Medische Psychologie

Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 34

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Medische Psychologie

De psycholoog is een deskundige op het gebied van psychische factoren die een rol spelen bij oorzaken en gevolgen van ziekte en ziek zijn. Lichamelijke klachten, ziekte en medisch onderzoek of behandeling kunnen overmatig belastend zijn.

 

Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen, relationele- of werkgerelateerde problemen. In andere gevallen vormen de gevolgen van ziekte en lichamelijke aandoeningen juist de aanleiding tot het ontstaan van dergelijke problemen. Het is de taak van de psycholoog om met de patiënten en vaak ook zijn naasten na te gaan hoe het één met het ander verband houdt en hoe de situatie mogelijk kan worden verbeterd.

 

Waarmee kan de psycholoog u helpen?

De hulp van de psycholoog wordt bijvoorbeeld ingeroepen bij moeite met de verwerking en aanpassing in geval van een (chronische) ziekte, aandoening, operatie of ongeval of bij overmatige angst voor een medische ingreep.

 

Ook bij verschijnselen die te maken hebben met verstandelijke achteruitgang, zoals geheugenproblemen of concentratiestoornissen of bij lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden is kan de psycholoog om hulp worden gevraagd.

 

De hoofdtaken van de psycholoog zijn diagnostiek en behandeling, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen.

Keurmerken
logo keurmerk JCI

Specialisten

Bekijk alle specialisten
Scroll voor meer informatie