Welkomsthal Venlo

Sterftecijfers VieCuri

De HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) is een indicator die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Hierbij wordt rekening gehouden met het type patiënten dat in het ziekenhuis komt. Zo tellen leeftijd en geslacht mee, het aantal ziektes dat iemand heeft en ook of het een geplande of een spoedopname was. Bijvoorbeeld: Iemand van 80 jaar die hartklachten en suikerziekte heeft en die voor een gebroken heup wordt opgenomen, heeft een grotere kans om te overlijden dan iemand van 26, die verder kerngezond is en zijn heup gebroken heeft na een skiongeluk.

 

Wat betekent het cijfer?

Wanneer er in het ziekenhuis precies evenveel patiënten daadwerkelijk overlijden dan er verwacht zouden overlijden, is de HSMR 100. Als het ziekenhuis een significant lagere HSMR heeft dan 100, dan heeft dat ziekenhuis minder sterfgevallen dan het landelijk gemiddelde.

 

Het sterftecijfer in 2020

De HSMR van VieCuri was in 2020: 96. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2020 van 68 tot 132. Dit betekent dat de HSMR van VieCuri voor 2020 statistisch niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde. Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2018-2020 van 66 tot 118. De HSMR van VieCuri over deze periode is 104; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 98–109; Dat betekent dat de HSMR van VieCuri voor de genoemde periode niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.


Wat doet VieCuri met de sterftecijfers?

In VieCuri wordt dossieronderzoek uitgevoerd naar de dossiers van alle overleden patiënten met als doel om te kijken of er wellicht iets mis is gegaan tijdens de zorg en behandeling. De HSMR cijfers helpen ons om daarbij een goede selectie te maken van welke dossiers het eerst onderzocht moeten worden.


HSMR nog beperkt als meetinstrument

De waarde van de HSMR als benchmark (vergelijkend onderzoek) van kwaliteit van zorg in ziekenhuizen is beperkt. Er bestaat variatie in de manier waarop ziekenhuizen de sterftecijfers registreren. Die variatie in kwaliteit van de ziekenhuisregistraties kan leiden tot grote verschillen in HSMR-uitkomsten. VieCuri doet daarom zoals hierboven is beschreven naast de HSMR ook een eigen dossieranalyse bij overleden patiënten. Hierbij wordt kort na het overlijden van de patiënt gekeken of er verdere analyse noodzakelijk is. Indien dit het geval is, vindt het afronden van deze analyse plaats op korte termijn na het overlijden. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om te focussen op het verbeteren van de zorg naar aanleiding van de bevindingen uit de dossieranalyse.


HSMR rapport over de sterftecijfers

VieCuri wil transparant zijn over de sterftecijfers. Hieronder vindt u het volledige rapport van de periode en van 2018-2020:

 

Download hier het HSRM-rapport 2018-2020 

Download hier het HSRM-rapport 2017-2019

Download hier het HSRM-rapport 2016-2018
Download hier het HSRM-rapport 2015-2017
Download hier het HSRM-rapport 2014-2016

Download hier het HSRM-rapport 2013-2015

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray, bij PanSana in Panningen en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunt u bij Regiopoli Horst (Het Zorghoes) alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer