Contact Anesthesiologie

Locatie Venlo

routenummer 17

(077) 320 52 11

Locatie Venray

routenummer 40

(0478) 52 26 10

Locatie Venlo

routenummer 18

(077) 320 54 22

Apparatuur op de IC

Anesthesie bij kinderen

Het is belangrijk om kinderen zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op de anesthesie die nodig is. Hiervoor is preoperatief onderzoek nodig. Door het preoperatief onderzoek is de kans op problemen tijdens en na de ingreep zo klein mogelijk. De anesthesioloog bespreekt met u de vorm van anesthesie die het beste kan worden toegepast, de voor- en nadelen en de voorbereidingen die nodig zijn, bijvoorbeeld: hoe lang uw kind nuchter moet zijn en de medicijnen die het deze dag moet gebruiken.

 

Het kan zijn dat de anesthesie, tijdens de ingreep, door een andere anesthesioloog gegeven wordt dan degene met wie u heeft gesproken. Deze is op de hoogte van wat er is besproken en de eventuele bijzonderheden.

 

Lees meer in de folder 'Anesthesie bij kinderen'.

 

Kijk ook op de VieCuri Kids website voor de voorlichting animaties

Scroll voor meer informatie