Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Neonatologie

Wanneer uw kindje (veel) te vroeg geboren is heeft dat een enorme (emotionele) impact op u als ouders. Naast de medische risicofactoren die een te vroeg geboren baby loopt en de zorgen en onzekerheid die dat voor de ouders oplevert, levert een vroeggeboorte vaak ook psychosociale klachten bij de ouders op. Voorbeelden van psychische klachten zijn:

  • angst voor complicaties
  • angstige herbelevingen van de bevalling
  • verdriet vanwege het onvoldoende voorbereid zijn op geboorte van de baby
  • angst voor en onzekerheid ten aanzien van de toekomst, met name wat betreft de ontwikkeling van de baby

 

Hechting en psychosociaal herstel

Deze psychische klachten kunnen onder andere een negatieve invloed hebben op de hechting en op het lichamelijk en psychosociaal herstel van moeder (en vader). Om die reden is het belangrijk het lichamelijk welzijn en psychisch functioneren van de ouders te monitoren. Tijdens de opname van de pasgeborene op de NICU (Maastricht Universitair Medisch Centrum) en/of in VieCuri vindt kennismaking met de psycholoog plaats. Samen met de ouders bekijkt de psycholoog wat deze in deze fase kan betekenen en vindt op dat moment begeleiding plaats. Daarnaast kan de psycholoog een rol spelen in de nazorg en het follow-up traject van het kindje en zijn of haar ouders. 

Scroll voor meer informatie