Contact
foto revalidatie man

Knienetwerk Noord-Limburg

Logo knienetwerk Noord-Limburg

Het Knienetwerk Noord-Limburg is een initiatief van de vakgroep Orthopedie van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg en samenwerkende fysiotherapiepraktijken uit de regio Noord-Limburg. Doelstelling is om de fysiotherapeutische zorg rond de kniepatient te optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan:
• Conservatieve (niet-operatief) revalidatie van een voorste-kruisbandruptuur
• Pré- en postoperatieve revalidatie van een voorste-kruisbandruptuur
• Behandeling van knie-artrose
• Behandeling na plaatsing van totale- of halve knieprothese
• Behandeling van conservatief- of operatief behandelde fracturen in en rondom het

   kniegewricht
• Behandeling van overbelastingsklachten rond het kniegewricht
• Revalidatie van sportblessures in- en rond het kniegewricht

 

Bovenstaande doelstelling wordt nagestreefd door:
• Het protocolleren van fysiotherapeutische zorg
• Uitwisseling van kennis en vaardigheden met deelnemende fysiotherapeuten en

   orthopeden
• Uniformiteit in informatieverstrekking naar de patiënt
• Uniformiteit in verslaglegging en rapportage naar de orthopeed
• Participatie in wetenschappelijk onderzoek

 

Op dit moment zijn achttien praktijken op zesentwintig locaties verbonden aan het Knienetwerk Noord-Limburg. De geografische dekking van het netwerk is hiermee voldoende gewaarborgd. Alle praktijken voldoen aan de eisen betreffende scholing, ruimte en uitrusting en registratie.


Maarten Toll vertegenwoordigt Vitaal in Beweging in het Knienetwerk Noord-Limburg.

Meer informatie over Knienetwerk Noord-Limburg

 

Scroll voor meer informatie