Contactgegevens

Intensive Care Unit 2

bed 9 t/m 16

routenummer 87

(077) 320 57 85

 

Intensive Care Unit 3

bed 17 t/m 24

routenummer 87

(077) 320 57 90

Zorgverleners op gang IC

Sedatie na een reanimatie: Anaconda

Patiënten die na een reanimatie op de IC terecht komen, behandelen we volgens nationale en internationale standaarden. Onderdelen daarvan zijn beademing, het op een stabiele temperatuur houden van het lichaam en geven van slaapmedicatie (sedatie) om deze behandeling mogelijk te maken. De behandeling is in de eerste 24 uur gericht op behoud van vitale functies en vooral van een goede hersenfunctie. Het brein is, naast het hart, namelijk het orgaan dat het meest bedreigd wordt door zuurstoftekort rondom een reanimatie. Een voorspelling van ontwaken en goed (neurologisch) herstel na een reanimatie is zeer moeilijk te geven, terwijl dit juist een heel belangrijk aspect is. De medicijnen die tot voor kort gebruikt werden na een reanimatie om de behandeling mogelijk te maken, hebben veel nadelen. Ze worden meestal via een infuus gegeven en werken vaak lang door na het stoppen ervan. De langdurige effecten maken het lastig om, ook als de feitelijke behandeling na de eerste 24 uur is afgerond, snel een uitspraak te doen over het herstel van vooral de hersenfuncties. 

 

Medicatie via het beademingssysteem

Sinds kort gebruiken we op de IC een sedatietechniek, waarbij niet via een infuus, maar via het beademingssysteem slaapmedicatie wordt toegediend. In enkele van ons omringende landen heeft deze techniek al meer ingang gevonden op IC’s. De IC in VieCuri is de enige in Nederland die gebruik maakt van deze techniek. De medicamenten die gebruikt kunnen worden, zogenaamde 'dampvormige anesthetica', worden al vele jaren op tijdens operaties toegepast om patiënten in slaap te houden. Met kleine aanpassingen van de beademingsapparatuur op de IC en toepassing van een speciaal filter, de AnaConDa©, is het mogelijk op de IC veilig gebruik te maken van de voordelen die deze middelen bieden: stabilisatie van vitale functies en een zeer goede sedatie waarbij, ongeacht de duur van toediening, het middel is uitgewerkt binnen enkele minuten.

 

Klik op onderstaande afbeelding en bekijk de youtube video waarin intensivist en anesthesioloog Alex Bos de methode laat zien: 

 

Video dampvormige anesthetica Alex Box

 

Voordelen

Hierin zit het grootste voordeel: waar met de klassieke middelen het vaak uren tot soms zelfs dagen duurde voordat duidelijk was hoe herstel van de hersenfunctie is, kan nu al binnen een uur een reële indruk gevormd worden van herstel, ook als dat er niet is. Een zeer belangrijke winst, niet alleen voor patiënt en familie die snel uitsluitsel hebben over de neurologische toestand. Een slepende periode van onzekerheid kan hiermee drastisch verkort worden. Bovendien is de beademingsduur gemiddeld korter en is de verwachting dat er minder aanvullende diagnostiek nodig gaat zijn voor de groep patiënten die niet wakker wordt na reanimatie.


De post-reanimatiezorg heeft met deze voor Nederland nieuwe methode een sprong voorwaarts gemaakt, door de en de behandelduur en de periode van onzekerheid voor patiënt en familie te verkorten.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer