Welkomsthal Venlo

Calamiteitenonderzoek VieCuri

Elke patiënt heeft recht op behandeling met zorg, aandacht en respect. In VieCuri hechten we veel waarde aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die we leveren en zetten we ons in om die continu te verbeteren. Jaarlijks worden in VieCuri ruim 18.000 patiënten opgenomen en vinden er ruim 333.000 polikliniekbezoeken plaats.

 

Hoewel onze zorgverleners hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets mis gaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade of zelfs overlijden. In VieCuri willen we leren van wat er fout en goed gaat en spreken we elkaar daar op aan. We hechten hierbij veel waarde aan transparantie. We communiceren open met patiënten en hun familie over wat er mis is gegaan en hoe VieCuri hiervan kan leren.

 

In een jaarlijkse publicatie blikken we terug op (potentiële) calamiteiten.

Lees hier de 'Jaarpublicatie calamiteitenonderzoek VieCuri 2017.'

Scroll voor meer informatie