Wondzorgconsulentes

Kanker bij ouderen

Colorectaal carcinoom

Dikkedarmkanker is een veel voorkomende vorm van kanker. Een groot deel van de patiënten is ouder dan 70 jaar. Als de diagnose 'dikke darmkanker' bij patiënten van hogere leeftijd wordt gesteld, is dat vaak niet hun enige diagnose. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen (dit noemen we 'co-morbiditeit'). Deze co-morbiditeit maakt deze groep een potentieel kwetsbare groep. De voorkeursbehandeling voor dikkedarmkanker zonder uitzaaiingen bestaat uit een operatie, eventueel gevolgd door chemotherapie. Omdat het belangrijk is om vooraf zoveel mogelijk de risico's in te schatten van een eventuele behandeling besteedt VieCuri binnen het zorgpad 'dikkedarmkanker' extra veel aandacht aan de oudere patiënt. Dit doen we onder andere door een screening op 'kwetsbaarheid' vlak na de diagnose en zo nodig een uitgebreide analyse door de klinisch geriater voorafgaand aan de diagnose. Zo kunnen we risicofactoren zo vroeg mogelijk opsporen en complicaties zoveel mogelijk beperken, zodat samen met de patiënt kan worden gekozen voor een behandeling die leidt tot een optimale balans tussen overlevingstijd en kwaliteit van leven. Het eerste jaar na de operatie blijkt ook een belangrijke periode. Oudere patiënten met dikke darmkanker hebben een grotere kans om te komen te overlijden, ook al zijn ze al met ontslag uit het ziekenhuis. In VieCuri hebben wij een daarom samen met de huisartsen het 'Nazorgplan 70+' ontwikkeld. Dit houdt in dat wij samen met de huisarts in het 1e jaar na de operatie op gestructureerde wijze de gezondheid van de patiënt in de gaten houden en bij mogelijke problemen snel kunnen handelen. Patiënten en huisartsen hebben aangegeven dit als zeer positief te ervaren. 

 

 

Lees meer over coloncare bij VieCuri 

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken