Interne geneeskunde

Contact Interne Geneeskunde

Locatie Venlo

Centrum voor Diagnostiek,

routenummer 91

(077) 320 51 20

(077) 320 55 55

Let op: bovenstaand telefoonnummer is het centrale nummer van het ziekenhuis. U krijgt eerst een centralist aan de lijn, daarna wordt u doorverbonden naar de polikliniek. 

 

Locatie Venlo

routenummer 42

 

Locatie Venray

Kijk op uw afsprakenbrief voor het juiste routenummer.

Locatie Venlo

routenummer 35

(077) 320 58 50

Zorgverlener met stethoschoop

Interne Geneeskunde in VieCuri

Interne Geneeskunde is een breed vakgebied. Alle internisten werken als algemeen internist, maar zij hebben zich verder gespecialiseerd in een eigen aandachtsgebied. Zo kunnen patiënten met specifieke aandoeningen beter en efficiënter geholpen worden. Er zijn nefrologen (gespecialiseerd in nierziekten), oncologen (gespecialiseerd in kanker), hematologen (gespecialiseerd in kanker en bloedziekten), endocrinologen (gespecialiseerd in hormoonaandoeningen en suikerziekte), ouderengeneeskundige (gespecialiseerd in ouderenzorg) en een vasculair geneeskundige (gespecialiseerd in bloedvatziekten en vetzucht).

 

De afdeling Interne Geneeskunde streeft ernaar haar patiënten een maximale kwaliteit van medische zorg te bieden in combinatie met een hoog niveau van service. Hiertoe wordt een kwaliteitsbeleid gevoerd waarin onder andere protocollering, scholing en intercollegiale toetsing een plaats hebben. Ook de uitkomsten van het jaarlijks Klant Tevredenheid Onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over uw consult of behandeling, dan staan wij u graag te woord voor nadere uitleg. U bent ten alle tijden welkom om eventueel ongenoegen bespreekbaar te maken bij één van de (behandelend) artsen.

 

Binnen het specialisme Interne Geneeskunde is er een polikliniek, een kliniek, een dialyseafdeling een Multidisciplinair Oncologisch Centrum en een onderzoeksafdeling (de functie afdeling interne geneeskunde).

 

Polikliniek

Wanneer u een afspraak heeft met een internist komt u op de polikliniek. De internisten worden op de polikliniek ondersteund door de spreekuurassistentes. Zij staan u zowel telefonisch als aan de balie te woord en coördineren uw afspraken. Onder het kopje Naar de polikliniek vindt u meer informatie over uw polikliniekbezoek en welke voorbereidingen u kunt treffen voor uw bezoek.

 

Arts-assistenten

Omdat wij een erkende opleidingskliniek zijn kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt bij een van de arts-assistenten interne geneeskunde. Zij zijn volledig bevoegde artsen die al dan niet in opleiding zijn tot specialist. De arts-assistent werkt altijd in nauw overleg met een van de internisten die de eindverantwoordelijk is. Daarnaast zijn er co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) die binnen de vakgroep stage lopen om kennis te maken met  het vakgebied interne geneeskunde. Bij een afspraak met de internist kan een co-assistent aanwezig zijn.
 

Speciale spreekuren

Op de polikliniek zijn er ook speciale spreekuren. Deze zijn gericht op een bepaalde aandoening of ziekte, zoals bijvoorbeeld diabetes. Tijdens deze spreekuren werken de internisten samen met gespecialiseerde hulpverleners, bijvoorbeeld een physician assistant of een verpleegkundige.

Lees meer over onze speciale spreekuren.

 

Verpleegafdeling

Als u onder behandeling bent van de internist, kunt u worden opgenomen op een verpleegafdeling op beide locaties van ons ziekenhuis. Bij uw opname in VieCuri leest u meer informatie over een opname in ons ziekenhuis.


Dialyse

Als uw nieren niet meer functioneren, wordt u door internist-nefrologen behandeld met een nierfunctievervangende behandeling, oftewel dialyse. De dialyseafdeling van VieCuri biedt alle mogelijke nierfunctievervangende behandelingen voor patiënten met nierziekten, thuis én in het ziekenhuis.

Lees meer over dialyse.

 

Oncologiecentrum

Het Oncologiecentrum biedt u gespecialiseerde oncologische zorg.

Lees meer over oncologie in VieCuri. 

Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken