Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Verpleegkundig Stafbestuur

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) functioneert als een formeel en zelfstandig adviesorgaan van de Raad van Bestuur voor inhoudelijke, verpleegkundige aangelegenheden. Alle gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden die in dienst zijn van VieCuri zijn lid van het VSB. De leiding van het VSB ligt bij het algemeen bestuur.

 

Lees meer over de activiteiten en resultaten van het Verpleegkundig Stafbestuur in hun Jaarverslag 2019. 

 

Doelstelling

Het VSB wil, namens de verpleegkundige beroepsgroep, de adviseur zijn van de Raad van Bestuur ten aanzien van verpleegkundige vraagstukken. Zij vervult een brugfunctie tussen de verpleegkundige beroepsgroep en de Raad van Bestuur. Het VSB adviseert gevraagd en ongevraagd ten aanzien van verpleegkundige aangelegenheden zoals het professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep, het Elektronisch Patiënten Dossier, veiligheid et cetera. Ook behartigt het VSB de belangen van de verpleegkundige beroepsgroep en geeft ze adviezen die handvatten bieden, (her)aanleiding tot discussie geven en praktisch toepasbaar zijn. Het VSB signaleert, begeleidt en adviseert en gaat voornamelijk niet-uitvoerend te werk, het is immers een adviesorgaan.
 

College van Afgevaardigden

Naast het algemeen bestuur, bestaat het VSB verder uit het College van Afgevaardigden (CvA). Het CvA is een permanente schakel tussen de verpleegkundige beroepsgroep en het dagelijks bestuur van het VSB. Alle leden van het CvA werken als verpleegkundige op de diverse verpleegafdelingen en poliklinieken in VieCuri.

 

Contact

Het VSB is bereikbaar via het onderstaande adres:
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
Postbus 1926
5900 BX Venlo
vsb@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie