Contactgegevens

Intensive Care Unit 2

bed 9 t/m 16

routenummer 87

(077) 320 57 85

 

Intensive Care Unit 3

bed 17 t/m 24

routenummer 87

(077) 320 57 90

Zorgverleners op gang IC

Informatie voor naasten

Bezoektijden

Bezoek is dagelijks welkom van 11.00 tot 20.00 uur.

 

Maximaal 2 bezoekers per patiënt 

Er mogen maximaal twee personen bij de patiënt aanwezig zijn. U kunt elkaar aflossen wanneer u met meerdere personen op bezoek komt. Wij adviseren om de eerste tijd alleen als directe naaste op bezoek te komen. Vaak willen patiënten niet dat anderen zien in welke toestand ze verkeren. Als de patiënt dit kan aangeven, kunnen andere bezoekers langskomen. Soms kan teveel en te lang bezoek voor de patiënt belastend zijn en zal het bezoek beperkt moeten worden. 

 

Privacy

Wanneer een patiënt behandeling of verzorging nodig heeft, kan het zijn dat onze zorgverleners u vragen om even de patiëntenkamer te verlaten.

 

Contactpersoon

Bij opname vragen wij één of twee contactpersonen. Met deze contactpersonen onderhouden wij het contact. Dit om misverstanden in de communicatie te voorkomen. Onze informatie zal altijd hetzelfde zijn, maar door meerdere contacten kan dit anders geïnterpreteerd worden. Wanneer iemand anders dan de contactpersoon ons informatie vraagt, verwijzen wij altijd naar de contactpersoon. 

 

Telefonische bereikbaarheid voor naasten

De contactpersoon van de patiënt kan 24 uur per dag de Intensive Care bereiken. Vanwege de verzorging van de patiënten vragen wij om bij voorkeur niet te bellen tussen 07.00 en 10.00 uur. Naar de contactgegevens van de IC.

 

Familiekamer

Voor familie die bij hun naaste blijven waken zijn er 2 familiekamers. In de familiekamer kan de familie zich terugtrekken en blijven slapen.

Scroll voor meer informatie