Vitaal in Beweging

Contact

(0478) 52 27 74

secretariaatSPM@viecuri.nl

 

Locatie Venlo

routenummer 57

 

Locatie Venray

routenummer 97

Vul het contactformulier in.

Tarieven en vergoedingen fysio

Tarieven Fysiotherapie

Wij adviseren u om in uw verzekeringspolis te kijken hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. In principe declareren wij de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U krijgt van ons geen rekening. Wanneer u boven uw budget uitkomt of u bent niet verzekerd voor fysiotherapie dan ontvangt u van ons de rekening. Wilt u een compleet overzicht van de tarieven welke wij in rekening brengen? 

Bekijk het tarievenoverzicht 2024

 

Vergoeding van fysiotherapie en manuele therapie 

Volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Hierbij gaat het om de zogenaamde 'chronische lijst' (ook wel ‘lijst Borst’ genoemd). Bekijk de vergoedingenlijst.

 

Denk na over een aanvullende verzekering

Ga altijd eerst bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed; hierbij wordt geen aanspraak gemaakt op het ‘eigen risico’.

Zijn er meer behandelingen nodig? Dan zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits de ouders deze hebben afgesloten. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden om onverwachte kosten te voorkomen.
 

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren.

 

Compensatie eigen risico

Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben. Ook kunt u kijken op de website www.kiesbeter.nl.
 

Vitaal in Beweging accepteert geen aansprakelijkheid bij het overschrijden van uw budget.

 

KvK-nummer: 12055691 

Scroll voor meer informatie