Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van VieCuri en is het klankbord voor de Raad van Bestuur.

 

Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Lees meer over de activiteiten en resultaten van de Raad van Toezicht in hun jaarverslag 2019

 

Samenstelling

De Raad van Toezicht van bestaat uit de volgende leden:

Leden Raad van Toezicht 
NaamRol
De heer ir. B.E. Dijkhuizen voorzitter
Prof. dr. M.J. Heineman vice-voorzitter
De heer R. Steuns   lid
Mevrouw M.M.J. de Jong lid

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Raad van Bestuur, mevrouw M. Raben, mraben@viecuri.nl.

Scroll voor meer informatie