Verpleegafdeling

Persoonlijke hygiëne

Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een aantal maatregelen proberen wij dit risico zo klein mogelijk te houden.

 

Hoe kunt u als patiënt bijdragen aan het voorkómen van infecties?

Handhygiëne

Een goede handhygiëne is het wassen van uw handen met water en zeep of het desinfecteren van uw handen met handalcohol. Het is beter om uw handen met water en zeep te wassen wanneer u gehoest of geniest heeft, na toiletbezoek óf wanneer uw handen zichtbaar vuil zijn of plakkerig aanvoelen. In alle andere gevallen kunt u uw handen desinfecteren met handalcohol.

Lees meer over handhygiëne.

 

Wat kunt u als patiënt doen?

 • Pas handhygiëne toe voor het eten, na toiletbezoek, na gebruik van po of urinaal, na hoesten of niezen.
 • Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone en persoonsgebonden toiletartikelen. 
 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
 • Houd de hand, een papierenzakdoek voor de mond bij niezen en hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Pas daarna handhygiëne toe. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes één keer en gooi deze direct weg na gebruik. Pas daarna handhygiëne toe. 
 • Het is niet toegestaan maaltijden van thuis mee te (laten) nemen.
 • Planten zijn niet toegestaan op verpleegafdelingen. Soms zijn ook bloemen niet toegestaan op een afdeling. Lees op welke afdelingen bloemen niet zijn toegestaan.

 

Tips bij hoesten of  niezen

 • Hoest of nies nooit zomaar in de ruimte.
 • Hoest of nies met het gezicht afgewend van andere personen.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de elleboogholte.
 • Gebruik papieren zakdoekjes 1 keer en gooi deze direct na gebruik weg. 
 • Was na het hoesten of niezen altijd de handen met water en zeep.

 

Hoe kan uw bezoek bijdragen aan het voorkómen van infecties?

Scroll voor meer informatie