Wondzorgconsulentes

Cardiologie

Acuut Coronair Syndroom

De afdeling Cardiologie van het VieCuri ziekenhuis heeft een voortrekkersrol op het gebied van de transmurale infarctzorg. Er wordt nauw samengewerkt met de huisartsen en regionale ambulancediensten om te komen tot een snelle herkenning of uitsluiten van het hartinfarct in de extramurale setting met intramurale hulp. Behandeling vindt plaats in het bovenregionale 24 uurs Percutane Coronaire Interventie (PCI) Centrum van VieCuri. 

 

Lees meer in het persbericht over deze STZ-erkenning

 

Scroll voor meer informatie