Anesthesiologie
Contact Anesthesiologie

Locatie Venlo

routenummer 17

(077) 320 52 11

Locatie Venray

routenummer 40

(0478) 52 26 10

Locatie Venlo

routenummer 18

(077) 320 54 22

Apparatuur op de IC

Preoperatief Bureau

Voordat u een operatie ondergaat onder een vorm van anesthesie, komt u op het 'Preoperatief Bureau'. Het is belangrijk om u als patiënt zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op de aanstaande ingreep en de vorm van anesthesie die nodig is. Hiervoor is preoperatief onderzoek nodig.

 

Tijdens de anesthesie is de anesthesioloog verantwoordelijk voor uw lichamelijk welzijn. Daarom is de anesthesioloog ook eindverantwoordelijk voor het preoperatief onderzoek.
Dit preoperatief onderzoek wordt mede geregeld en uitgevoerd door de medewerkers van het Preoperatief Bureau.

 

Het kan zijn dat de anesthesie, tijdens de ingreep, door een andere anesthesioloog

gegeven wordt dan degene met wie u heeft gesproken. Deze is op de hoogte van

wat er is besproken en de eventuele bijzonderheden.


Lees meer in de folder Anesthesie en preoperatief onderzoek.

Scroll voor meer informatie