding aanvragen

Onze medewerkers proberen zorgvuldig te werken. Het is echter niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in VieCuri op de een of andere manier schade ondervindt.

 

Als u van mening bent dat u schade hebt geleden door het handelen of nalaten van VieCuri, dan kunt u een schriftelijk verzoek voor schadevergoeding indienen.

 

Schade kan materieel zijn, dat wil zeggen dat er eigendommen van u beschadigd of kwijt zijn. Dit noemen we 'zaakschade'. Er kan ook schade ontstaan die uw persoon betreft. Dit noemen we ‘letselschade’.

 

Zaakschade

Een ziekenhuis heeft een openbaar karakter. Het is voor iedereen toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging zijn hierdoor niet altijd te voorkomen. Wij adviseren u daarom bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden/kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen. VieCuri aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken. 

 

Schadevergoeding indienen bij zaakschade

Vindt u dat door schuld of nalatigheid van VieCuri u schade heeft ondervonden? Bijvoorbeeld aan kleding, bril of gebitsprothese. Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen via het Schademeldingsformulier. Wij vragen u aan te tonen waaruit de schade bestaat. Dat kunt u doen met bijvoorbeeld een kopie van de oorspronkelijke aankoopnota, een offerte voor de aankoop van een nieuw eigendom en eventueel een bevestiging van uw zorgverzekeraar als deze een deel van de schade vergoedt. U ontvangt van de jurist van VieCuri een ontvangstbevestiging. Ook informeert hij u verder over de verdere afhandeling.

 

Letselschade

Aan een medisch onderzoek of medische behandeling is altijd een risico verbonden. Er kan een complicatie optreden. Zo kan er bijvoorbeeld na een operatieve ingreep een infectie of nabloeding optreden. Dit is niet altijd te voorkomen. Over complicaties waarvan bekend is dat ze vaker voorkomen bij uw onderzoek of behandeling, wordt u vooraf geïnformeerd. De specialist informeert u meestal niet over complicaties die maar zelden voorkomen.

 

Als er een complicatie optreedt, is dat altijd erg vervelend. Het betekent echter niet automatisch dat de specialist of andere zorgverlener van VieCuri iets fout heeft gedaan. Alleen als de specialist of een andere zorgverlener van VieCuri iets fout heeft gedaan, kan er sprake zijn van verwijtbaar handelen. VieCuri zal dit dan onderzoeken. Als blijkt dat er sprake is van verwijtbaar handelen en hierdoor is schade ontstaan, dan heeft u recht op schadevergoeding.

 

Schadevergoeding indienen bij letselschade

Vindt u dat u letsel heeft opgelopen en schade heeft, door een verwijtbare onzorgvuldige medische (be)handeling bij VieCuri? Dan kunt u een schadeclaim indienen bij VieCuri voor letselschade. De afdeling Juridische Zaken van VieCuri stelt dan een onderzoek in om te onderzoeken of VieCuri daadwerkelijk aansprakelijk is.

 

Voor een schriftelijk verzoek voor schadevergoeding kunt u een brief sturen naar de Raad van Bestuur. Schrijf in uw brief dat het gaat om een ‘aansprakelijkheidsstelling’, wat er is gebeurd en waaruit de schade bestaat. Uw verzoek wordt dan - indien dit hier van toepassing is - in samenwerking met de verzekeraar van het ziekenhuis afgehandeld.

 

U kunt u brief sturen naar:

 

VieCuri Medisch Centrum

Ter attentie van Juridische Zaken

Antwoordnummer 1036

5900 VB Venlo

 

Scroll voor meer informatie