Wondzorgconsulentes

COVID-19

Onderzoek met behulp van het Coronafonds

VieCuri beschikt over veel gegevens die door middel van wetenschappelijk onderzoek inzicht kunnen verschaffen over de verspreiding, het ziektebeloop, complicaties en behandelmogelijkheden van het coronavirus. Daarnaast doet VieCuri onderzoek naar blijvende schade aan longen en andere organen die door het virus is aangericht.

 

Door het onderzoek in het nazorg-traject, leren we hoe de ziekte de leefstijl van corona-patiënten heeft beïnvloed, en met welke middelen we de eventuele complicaties en restschade van de ziekte zo beperkt mogelijk kunnen houden.

 

Sommige onderzoeken worden individueel uitgevoerd (b.v. het medewerkersonderzoek), maar de uitkomsten zijn relevant voor de gehele maatschappij. Voor de meeste onderzoeken wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen. Zo participeert VieCuri in de COVID-predict-studie, waarbij een landelijke gegevensbank wordt aangelegd. Elk ziekenhuis moet echter zijn eigen onderzoekers financieren, om deel te kunnen nemen aan het landelijke onderzoek. Wilt u een bijdrage leveren aan onderzoek in de strijd tegen het coronavirus? Doneer dan aan het VieCuri Coronafonds.

 

Onderzoekslijn COVID-19

 

Als snel nadat COVID-19 Nederland binnenkwam, werd er binnen VieCuri een multidisciplinaire onderzoeksgroep COVID-19 opgericht. VieCuri doet o.a. onderzoek naar de lange termijn effecten die patiënten ondervinden na COVID besmetting, de beste triage- en opschalingsmethoden van afdelingen Spoedeisende Hulp, en de aanwezigheid van SARS-CoV2 antistoffen bij ziekenhuismedewerkers.

 

Deelprojecten

1. COVID-PREDICT

Een landelijke samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen, waarbij anoniem gegevens worden gedeeld van alle patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen. Binnen dit consortium worden verschillende deelprojecten uitgevoerd die vanuit verschillende ziekenhuizen worden gecoördineerd. Er wordt bijvoorbeeld artificiële intelligentie (AI) toegepast om voorspellers voor een IC opname of mortaliteit te vinden in opgenomen COVID-19 patiënten. VieCuri coördineert een onderzoeksproject naar het voorkomen van longembolieën in de populatie patiënten die niet op de IC terecht komen.

 

2. COVID-OLD

Een andere landelijke samenwerking waar VieCuri aan deelneemt, met als doel om door onderzoek naar ouderen met coronavirus in het ziekenhuis de zorg voor toekomstige oudere patiënten verder te kunnen verbeteren.

 

3. COVID-nazorg traject

Er zijn veel patiënten die, na initieel herstel, langdurig klachten houden van een COVID-19 infectie en daarbij de COVID-19 nazorg poli van VieCuri bezoeken. VieCuri doet onderzoek naar wat de onderliggende factoren zijn die lange termijn gevolgen van COVID-19 kunnen voorspellen bij deze groep patiënten. Samen met Maastricht University onderzoeken we bovendien of aanvullende leefstijlinterventies patiënten met langdurige klachten beter op weg kunnen helpen naar volledig herstel.

 

4. COVID-19 op de Spoedeisende Hulp (SEH)

Voor acuut zieke patiënten is de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) is de belangrijkste poort naar het ziekenhuis. Een pandemie als deze stelt SEH’s voor grote uitdagingen. Zo is bij binnenkomst vaak nog onduidelijk of iemand daadwerkelijk COVID-19 heeft, moeten SEH’s voorbereid zijn op een toestroom van grote aantallen zieke patiënten in een toch al overbelast zorgsysteem, en draait de reguliere spoedzorg ook gewoon door. Binnen VieCuri lopen er diverse onderzoeken op dit thema. Hoe maak je in een vroeg stadium het onderscheid tussen COVID-19 en non-COVID patiënten met een acute zorgvraag? Wat is de beste manier om de capaciteit van SEH’s op te schalen? En in hoeverre is er sprake van nevenschade, zoals afgenomen SEH-gebruik door patiënten zonder COVID-19 en de psychosociale impact op SEH-personeel?

 

5. Medewerkersonderzoek en onderzoek naar bijwerkingen vaccinatie:

Het is veilig om in VieCuri te werken, ook tijdens een coronauitbraak. Dat blijkt uit een onderzoek waarin bijna alle medewerkers zijn getest op antistoffen tegen het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Door na te vragen waar medewerkers aan het virus zijn blootgesteld, werd de verwachting van de afdeling Medische Microbiologie van VieCuri bevestigd: de meeste besmettingen ontstaan in de thuisomgeving.

 

Verder neemt VieCuri deel aan verschillende (inter)nationale onderzoeken rondom COVID-19 door gegevens te delen met gerenommeerde onderzoekscentra. Dit gebeurt vanuit verschillende disciplines, zoals vanuit chirurgie of de ziekenhuisapotheek. Er worden te veel onderzoeken gedaan om alles individueel te benoemen op deze website. Mocht u interesse hebben om meer te weten over het onderzoek naar COVID-19 in VieCuri, kunt u contact opnemen met wetenschapsbureau@viecuri.nl.

 

Hoofdonderzoeker/Team

Dr. Frits van Osch, epidemioloog

Prof. Dr. Joop van den Bergh, internist-endocrinoloog

 

Relevante links

https://covidpredict.org/

https://www.covidold.nl/

 

 

 

 

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken