Bezoekers in La Vie (2)

Uw factuur in coronatijd

Momenteel melden veel patiënten zich met vragen over hun factuur van de geleverde zorg in de coronatijd. Veel ziekenhuiszorg is vanwege het coronavirus uitgesteld of heeft op een andere manier plaats gevonden.

 

Afspraken op afstand tijdens corona (belconsult)

In verband met het coronavirus kan uw specialist voorstellen om een afspraak niet op de polikliniek te laten plaats vinden, maar telefonisch.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de voorwaarden voor belconsult tijdens de coronatijd versoepeld. Waar een dergelijk belconsult normaal alleen geldt ter vervanging van een herhaalafspraak, mag dit tijdens de looptijd van deze versoepeling ook ter vervanging van een eerste consult.

 

Kosten

De kosten voor belconsult zijn gelijk aan de kosten van een polikliniekbezoek en kunnen ten koste gaan van uw eigen risico (dit geldt niet voor patiënten tot 18 jaar). Een belconsult staat op de factuur met de codeomschrijving:

190162 - Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.

 

Eigen risico

Door uitgestelde zorg kan het voorkomen dat voor dezelfde zorgvraag uw eigen risico van 2019 en 2020 wordt aangesproken.

 

Vragen

Bij vragen over de kosten van ziekenhuiszorg kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of op www.viecuri.nl/.

 

U kunt ook contact opnemen met:

 

Debiteurenadministratie

(0478) 52 54 82

((0478) 52 54 82

Scroll voor meer informatie