Opname en ontslag
Verpleegafdeling

Transferbureau

Als tijdens uw ziekenhuisopname blijkt dat u na ontslag uit het ziekenhuis verzorging en/of verpleging nodig heeft, kunt u dit bespreken met een verpleegkundige van de afdeling. De verpleegkundige bespreekt uw hulpvraag met een verpleegkundige van het Transferbureau.

 

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige regelt de nazorg. Het kan gaan om zorg in de thuissituatie of om zorg in een andere instelling, bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis of hospice. De tranferverpleegkundige bekijkt met u, uw behandelend specialist en de verpleegkundige de noodzaak van uw hulpvraag en bespreekt de wensen en mogelijkheden. De tranferverpleegkundige draagt zorg voor het tijdig regelen van de nazorg. 

 

Hier leest u meer over het Transferbureau.

Scroll voor meer informatie