Bezoekers in La Vie (2)

Toestemmingen mijnVieCuri

Uw zorgverleners in het VieCuri Medisch Centrum leggen in uw patiëntendossier verschillende gegevens over u vast. In uw patiëntendossier staan bijvoorbeeld de resultaten van onderzoeken, welke ziekte u heeft en welke behandeling of welk medicijn u krijgt. Om uw medische gegevens te delen met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig.

 

Medische gegevens bekijken, alleen met uw toestemming

Het is in uw belang wanneer uw medische gegevens inzichtelijk zijn voor andere zorgverleners. Want met de juiste informatie kunnen zij u de juiste zorg geven; snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend. Als u wordt verwezen naar een andere zorgorganisatie stuurt uw zorgverlener uw medische gegevens door. Dit doen we om goede vervolgzorg te kunnen leveren, bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek. Voor deze verwijzing hoeft u niet expliciet toestemming te geven. Als een zorgaanbieder uw patiëntgegevens deelt met een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is wie deze gegevens in gaat zien, moet u daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Een zorgverlener kan uw medische gegevens alleen bekijken met uw toestemming.

 

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen?

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens vervolgens bekijken. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners toegang tot - een noodzakelijk deel van - uw medische gegevens krijgen. Een andere zorgverlener mag vervolgens alleen gegevens inzien als er sprake is van een behandelrelatie en het inzien van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener.

 

Hoe geef ik het ziekenhuis toestemming om mijn medische gegevens te delen?

VieCuri Medisch Centrum vraagt uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens. U kunt uw toestemming registreren in het patiëntenportaal mijnVieCuri. Klik hiervoor op ‘Mijn gegevens’ en ga naar ‘Toestemmingen’. U kunt ook mondeling toestemming geven aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie of in de spreekkamer bij de arts. U moet zich dan wel legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

 

Hoe geef ik toestemming voor mijn kind?

 • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven voor uw kind om zijn/haar gegevens elektronisch beschikbaar te stellen.
 • Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd sámen met het kind toestemming geven (legitimatie vereist).
 • Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

 

Er zijn ook regels voor het beschikbaar stellen van gegevens tussen ouder en kind. Dit hangt ook af van de leeftijd van het kind. We noemen dit ‘machtigen’. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Machtigen’.

 

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

VieCuri legt uw toestemming in het systeem vast. Vanaf dat moment kan het ziekenhuis uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan een zorgaanbieder. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of een ander ziekenhuis. Een zorgverlener is een persoon die werkt bij de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld de huisarts, verpleegkundige of specialist. VieCuri stelt alleen gegevens beschikbaar aan zorgaanbieders, niet aan individuen zoals zorgverleners. Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten VieCuri deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

 

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. De gegevens die eerder beschikbaar waren voor andere zorgverleners en zijn overgenomen in het dossier van de andere zorgorganisatie, kunnen niet worden gewist. Het intrekken van uw toestemming gaat in op het moment dat u de intrekking registreert. Wilt u uw toestemming intrekken? Dit regelt u in het patiëntenportaal mijnVieCuri. Klik hiervoor op ‘Mijn gegevens’ en ga naar ‘Toestemmingen’.

 

Welke gegevens delen wij met andere zorgaanbieders?

VieCuri houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw zorg. VieCuri kan - een deel van - uw medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders. Niet alle gegevens zijn nodig of relevant voor een andere zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens:

 • Onderdelen uit uw medisch dossier
  Een set aan gegevens die nodig is voor goede zorg en relevant is voor de zorgaanbieder die u behandelt. Bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, eventuele allergieën en implantaten, medische voorgeschiedenis, etc.
 • Medicatiegegevens
  Medicatiegegevens bestaan uit de medicatie die u bij de apotheken van VieCuri heeft meegekregen. Dit geldt voor de apotheken op locaties Venlo en Venray. Ook worden uw overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.
 • Uitslagen
  Uitslagen zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans, en lab uitslagen (onder andere bloed prikken).
 • Correspondentie en verslagen
  Belangrijke brieven over bijvoorbeeld een behandeling, ingreep of een multidisciplinair overleg.

Deze gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners via elektronische uitwisselingssystemen.

 

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld?

VieCuri maakt gebruik van één of meer goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die worden gebruikt om uw medische gegevens elektronisch beschikbaar te stellen. U hoeft niet voor elk uitwisselingssysteem apart toestemming te regelen.

 

Voorbeelden van uitwisselingssystemen waar VieCuri gebruik van maakt:

 • Zorgverlenersportaal
  Het zorgverlenersportaal is een beveiligd portaal voor externe zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsenpraktijken. Het geeft direct toegang tot het elektronisch patiëntendossier van VieCuri, als u daar toestemming voor geeft. Ook andere zorgverleners kunnen in de toekomst worden aangesloten op het zorgverlenersportaal.
 • Landelijk Schakelpunt (LSP)
  VieCuri gebruikt het LSP voor het delen van gegevens over medicijngebruik, overgevoeligheden, intoleranties en allergieën. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw Burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.
 • Zorgplatform
  Voor uw behandeling kan het belangrijk zijn dat zorgverleners uw medische gegevens met elkaar delen. Bijvoorbeeld omdat dokters moeten overleggen hoe ze u het beste kunnen helpen. Of omdat u allergisch bent voor een medicijn en deze gegevens alleen in het ziekenhuis bekend zijn waar u deze medicatie ooit is voorgeschreven. Ziekenhuizen mogen deze medische gegevens alleen delen met uw toestemming. Voor het uitwisselen van bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, beelden en onderdelen van uw medisch dossier maakt VieCuri gebruik van het zorgplatform.

 

Naast de toestemming voor gegevensuitwisselingen kunt u in mijnVieCuri ook aangeven of we u via e-mail mogen benaderen om mee te doen aan tevredenheidsonderzoek. U kunt aangeven dat u dit niet wilt. U kunt dit bezwaar registreren in mijnVieCuri.

 

Klik hier om meer te lezen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Scroll voor meer informatie