Bezoekers in La Vie (2)

Oogheelkunde

Voorbeelden van onverzekerde zorg bij het specialisme Oogheelkunde:

  • Ooglidcorrectie zonder medische indicatie. Bovenooglidcorrectie met medische indicatie valt sinds 1 januari 2017 weer onder verzekerde zorg. (zie onder)
  • Speciale lenzen
  • Rijbewijskeuringen
  • Laserbehandeling (Lasik) 

 

Betalingen vinden plaats via de financiële administratie. U krijgt de rekening achteraf.
Uitzondering hierop is rijbewijskeuring bij Oogheelkunde. Deze kunt u ter plekke via pin betalen.

 

Bovenooglidcorrectie met medische indicatie weer vergoed vanuit het basispakket

Vanaf 1 januari 2017 wordt een ooglidcorrectie met medische indicatie weer vergoed vanuit het basispakket en is geen aanvullende verzekering nodig. De criteria voor het aanvragen van vergoeding bij de zorgverzekeraar zijn:

  • er moet  sprake zijn van gezichtsveldbeperking.
  • het ooglid of de huid moet binnen 1 mm van de lichtreflex van de pupil hangen.
    Dit moet op foto’s worden vastgelegd.

 

Een bovenooglidcorrectie met een vastgestelde medische indicatie valt onder  verzekerde zorg en wordt in principe vergoed door alle zorgverzekeraars.

Wij adviseren u wel altijd van te voren te informeren bij u zorgverzekeraar of de ingreep (geheel of gedeeltelijk) wordt vergoed en of uw zorgverzekeraar een contract heeft met VieCuri.

 

Bovenooglidcorrecties zonder medische indicaties valt onder onverzekerde zorg.
Onverzekerde zorg wordt niet of niet zomaar vergoed door uw zorgverzekeraar.
Informeer ook hier altijd bij uw de zorgverzekeraar of en zo ja, welk deel van de ingreep in uw situatie (afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten) wordt vergoed. Vraag ook altijd na waar de ingreep moet plaatsvinden

Als uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. is het ook mogelijk om de ingreep zelf te betalen. Zie hiervoor de standaard prijslijst.

Scroll voor meer informatie