Gynaecologie en verloskunde
Contact Gynaecologie

Afsprakenlijn 24/7

0900 - 8186 (lokaal tarief)

Polikliniek locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 60

 

Polikliniek locatie Venray

routenummer 75

(0478) 52 24 36

 

Verpleegafdeling

routenummer 88

(077) 320 69 26

(077) 320 59 20

 

Professor Gelissensingel 20

5912 JX Venlo

Vriendelijke keizersnede

Zo natuurlijk mogelijk bevallen, ook bij een keizersnede.

 

VieCuri heeft haar methode bij een geplande keizersnede aangepast zodat de geboorte van het kind, ondanks de operatieve ingreep, toch zoveel mogelijk lijkt op een natuurlijke geboorte. De operatiemethode wordt ‘Gentle Cesarean’ genoemd oftewel ‘vriendelijke keizersnede’. Deze methode past helemaal bij het Family Centred Care concept, de visie waarbij de zorg voor het gezin centraal staat.


Om de keizersnede zoveel mogelijk te laten aansluiten op een natuurlijke bevalling is er een aantal aanpassingen gedaan in de werkwijze rondom de operatie. Erg prettig is dat hierdoor het gezin bij elkaar kan blijven vanaf de operatiekamer.
 

Kort voordat de baby wordt geboren, zakt het operatiedoek, zodat de ouders hun baby ter wereld zien komen. Dit gebeurt alleen als de ouders dit willen. De geboorte gebeurt zo rustig mogelijk om de natuurlijke situatie na te bootsen. In ons ziekenhuis hebben we ervoor gekozen om het kind eerst kort te laten checken door de kinderarts. Indien de medische situatie van moeder en kind dit toelaten, wordt de baby dus vrijwel direct na de geboorte bij de moeder gelegd om zo snel mogelijk huid-op-huidcontact te bewerkstelligen. Hierdoor ervaart de baby minder stress en blijft ook beter op temperatuur. Vooral tijdens het eerste uur na de geboorte is de pasgeborene wakker, alert en bijzonder ontvankelijk voor het eerste contact met zijn of haar ouders. Dit bevordert de hechting tussen moeder en kind en daarbij brengt het de borstvoeding beter op gang. Bovendien is er alle tijd om met elkaar kennis te maken en volop te genieten.

 

Lees verder over een persoonlijke ervaring van een moeder.

Scroll voor meer informatie