Welkomsthal Venlo

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling regelt dat werknemers (het vermoeden van) ernstige onregelmatigheden of misstanden op een veilige manier kunnen melden.

Deze regeling overstijgt het individu, de misstanden die gemeld worden dienen de maatschappij.

Een dergelijke klacht dient de werknemer zoals gebruikelijk te melden aan zijn leidinggevende. 

Ook kan de werknemer contact opnemen met de vertrouwenspersoon of een klacht indienen bij de individuele klachtenregeling voor medewerkers IKVIM.

 

In de Cao Ziekenhuizen staat in artikel 3.2.23 de verplichting om een regeling te treffen voor het melden van misstanden.

Vanuit VieCuri als werkgever vinden we het van belang dat een werknemer een dergelijke melding kan doen.

Daarom hanteren we de StAZ Modelregeling melding misstanden: Klokkenluidersregeling VieCuri conform model klokkenluidersregeling brancheorganisaties zorg.

Scroll voor meer informatie