Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Cardiologie en hartrevalidatie

Het krijgen van een hartziekte is een ingrijpende gebeurtenis. De meeste patiënten raken hierdoor tijdelijk wat uit balans, maar vinden nadien weer hun weg. Sommige patiënten zijn langere tijd uit balans en ontwikkelen psychische klachten, bijvoorbeeld angsten of depressieve gevoelens. Psychische klachten hebben een negatieve invloed op de ervaren kwaliteit van leven, kunnen het maken van een gedragsverandering in de weg staan, en kunnen op termijn ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Om die reden is het belangrijk dat dit op tijd wordt gesignaleerd en dat er hulp wordt ingezet indien nodig.

 

Hartrevalidatie

Veel patiënten die een hartziekte doormaken worden verwezen voor een hartrevalidatietraject. Het doel van hartrevalidatie is het gunstig beïnvloeden van onderliggende oorzaken van hartziekte. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat multidisciplinaire hartrevalidatieprogramma’s het risico op een nieuwe hartaandoening met de helft kunnen verlagen. Een tweede, evenzo belangrijk doel is het verbeteren van  leefstijl gericht op een betere lichamelijke conditie een goed gewicht, en een gezonde geest, kortom een betere kwaliteit van leven.

Meer lezen over hartrevalidatie.


Psychosociale begeleiding tijdens de hartrevalidatie

Lichamelijke risicofactoren die de kans op een hartziekte vergroten zijn vaak wel bekend. Roken, te weinig bewegen en ongezonde voedingsgewoonten kunnen de kans op een hartziekte vergroten. Voor psychologisch risicofactoren ligt dat anders: de gevolgen van emoties (bijvoorbeeld depressie, angst, stress en spanningen in relatie tot de hartziekte) krijgen vaak minder aandacht. Psychologische factoren spelen echter een belangrijke rol bij het herstellen van een hartziekte en het verminderen van het risico op een nieuwe hartaandoening. Daarnaast kunnen psychologische factoren een rol spelen in het maken van een gedragsverandering, zoals veranderen van  uw voedingspatroon of anders omgaan met stress en spanning.

 

2 soorten behandelingen

Medische Psychologie biedt twee soorten behandeling binnen het hartrevalidatietraject.


1. PEP-module

De Psycho Educatieve Preventie (PEP) is een onderdeel van het hartrevalidatieprogramma, dat zich met name richt op het herstel van het emotionele evenwicht, het maken van een gedragsverandering en op een optimale hervatting van uw normale dagelijkse leven. Dit laatste houdt eveneens een gezonde leefwijze in. U bepaalt zelf en in overleg met de psycholoog  het doel voor het PEP-programma. Belangrijke thema’s zijn: 

  • omgaan met stress
  • het beïnvloeden van angst, onzekerheid en stemming
  • het veranderen van leefgewoonten, bijvoorbeeld op het gebied van voeding of beweging

 

Gedurende het gehele programma wordt aandacht besteed aan het proces van gedragsverandering; op welke manier deze het beste plaats kan vinden en wat voor u nodig is om een gewenste verandering te maken. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het (h)erkennen en hanteren van negatieve gevoelens en gedragingen. Met praktische technieken werkt u aan het ombuigen van storende gedachten en negatieve emoties. Neerslachtigheid, irritatie en andere klachten leert u om te zetten in meer positieve emoties en gedrag.

Meer lezen in de folder PEP-module.


2. Individueel traject

Soms past een hulpvraag niet binnen het kader van het PEP-groepsprogramma, of zijn er andere redenen waarom deelname aan PEP niet passend is. Als dit het geval is zal tijdens het intakegesprek de mogelijkheid tot individuele psychologische begeleiding met u worden besproken.

 

Ook wanneer u niet deelneemt aan een hartrevalidatietraject kunt u voor begeleiding worden verwezen naar de Medische Psychologie. Wij raden u aan dit met uw cardioloog te bespreken. 

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer