Over VieCuri
Welkomsthal Venlo

Kwaliteitskeurmerken

VieCuri werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Maar ook in service en veiligheid willen wij onze patiënten het best mogelijke bieden. Hier vindt u de kwaliteitskeurmerken die aan ons ziekenhuis zijn toegekend.  

 

Onze keurmerken

Logo STZ

STZ

VieCuri behoort al tien jaar tot de selecte groep Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds voorop te lopen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Als STZ lid moet je voldoen aan criteria die regelmatig worden getoetst.
Van de 88 ziekenhuizen in Nederland, hebben er slechts 26 de STZ status.

Lees meer op de website van STZ.

 

logo JCI

JCI-accreditatie

De Joint Commission International (JCI) is een onafhankelijke organisatie die toetst op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Hierin worden onder meer de medicatieveiligheid, voorlichting aan patiënten, beperking van het risico van infecties en correcte identificatie van patiënten onder de loep genomen. Daarnaast ook zaken als onderhoud van (medische) apparatuur, inrichting en beheer van de gebouwen en de kwalificaties van de zorgprofessionals. 

Lees meer op de website van JCI. (Engelstalig)

 

 logo groene vinkje keurmerk

Kwaliteit oncologische zorg

Voor de zorg voor darm- en prostaatkanker heeft VieCuri een keurmerk van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Lees meer op de website van NFK.

 

logo roze lintje borstkanker keurmerk

Roze lintje - kwaliteit borstkankerzorg

VieCuri heeft al meerdere keren voor haar borstkankerzorg het felbegeerde roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland verworven. Het Roze Lintje geeft aan dat het ziekenhuis de zorg verleent zoals de Vereniging deze voor ogen heeft.

Lees meer op de website van BVN.

 

ISO HKZ keurmerk

HKZ-certificaat 

Onze dialyseafdeling is in het bezit van het HKZ-certificaat. De toekenning van dit certificaat geeft aan dat de dialyseafdeling van VieCuri het werk zodanig organiseert dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren, de afdeling de patiënt centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorgverlening.

Lees meer op de website van HKZ.

 

 

Logo RvA accreditatie

RvA-accreditatie

De afdeling Klinische Pathologie is geaccrediteerd via de Raad voor Accreditatie.

Lees meer op de website van RvA.

 

Logo RvA accreditatie

RvA-accreditatie

De afdeling Medische Microbiologie is geaccrediteerd via de Raad voor Accreditatie. Deze accreditatie is een garantie dat we zorgvuldig omgaan met de aan ons toevertrouwde lichaamsmaterialen. Dat biedt zekerheid aan u als patiënt, maar ook aan ons eigen personeel.

Lees meer op de website van RvA.

 

KCHL

RvA-accreditatie

Onze afdeling Klinisch Chemie en Hematologie (KCHL) is geaccrediteerd via de Raad voor Accreditatie.

Lees meer op de website van RvA.

 

logo Kwaliteitszegel Dermatologie

 

Kwaliteitszegel Dermatologie

De afdeling Dermatologie voldoet aan de kwaliteitscriteria die patiënten samen met dermatologen hebben opgesteld. Dat is beloond met het Kwaliteitszegel Dermatologie, een initiatief van Huidpatiënten Nederland in samenwerking met de beroepsgroep van dermatologen.

Lees meer op de website van het Kwaliteitszegel.

 

Logo Vaatkeurmerk

Keurmerk Vaatzorg 

VieCuri beschikt over het Vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. Dit keurmerk geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg vanuit patiëntenperspectief.

Lees meer op de website van het Vaatkeurmerk.

 

Logo spataderkeurmerk

Keurmerk Spataderzorg

VieCuri beschikt over het Spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. Dit keurmerk geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg vanuit patiëntenperspectief.

Lees meer op de website van het Spataderkeurmerk.

 

Logo kindgericht keurmerk

Kindgericht ziekenhuis Smiley

VieCuri is in het bezit van een Bronzen Smiley voor de Kinderafdeling. De Smiley is het kwaliteitskeurmerk van Stichting Kind en Ziekenhuis en wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders.

Lees meer op de website van de Smiley.

 

logo borstvoedingscertificaat

Borstvoedingscertificaat

VieCuri is in het bezit van het WHO/UNICEF borstvoedingcertificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding. Dit betekent dat VieCuri voldoet aan de internationaal vastgestelde ’10 vuistregels voor borstvoeding’.

Lees meer op de website van het Borstvoedingscertificaat.

 

logo DEKRA

ISO-certificering Medisch Instrumentele Dienst

VieCuri heeft als een van de weinige ziekenhuizen een kwaliteitskeurmerk ontvangen voor de MID-afdeling die haar medische apparatuur onderhoudt. De Medisch Instrumentele Dienst van VieCuri is door Dekra (voorheen KEMA)gecertificeerd volgens de ISO-normen.

Lees meer op de website van Dekra. (Engelstalig)

 

logo Goede stomazorg

Stomazorg

De Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen de normen voor goede stomazorg ontwikkeld. VieCuri voldoet aan deze normen en heeft dan ook een groen vinkje in de Stoma Zorgwijzer.

Lees meer op de website van  de Stomavereniging.

Europese accreditatie PET/CT-scanner 'EARL FDG-PET/CT'

De EARL-accreditatie is een Europees kwaliteitskeurmerk binnen de nucleaire geneeskunde. Het keurmerk geeft aan dat de PET/CT scanner van VieCuri aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoet. De Europese accreditatie is van belang omdat VieCuri ook PET/CT-onderzoeken uitvoert ten behoeve van Maastro Clinic en het Laurentius ziekenhuis Roermond. Deze accreditatie is steeds vaker vereist bij wetenschappelijk onderzoek waarbij PET-CT onderzoek plaatsvindt.

Lees meer op de website van EANM (European Association of Nucleair Medicine).

  

Logo freya pluim

Freya Pluim

Dit keurmerk wordt uitgereikt als een ziekenhuis voldoet aan een aantal criteria van goede fertiliteitszorg.

Lees meer op de website van Freya Pluim.

 

Logo keurmerk Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

Certificaat Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

VieCuri Sportgeneeskunde heeft een verlenging gekregen tot 2025 om het  SCAS certificaat te mogen voeren. Dit is een erkenning van de vakbekwaamheid en het niveau van personen en organisaties die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures.

Lees meer op de website van SCAS.

  

 Logo SCAS

 

 

 

Scroll voor meer informatie