Vitaal in Beweging

Contact

(0478) 52 27 74

secretariaatSPM@viecuri.nl

 

Locatie Venlo

routenummer 57

 

Locatie Venray

routenummer 97

Vul het contactformulier in.

Patiëntenervaringsonderzoek

Voor Vitaal in Beweging is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! 

 

Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Om uw ervaring als patiënt te meten over de kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

 

Anoniem

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10 tot 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

 

Deelnemen

Heeft u recent een behandeling gehad bij onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Tijdens de afsluiting van uw behandelserie vragen wij u of u wilt deelnemen. U ontvangt dan een e-mail met inloggegevens waarmee u uw vragenlijst anoniem kunt invullen.

 

Vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

  

Hier vindt u de patiëntenwaardering over Vitaal in Beweging van 2021

 

 

Scroll voor meer informatie