Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Neurologie

De neuropsycholoog

Onze klinisch neuropsychologen houden zich bezig met diagnostiek, advisering en behandeling van volwassenen en ouderen met neurologische ziekten, aandoeningen of problemen die verband houden met de (verstoorde) werking van de hersenen.

 

Hierbij kan worden gedacht aan:

  • aandacht- of geheugenklachten, emotionele klachten of gedragsveraneringen bijvoorbeeld ten gevolge van neurologische aandoeningen zoals een CVA/beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een traumatisch letsel, een hersentumor, een ontsteking van de hersenene, Multipele Scleroosis of de ziekte van Parkinson.
  • klachten waarvoor geen duidelijke neurologische oorzaak is gevonden.
  • klachten waarbij sprake is van een verdenking op abnormale corgnitieve veroudering zoals bij dementie.

 

Neuropsychologisch onderzoek

Na verwijzing door de specialist vindt er een intakegesprek plaats waarin uw klachten in kaart worden gebracht. Op basis van de bevindingen van dit gesprek wordt besloten al dan niet over te gaan tot het verrichten van een neuropsychologisch onderzoek. Meer informatie over het doel en de opzet van een neuropsychologisch onderzoek vindt u in de folder neuropsychologisch onderzoek.

 

Begeleiding en behandeling

De gevolgen van een hersenletsel of hersendysfunctionerenkunnen voor het dagelijkse leven van de patiënt  en diens omgeving langdurig en zeer ingrijpend zijn. Naast gevolgen op het lichamelijk vlak kan een hersenletsel ook gevolgen hebben voor het geheugen, de taalverwerking, het concentratievermogen, de snelheid van informatieverwerking, emoties (zoals angst en somberheid), gedrag, karakter en relatie- en communicatiemogelijkheden.


Dikwijls zijn vooral de emotionele- en gedragsmatige gevolgen niet direct zichtbaar of merkbaar. Zij zijn daarnaast niet altijd zonder deskundige uitleg te begrijpen, en regelmatig moeilijk om mee om te gaan. Dit geldt niet alleen voor de patiënt maar ook voor zijn of haar omgeving.
De Medische Psychologie begeleidt patiënten en hun naasten  in het omgaan met deze gevolgen. Dit kan zijn in de vorm van voorlichting, gesprekstherapie, een cognitieve training of een groepscursus voor naasten.

 

Cursus voor naasten van mensen met NAH (niet- aangeboren hersenletsel)

De cursus NAH is bestemd voor partners en naasten van patiënten met een ‘niet-aangeboren hersenletsel’, zoals een CVA, een traumatisch hersenletsel, een hersentumor of een ontsteking van de hersenen. De cursus is ontwikkeld om de partner en naasten voor te lichten en meer te leren over de cognitieve-, emotionele-, gedragsmatige-, en sociale gevolgen van het hersenletsel, voor de patiënt, de partner en de omgeving. Daarbij is het de bedoeling dat naasten mede door de cursus (steeds) beter met de gevolgen van het hersenletsel kunnen omgaan, men ‘samen’ revalideert en een nieuw leefbaar evenwicht vindt. De cursus is nadrukkelijk niet bedoeld voor patiënten. Het wordt aangeraden de cursus (pas) te volgen als de patiënt niet meer is opgenomen in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.
De cursus bestaat uit tien tot twaalf bijeenkomsten van ieder anderhalf uur, verdeeld over vier maanden, en wordt twee keer per jaar gegeven. Meer informatie vindt u in de folder 'cursus naasten van mensen met NAH'.


Cognitieve training

Cognitieve training is er op gericht u te helpen bij het leren omgaan met cognitieve problemen zoals geheugenproblemen, concentratieproblemen, een verminderde snelheid van informatieverwerking en versneld optredende mentale vermoeidheid. Het doel is niet om de cognitieve problemen op te heffen. U leert anders met cognitieve problemen om te gaan zodat u er minder last van heeft in uw dagelijks leven. Door onder andere het geven van informatie, het aanbieden van strategieën en het inzetten van hulpmiddelen wordt uw dagelijks functioneren verbeterd. Belangrijk daarbij is dat u thuis oefent en huiswerkopdrachten uitvoert. Ook uw partner en andere naasten kunnen hierbij betrokken worden.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer