Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Collectief Medische Staf

Het Collectief Medische Staf zet zich in voor het borgen van de kwaliteit van de medische zorg, opleidingen en belangenbehartiging van de specialisten.

 

Samenstelling

Het bestuur van het Collectief Medische Staf van VieCuri bestaat uit de volgende leden:

Leden van het Collectief Medische Staf  

Naam

Rol

Orthopeed de heer drs. M.W.H.E.Janssen voorzitter 
KNO-arts de heer drs. M.C. Borgemeester penningmeester 
KNO-arts de heer drs. M.C. Borgemeester vicevoorzitter
Apotheker de heer S.N. Bouwman lid
Arts-microbioloog mevrouw dr. S. Nijssen lid
Cardioloog de heer dr. G. Tjeerdsma lid

 

Lees meer over de activiteiten en resultaten van het Collectief Medische Staf (CMS) en Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in hun Jaarverslag 2021.

Scroll voor meer informatie