Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd is een chronische ziekte, dat betekent dat het kind dagelijks met de ziekte bezig is en bezig blijft. Dat vergt verantwoordelijkheid, discipline en op termijn zelfstandigheid. Vooral in de adolescentie fase roept dit vaker verzet op en kan de therapietrouw onder druk komen te staan. Andere voorbeelden van voorkomende psychische klachten bij diabetes mellitus zijn:

  • spuit- en prikangst
  • moeite met accepteren van diabetes
  • eetproblemen
  • moeite met aanpassen van de levensstijl aan de diabetes.

 

Kinderdiabetesteam

Kinderen met diabetes mellitus worden behandeld en gevolgd door het kinderdiabetesteam. Het kinderdiabetesteam bestaat uit een kinderarts, diabetesverpleegkundige, diëtiste en psycholoog. Meer lezen over het kinderdiabetesteam. Meer lezen over het kinderdiabetesteam.

 

Begeleidingsprogramma

Uw kind/jongere wordt volgens een vast controleprogramma behandeld. Eenmaal per jaar vindt een carrousel plaats met u en uw kind en met alle leden van het kinderdiabetesteam. Voorafgaand daaraan ontvangt u een digitale vragenlijst, de zogenaamde KLIK-lijst. Hiermee kunt u naast de medische stand van zaken ook de psychosociale aspecten met uw kind bespreken en opschrijven. De antwoorden worden besproken tijdens afspraak. Zo zorgen we ervoor dat we alle relevante aspecten kunnen bespreken met u en uw kind. 

Scroll voor meer informatie