Gynaecologie en verloskunde

Contact Gynaecologie

Afsprakenlijn 24/7

0900 - 8186 (lokaal tarief)

Polikliniek locatie Venlo

routenummer 67

(077) 320 68 60

 

Polikliniek locatie Venray

routenummer 75

(0478) 52 24 36

 

Verpleegafdeling

routenummer 88

(077) 320 69 26

(077) 320 59 20

 

Professor Gelissensingel 20

5912 JX Venlo

Gynaecoloog Anika Dam

Bekkenbodemspreekuur

Veel vrouwen ondervinden klachten van de bekkenbodem. Bekkenbodemproblemen kunnen bestaan uit verzakkingsklachten; aandrangsklachten; (in)continentieklachten van urine of ontlasting; pijnklachten in de buik of pijnklachten bij het vrijen.

Verschillende specialismen en zorgverleners gaan over de bekkenbodem. Uw huisarts verwijst u naar het specialisme dat of de zorgverlener die u het beste kan helpen. De zorgverleners die gaan over de bekkenbodem werken nauw samen en hebben zich verenigd in het Bekkenbodemexpertiseteam Noord-Limburg. Vanuit het ziekenhuis zijn dit de gynaecologen, urologen, MDL-artsen, een colorectaal chirurg en een psycholoog-seksuoloog. Ook alle geregistreerd bekkenfysiotherapeuten uit de regio Noord-Limburg zijn hierin vertegenwoordigd. Zo proberen we samen, voor u, de juiste en passende zorg te bieden.

 

Bekkenbodemspreekuur Gynaecologie

Tijdens dit bekkenbodemspreekuur worden vrouwen gezien met klachten van een verzakking of klachten van incontinentie. De klachten die patiënten ervaren in het dagelijkse leven zullen tijdens het spreekuur worden besproken. Vaak zal het klachtenpatroon via een vragenlijst verder worden uitgediept, om goed inzicht te krijgen in de problematiek. Ook een plasdagboek, waarin patiënten gedurende 1 of 2 dagen hun plasgedrag bijhouden, kan veel inzicht geven in bijvoorbeeld incontinentieklachten. De vragenlijst en het plasdagboek worden bij voorkeur al voor het bezoek aan het spreekuur ingevuld.

 

Lees hier meer over bekkenbodemproblemen.

 

Onderzoek

Het onderzoek dat wordt gedaan is een gynaecologisch onderzoek waarbij de mate van een eventuele verzakking wordt beoordeeld. Dit gebeurt met behulp van een speculum (eendenbek). Tijdens het onderzoek zal de patiënte gevraagd worden flink te persen, omdat hierdoor de mate van verzakking beter zichtbaar wordt. Ook wordt gevraagd te hoesten tijdens het onderzoek zodat eventueel urineverlies zichtbaar kan worden. Vervolgens wordt de grootte van baarmoeder en eierstokken beoordeeld door middel van voelen en echoscopisch onderzoek.
 

Verzakkingsklachten: behandeling

Als de verzakkingsklachten op de voorgrond staan bestaat de behandeling uit bekkenfysiotherapie, een ring of een operatie. Welke operatieve behandeling moet worden gedaan is onder andere afhankelijk van wat er precies verzakt is. Dit zal met u besproken worden en aan de hand van (schriftelijke) voorlichting uitgelegd. Bij een teruggekomen verzakking na een eerdere operatie worden de opties met u besproken. In ons ziekenhuis worden er geen matjes meer geplaatst via de vagina. Zo nodig kunt u daarvoor verwezen worden naar een ander ziekenhuis. Op indicatie kan er wel een matje geplaatst worden via een kijkoperatie in de buik. Dit wordt altijd vooraf met u besproken.

 

Lees hier meer over bekkenfysiotherapie.

 

Lees hier meer over een pessarium bij bekkenbodemproblemen.

 

Lees hier meer over bekkenbodem operaties.

 

Incontinentieklachten: behandeling

Bij incontinentieklachten wordt patiënte vaak eerst naar de bekkenfysiotherapeut verwezen voor het verstevigen van de bekkenbodemspieren. Vaak verdwijnen de incontinentieklachten hiermee geheel of gedeeltelijk. Als klachten onvoldoende verminderen kan een aanvullend urineonderzoek en een plasonderzoek (urodynamisch onderzoek) worden gedaan. Afhankelijk van de uitslag kan behandeling in de vorm van een operatie (plaatsen van een bandje onder de plasbuis) of medicijnen worden afgesproken.

 

Lees hier meer over bekkenfysiotherapie.

 

Lees hier meer over een bandje tegen urineverlies.

 

Gecompliceerde bekkenbodemproblematiek

Bij gecompliceerde bekkenbodemproblematiek wordt u als patiënte besproken in een MDO (Multi Disciplinair Overleg) bespreking waar een behandelplan kan worden gemaakt. Bij deze bespreking zijn de leden van ons bekkenbodemexpertisenetwerk aanwezig. Dus gynaecologen; urologen; MDL-artsen; een colorectaal chirurg; op indicatie een seksuoloog en bekkenfysiotherapeuten uit de regio. Er bestaat daarnaast een regelmatig overleg met de academische ziekenhuizen in Maastricht en Nijmegen.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray, bij PanSana in Panningen en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunt u bij Regiopoli Horst (Het Zorghoes) alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer